ON­DER­WY­SERS MOE­NIE SKREE NIE

Huisgenoot - - Gesels Saam - DR. J. ALBERTS

Ek ver­wys na Lie­we E­li­ze se ant­woord aan die ou­er van ’n dog­ter on­der die op­skrif “Kwaai juf­frou ont­stel dog­ter” (26 Ok­to­ber).

Ek is ’n af­ge­tre­de on­der­wy­ser met 41 jaar on­der­vin­ding as skool­hoof. Die laas­te 23 jaar daar­van was ek hoof van ’n skool vir leer­ders met spe­si­a­le on­der­wys­be­hoef­tes.

Graag deel ek se­we pun­te na aan­lei­ding van die leser se vraag:

1. On­der­wy­sers is nie ver­on­der­stel om op kin­ders te skree nie. Dis ’n te­ken van e­mo­si­o­ne­le on­vol­was­sen­heid by die on­der­wy­ser en wys hy of sy kan nie dissipline hand­haaf nie.

2. Kin­ders kan dit ver­tolk as ag­gres­sie. Die er­va­ring het my ge­leer die kin­ders be­groet die on­der­wy­ser se ag­gres­sie met ag­gres­sie, wat nog dis­si­pli­ne­pro­ble­me ver­oor­saak.

3. Ek sou graag wou weet wat die aard van die on­der­wy­ser se uit­la­tings is, maar on­der geen om­stan­dig­he­de be­hoort ’n leer­krag kwet­sen­de aan­mer­kings te maak nie.

4. Kin­ders gaan skool toe om on­der­rig en op­ge­voed te word, nie om op ge­skree, ver­ne­der of ont­stel te word nie.

5. Sko­le is kin­ders se “twee­de” tuis­te; ’n om­ge­wing van lief­de en ge­bor­gen­heid moet daar ge­skep word. Dit moe­nie ’n plek wees waar­voor die kind na­der­hand bang is nie.

6. My raad aan die ou­er is om die skool­hoof te gaan spreek en in die hoof se kan­toor ’n op­los­sing te vind. As dit nie slaag nie, moet die ou­er die be­trok­ke on­der­wys­de­par­te­ment na­der om hulp deur spe­si­a­lis­te, soos op­voed­kun­di­ge siel­kun­di­ges en te­ra­peu­te.

7. Ek is ter­deë be­wus van die druk waar­on­der on­der­wy­sers werk en die ei­se wat aan hul­le ge­stel word, maar hul­le moet te al­le tye ’n voor­beeld stel.

Ek kan nie in­sien hoe ’n on­der wy­ser wat op kin­ders skree en din­ge kwyt­raak wat die kin­ders ont stel ’n rol­mo­del kan wees nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.