Geldsake: Hoe werk skul­dad­mi-nis­tra­sie?

Trek jy nou­strop om­dat jy nie meer jou le­nings en re­ke­nings kan be­taal nie? Hier’s ’n red­dings­boei

Huisgenoot - - Inhoud - Deur LETITIA WATSON Stuur voor­stel­le en ver­soe­ke na geldsake@huis­ge­noot.com. E-pos­se sal so­ver mont­lik in die ru­briek be­ant­woord word en nie per­soon­lik nie.

SKULDADMINISTRASIE kan dalk jou red­ding wees, maar min men­se weet reg­tig hoe dit werk. In­ge van der Mer­we, ’n ge­re­gis­treer­de skuld­be­ra­der, en Ma­ri­a­na van den Berg van Di­ko­lo­to Ad­mi­nis­tra­tors ver­dui­de­lik die pro­ses.

WAT IS DIT?

Dit be­hels die her­struk­tu­re­ring van jou skuld so­dat jy oor ’n lan­ger tyd­perk te­rug­be­taal, maar jou maan­de­lik­se paai­e­men­te word klei­ner en dus be­kos­tig­baar­der.

Ter­wyl jy on­der skuldadministrasie is, mag jou kre­di­teu­re (die men­se aan wie jy skuld) nie reg­stap­pe teen jou doen nie.

Dis ge­wild on­der men­se wat nie meer die paai­e­men­te op hul per­soon­li­ke le­nings en kre­diet­re­ke­nings kan by­bring nie. Maar ont­hou: Jou to­ta­le skuld moet min­der as R50 000 wees om daar­voor in aan­mer­king te kom.

Jy mag nie nu­we skuld maak, kre­diet­kaar­te ge­bruik of le­nings aan­gaan ter­wyl jy on­der ad­mi­nis­tra­sie is nie.

STAP VIR STAP 1

Toon die be­wy­se van jou skuld en in­kom­ste aan ’n skul­d­ad­mi­nis­tra­teur. Die ad­mi­nis­tra­teur sal vir jou ’n plan met klei­ner maan­de­lik­se paai­e­men­te oor ’n lan­ger be­taal­tyd­perk uit­werk.

Ont­hou, jy sal nog al­tyd jou vol­le skuld moet ver­ef­fen.

In ’n neu­te­dop gaan ’n deel van jou maan­de­lik­se in­kom­ste na die ad­mi­nis­tra­teur, wat dan jou skuld­ei­sers na­mens jou be­taal.

2

As jy met die plan te­vre­de is, sal die skul­d­ad­mi­nis­tra­teur na­mens jou ’n land­dros­hof vra om jou on­der ad­mi­nis­tra­sie te plaas.

Ont­hou, so ’n aan­soek kos geld. Die kos­te word ge­grond op jou ge­tal kre­diet­ver­skaf­fers en nie die to­ta­le skuld­be­drag nie.

As jy by­voor­beeld min­der as 10 kre­di­teu­re het, sal jy dalk R129 be­taal vir die ad­mi­nis­tra­teur om jou geldsake te be­stu­deer, jou plan op te stel en die aan­soek te bring. As jy meer as 10 kre­di­teu­re het, word dié be­drag dalk R182.

Som­mi­ge ad­mi­nis­tra­teurs is duur­der as an­der, en pro­ku­reurs­kos­te vir die hof­be­vel kan ook wis­sel. Die aan­soek­fooi word ge­woon­lik nie voor­af be­taal nie, maar word deel van die skuld­af­be­ta­ling.

3

Jou aan­soek word be­krag­tig deur ’n hof­be­vel, wat ook die ren­te op al jou skuld ver­min­der tot 15,5% per jaar. Die hof be­slis dat ’n deel van jou in­kom­ste na die ad­mi­nis­tra­teur gaan om skuld­ei­sers te be­taal en dat jy ’n deel be­hou vir ba­sie­se le­wens­kos­te.

Jou werk­ge­wer word ge­las om die be­drag vir skuld­be­ta­ling reg­streeks in die ad­mi­nis­tra­teur se trust­re­ke­ning oor te be­taal.

Jy be­taal die skul­d­ad­mi­nis­tra­teur maan­de­liks, maar hy be­taal jou kre­di­teu­re el­ke drie maan­de. ’n Ad­mi­nis­tra­teur moet el­ke drie maan­de ’n staat op­stel wat wys wat­ter geld hy ont­vang het, hoe­veel aan ei­sers oor­be­taal is en wat­ter kos­te af­ge­trek is.

Jy kan jou kre­di­teu­re bel en vra of hul­le die geld kry op dié staat, ’n so­ge­naam­de dist­ru­bu­sie­re­ke­ning.

BE­LANG­RIK

Reg­tens mag ad­mi­nis­tra­teurs jou ’n fooi vra ge­lyk­staan­de aan 12,5% van die be­drag wat hul­le drie­maan­de­liks aan jou kre­di­teu­re be­taal.

Som­mi­ge vra ’n ek­stra fooi om die oor­be­ta­lings te doen.

HOE LANK DUUR SKULDADMINISTRASIE?

Dit hang af hoe­veel skuld jy aan die be­gin het en wat jy maan­de­liks kan be­kos­tig. Hoe lan­ger dit duur, hoe meer sal jy be­taal aan ren­te en ad­mi­nis­tra­teurs­fooie en hoe duur­der word dit.

Ten ein­de die pro­ses te staak voor die goed­ge­keur­de skul­d­ad­mi­nis­tra­sie­tyd­perk ver­by is, sal jy weer aan­soek om ’n hof­be­vel moet doen.

Maar jy kan jou skuld vin­ni­ger delg deur meer as die mi­ni­mum maan­de­lik­se be­drag aan die ad­mi­nis­tra­teur oor te be­taal, by­voor­beeld wan­neer jy ’n werk­bo­nus kry.

Met die ek­stra geld kan die ad­mi­nis­tra­teur ’n “vol­le en fi­na­le aan­bod” op se­ke­re van jou kre­die­toor­een­koms­te maak.

Skuld­ei­sers ver­kies in baie ge­val­le lie­wer ’n klei­ner be­drag wat da­de­lik be­taal word as slegs vier paai­e­men­te wat in die loop van die jaar be­taal word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.