Unehlazo uthisha

Ilanga langeSonto - - Imibono - Phila Ngubane

MHLELI: Angisike elijikayo kwelakho elingashayi eceleni. Waze wanehlazo uthisha obeshela umfundi oneminyaka eli-10 ekubeni yena engumdodovu wexhegu elineminyaka engama-48.

Ngethuke kwaphela nasozwanini ngifunda lolu daba KWILANGA lomhla zingama-21 kumandulo (September). Impela liyafa elihle kakhulu.

Leli yichilo elibi futhi nje lo thisha ulihlazo emphakathini. Kuyangithokozisa ukuzwa ukuthi abomnyango wezemfundo Kwazulu-natal sebemthathele izinyathelo lo thisha.

Engabe wayehlulwa yini ukuganwa ngontanga yakhe njengoba efuna ukudicilela phansi ikusasa lengane encane kangaka.

Umfundi nothisha abaphumele obala benze into encomekayo kakhulu ngoba nakhu bakwazile ukunqanda lo mkhuba.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.