Bar­barisme

Grocott's Mail - - OPINION -

Om mense te beroof, te plun­der en te vat wat nie aan jou be­hoort nie, is die erg­ste vorm van bar­barisme. Of dit nou plaas­boere, hui­seien­aars of buite­landers is, bly enige vorm van on­geregtigde on­teien­ing ab­soluut ver­keerd!

Elke mens het die reg om te woon en te be­weeg waar hy/sy wil, solank dit nie in­druis op die regte van an­der nie. Wat het geword van die demokrasie, van mense se demokratiese reg om te woon en te werk waar jy wil? Die buite­landers kom hi­er­heen met die uit­sluit­like doel om hul­self maatskap­lik en so­sioekonomies op te hef, son­der regering­shulp. Hulle lewer ’n di­ens aan die gemeen­skappe, en in die proses word hulle uit eie ver­di­en­ste daar­voor ver­goed.

Ek kan met eerlike opregth­eid noem dat die uit­landers met wie ek al be­sigheid ge­doen, en/of sosi­aal ver­keer het, geen grein­tjie ag­gressiewitiet teenoor my of enigeen aan my bek­end, getoon het nie.

Gerugte, en die ver­sprei- ders daar­van, is rug­graat­loos. In my oë is skinder­bekke, lafaards en parasi­ete wat teer op dooie leuens. Mense son­der gesigte, die aan­draers, die lieg­bekke, die sto­riev­ertellers en die rug­stek­ers, hulle is die vu­ur­wapens wat die gemeen­skap tromp-op loop en in die gesig skiet - die ein­ste mense wat jy dink jy kan vertrou!

Suid-Afrika is hier vir al­mal om in te bly. As jy ’n prob­leem het met die regering, wys dit by die stem­bus. Om on­skuldige mense te plun­der en te beroof, kan dalk nou die onu­it­ge­sproke goed­keur­ing van party in die gemeen­skap ge­niet. Jy kan vandag ’n stukkie brood uit die mond van ’n buite­lander­skind vat ... maar on­thou net : GOD slaap nie.

Newspapers in English

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.