The E­mo­ji Mo­vie

A­ni­ma­sie. Met die stem­me van T.J. Miller en Ja­mes Cor­den. Re­gis­seur: To­ny Le­on­dis. O. Be­gin op 22 Sep­tem­ber.

Huisgenoot - - Vermaak - VER­MAAK – LE­ON VAN NIEROP

Waar­oor gaan dit?

E­mo­ji’s is na­tuur­lik daar­die i­koon­tjies op jou sel­foon van glim­lag­gen­de of be­traan­de ge­sig­gies waar­mee jy jou ge­voe­lens in ’n kits weer­gee. Maar dié f­liek speel af in ’n sel­foon­wê­reld waar el­ke e­mo­ji al­tyd p­re­sies die­self­de uit­druk­king het. Tog is een e­mo­ji an­ders, want hy kan nie sy ge­sig uit­druk­king­loos hou nie. Wat moet hy doen om tus­sen die an­der gog­go­nop­pers in te pas?

Wie sal hier­van hou?

Be­slis nie vol­was­se­nes nie. The E­mo­ji Mo­vie is ui­ter­aard nie vir di­no­sou­rus­se ge­maak nie, maar uit wat­ter oog­punt ’n mens ook al na hier­die po­ging kyk, dit bly pyn­lik. Dit is so ’n war­boel van sty­le en ’n ge­gil en rond­hol­le­ry dat jou kop soos ’n woer-woer be­gin tol. Om by te hou verg so­veel in­span­ning dat vol­was­se­nes uit die te­a­ter sal vlug.

Pik­kies wat met ’n sel­foon kan werk voor hul­le kan praat, kan ’n bie­tjie meer ple­sier hier­uit kry.

Maar selfs vir hul­le, wat im­mers ge­reeld bederf word deur flieks met uit­ste­ken­de a­ni­ma­sie en goeie sto­rie­ly­ne, kan hier­die deur­me­kaar­spul net te erg wees. Hul­le kan moont­lik nog i­den­ti­fi­seer met hul guns­te­ling-i­ko­ne of met die ge­yk­te sto­rie van ’n seun wat per slim­foon met sy mei­sie pro­beer kom­mu­ni­keer. Maar so­dra die rol­prent­ma­kers jou ag­ter die skerm van die slim­foon neem, raak dit so wan­or­de­lik dat ’n mens die te­a­ter ver­laat om iets ster­kers as spring­mie­lies te soek. Wee die ar­me ou­ers wat hier­die rol­prent op DVD aan­skaf en dan ses keer saam met hul kroos daar­deur moet wor­stel. Jy sal nooit weer ’n lag­bek­kie in jou le­we s­tuur nie.

Kyk nou of wag vir DVD?

Nie een van die twee nie. Daar is so­veel goeie a­ni­ma­sie­flieks dat hier­die een soos ’n pui­sie by ’n ma­triek­af­skeid uit­steek.

Soort­ge­ly­ke flieks

Dit pro­beer Toy S­to­ry, In­si­de Out en An­gry Bi­rds na­boots – son­der die ge­ring­ste suk­ses.

S­pring­mie­lie­feit

Die rol­prent is op Can­nes ver­toon. Daar is geen be­rig­te oor hoe die ge­hoor daar­op ge­re­a­geer het en of dit uit­ge­jou is nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.