Lukhubaza I-ANC oluka-ace Magashule nepulazi

Ukuthinteka kwakhe kolwepulazi kuyakhathaza

Ilanga langeSonto - - Izindaba - LUCKY CAIN

UKUTHINTEKA kwegama likamnu Ace Magashule, ongunobhala Jikelele weAfrican National Congress (ANC), ezinsolweni zenkohlakalo ethinta ipulazi i-estina Dairy, ngasevrede, kuthika-meza umkhankaso kamnu Cyril Ramaphosa wokukhuculula leli qembu.

Ngolwesihlanu oklebe bagasele ehhovisi likamnu Magashule ophinde abe ngundunankulu wasefree State lapho bebethungatha imiqulu ethize engasiza ophenyweni oluthinta inkohlakalo ethinta ipulazi i-estina Dairy.

Umhlaziyi wezepolitiki umnu Lukhona Mnguni uthe amalunga aleli qembu amqoke azi ukuthi umnu Magashule unogcobho, igama lakhe liyathinteka ezinsolweni zenkohlakalo.

“Ukuba nomuntu onjengomnu Magashule kuleli qembu kuthikameza kakhulu umkhankaso kamnu Ramaphosa wokuhlanza I-ANC.

"Isikhundla asiphethe sibalulekile ngakho kungalilimaza leli qembu elisezinhlelweni zokwenza kahle okhethweni lwangonyaka ozayo,” kusho umnu Mnguni.

Uthi kuzomele isigungu esiphezulu saleli qembu siyibhekisise indaba kamnu Magashule.

“Ubunzima obukhona wukuthi akulula ukugudluza umuntu oqokwe engqungqutheleni, abangakwenza ukumumisa kusaqhubeka uphenyo noma basebenzise ukuthi umsulwa kuze kube inkantolo yomthethosisekelo imthola enecala,” kuchaza umnu Mnguni.

Oklebe baphinde bagasela nasehhovisi lomnyango wezolimo khona efree State.

I-ANC ithe bonke abathintekayo kulezi zinsolo zenkohlakalo kufanele babambisane noklebe ophenyweni lwabo.

Kwenzeka lokhu nje, kuzokhumbuleka ukuthi umengameli wezwe umnu Jacob Zuma umemezele ukuthi ijaji Raymond Mnyamezeli Zondo oyiphini lenhloko yamajaji kuleli nguyena ozokwengamela ikhomishana ezobheka udaba lwezinsolo zokuphathwa kombuso ngobuqhebeza buqama.

Phakathi kwezinto le khomisha- na okumele iziphenye kubalwa izinsolo ezenziwe ngobeyisekela likangqongqoshe wezezimali kuleli umnu Mcebisi Jonas, nobeyilungu lephalamende unkz Vytjie Mentor zokuthi umndeni weziqumama zakwagupta wabathembisa izikhundla kwikhabhinethi kazwelonke, nokuthi umengameli uyathinteka yini kulezi zinsolo.

Umengameli umemezele ukuthi ufuna le khomishana iphenye zonke izinsolo zenkohlakalo ezithinta uhulumeni naye uqobo lwakhe, ngongqongqoshe, umndeni wakwagupta nezinkampani ezingaphansi kukahulumeni.

Kulindeleke ukuthi le khomishana iqale umshikashika womsebenzi ebekelwe wona maduzane.

Isikhundla asiphethe sibalulekile ngakho kungalimaza leli iqembu...

ISITHOMBE NGABE: SA BREAKING NEWS

KUBEKA I-ANC engcupheni ukuthinteka kukamnu Ace Magashule ezinsolweni zenkohlakalo ethinta ipulazi i-estina Dairy.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.