UZALO

Ilanga langeSonto - - Ezikaqedisizungu -

UNKUNZI udlala ngomastermind noqhabanga. Ngenxa yokubhekana nengcindezi yokuwina, usmangele wenza okumele kwenziwe. Uqhabanga uzimisele ngokuqhubeka necebo lakhe. Usmangele ufikelwa yitwetwe uma ezwa izinhlelo zikathobile ngekhwaya. Unkunzi uzama ukwehlukanisa umxolisi noqhabanga ngesikhathi becishe belwa. Uthobile ungenwa ngamanzi emadolweni uma ezwa ikhwaya kasmangele. Kungabe kunenkabi elandela umastermind? Umastermind ucabanga ukuthi usmangele uthatha ngamawala. Upastor Mdletshe ukhipha umamlambo ukuba bayodla isidlo sasemini.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.