SIQONDISA UMBIKO NGOMARAWA

Ilanga langeSonto - - Imibono -

NGIBONE ephepheni ILANGA Langesonto (21 January 2018) ekhasini 8, ngaphansi kwesihloko esithi “UBONGE UMARAWA NGOKUMTAKULA OWAXOSHELWA UKUGWAZISWA OKHOZINI”, olubhalwe nguntombi Khumalo.

Ngithande ukudideka uma kuthiwa umarawa udabuka eshowe. Udabuka kuphi neshowe? Bengihlale ngizitshela ukuthi udabuka evryheid.

Ngikhumbula eminyakeni eminingi edlule iphephandaba ILANGA libika ngomlando owaqoshwa wumndeni wakwamarawa, evryheid, ngokuba umndeni wokuqala wabantu abamnyama ukuba ne-" satellite dish”.

Ngikhumbula nesithombe esathathwa, sakhonjiswa iphephandaba, salama-" satellite dish” ayemakhulu, egxunyekwe phansi egcekeni.

Ngangilokhu ngizwa kuthiwa urobert Marawa inkaba yakhe isevryheid. Eyaseshowe ngiyayiqala! Wazalelwa kuphi neshowe, wafika nini evryheid?

Enye indaba esangidida, yilena kalungi Ngidi. Ngangithi ngimuzwe yena ungidi ohlelweni lukarobert Marawa, olungolwesine ku-chanel 204, ethi yena udabuka ekranskop.

Yikuphi okuyikho kanti?

DB Gumede

IMPENDULO:

SIYABONGA ngokusibhalela mfundi wephephandaba lethu othandekayo. Siyalibona iphutha elenzekile. Empeleni urobert Marawa uzalelwe emondlo, evryheid, kuthe ngokuhamba kwesikhathi umndeni wakubo wathuthela efort Louis, enkandla. Akazalelwanga eshowe, kodwa ufunde khona, esikoleni esibizwa

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.