Umzungezo wemambazo ethekwini

Izoya konandisa kowokugubha usuku lokuzalwa lwendlovukazi yamangisi

Ilanga langeSonto - - Izindaba - LUCKY CAIN

IPHINDE yanyelwa yinyoni esandleni iladysmith Black Mambazo ngokuyonandisa emcimbini obalulekile futhi osezingeni eliphezulu emhlabeni.

Leli qembu eselizungeze inqwaba yamazwe limenywe ukuba liyonandisa emcimbini wokugubha usuku lokuzalwa lwendlovukazi yamangisi, uqueen Elizabeth II, wase-united Kingdom, oqeda iminyaka engama-91.

Imambazo itheleke esikhumulweni sesizindiza, iking Shaka International, ngolwesithathu iphuma ohambeni lwayo lwaseUnited States of America. Bekungokokuqala leli qembu libuya ngemuva kokuhlabana ngendondo yesine yama-grammy.

Kulindeleke ukuba lifulathele iningizimu Afrika ngolwesibili selilibangise e-united Kingdom.

Lo mcimbi uzobe wenzelwe elondon, e-england ngomgqibelo zinga-ma-21 okuwusuku lwayo lokuzalwa indlovukazi.

Ngesikhathi ifika ethekwini ngolwesithathu imambazo, yamukelwe ngenkulu inhlokomo esikhumulweni sezindiza. Yamukelwe yizikhulu zikamasipala wetheku nabalandeli bayo nemindeni yamalu- ngu.

Umnu Xolani Majozi, oyimenenja yaleli qembu, uthi akukho ukuphumula kuleli qembu njengoba kuzothi kungakapholi maseko libuyile ngemuva kwezinyanga ezintathu, liphinde lihambe futhi.

“Sizizwa sihloniphekile ngokuthi singabanye abamenyiwe ukuyonandisa kulo mcimbi omkhulu onedumela umhlaba wonke wokugubha usuku lokuzalwa lwendlovukazi,” kusho umajozi.

Uthi iqembu lizothi libuya e-england kuphele amasonto amabili liphinde libe nomzungezo wasezwenikazi i-europe ozothatha amasonto amathathu.

Usibongiseni Shabalala, ongelinye lamalungu aqavile aleli qembu, naye uthe bazizwa behloniphekile ngokuba indlovukazi ikhethe bona ukuba bazonandisa emcimbini wayo.

“Kuyasijabulisa kakhulu ukuba sibe ngabanye abazonandisa kulo mcimbi. Kusho khona ukuthi igalelo lethu emhlabeni liyabonakala,” kusho usibongiseni oyindodana kasolwazi Joseph Shabalala ongumsunguli waleli qembu.

Leli qembu kulindeleke ukuba kusasa ngomsombuluko lihambise indondo kusolwazi Shabalala, osathatha umhlalaphansi. Kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi lihamba lenza isethembiso kusolwazi Shabalala sokuthi lizobuya nayo indondo.

Imambazo ingelinye lamaqembu akuleli ahlonishwa emhlabeni jikelele. Leli qembu kulindeleke ukuthi namhlanje ngesonto lenze umzungezo lapho lizozungeza nezindondo zalo zamagrammy ezinhlanu okubalwa nale alisanda kuyithola kulo nyaka.

Umzungezo wemambazo uzoqala ebandleni ICFCI enorth Beach, ethekwini, uhambe maphakathi nedolobha namaphethelo ngaphambi kokuba uphelele endaweni yobumnandi Eyadini Lounge emlazi.

Abalandeli bazothola ithuba lokubona izindondo zamagrammy baphinde bathole nethuba lokuthatha izithombe naleli qembu nezindondo zalo.

ISITHOMBE: AYIS MEDIA

IMENENJA yeladysmith Black Mambazo, uxolani Majozi, encokola no-albert Mazibuko ongelinye lamalungu aqavile kuleli qembu ngesikhathi litheleka nendondo yegrammy esikhumulweni sezindiza iking Shaka International.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.