YEKA UKUKHWISHIZELA, PLEASE

Ilanga langeSonto - - Sizungu - PHOLA MDOKWE UYASHISA! IMICONDO JESU! WUUUU HHAY' SHEM THANDI ZONDI

ubheme amaqabunga esihlahla esithile.

Ngiyakukhuza Mampintsha, musa ukusenza izilima ngoba sizoyeka ukukweseka bese uyalamba ngoba udla ngathi - phela yithi esithenga umculo wakho.

Ngiyaqaphela futhi ukuthi selokhu kwashona ur Mashesha niyafathuza nje nonke nodanger. Ngizoke ngizwe ukuthi yena udanger uza nembudane ethini. DJ Sphectacula khululeka manje usunemali, ngakho kumele uhambise okomuntu onemali. Le nto yakho yokuhlale ugijima sengathi ngumfana othunywa ngomalume amaayisi ayilungile neze.

Funda ukuhamba ngokuzethemba ukuthi nawe usuyirazo e- right, esebenzayo futhi enemali. Ngikubone ecity Hall, ethekwini ngoLwesithathu ungasasheshi kanje, manje into engixakayo nguzakwenu UDJ Naves yena uzihambela kahle nje akajahe ndawo.

Lokhu kuhlale ugijima kwakho kungenze ngisole ukuthi uyintwana kadj Naves, uhlale ekugijimisa phambili ukuze wenze sure ukuthi yena ufika zonke izinto sezilungile.

Cha bandla ngiyakucela, awuyeke nje ukukhwishizela sengathi umakoti ofikayo emzini. Umthetho wakho ushela nini? Unayo khona intombi ngoba phela UDJ Naves ushadile manje? NGICELA abahamba le nto yobumnandi negqomu bangisize bangibhalansise la ngalo mkhuluza engingamqondi kahle. Khona lo mfana ohamba nedistruction Boyz oluke impithi - wenzani ngempela loya muntu empilweni?

Ngiyasola kukhulu akwenzayo indlela azitshela ngayo. Kodwa okungixakayo wukuthi laba abadumile uque noGoldmax abazitsheli, bayakhuluma nabantu kodwa lo mlisa ongaziwa uyena omthola ehlinile, ezifihlile engazi naye ukuthi wenzani.

We bhuti wabantu, awulalele-ke umzala akutshele ngoba abangani bakho bayakwesaba, asikwazi futhi asidingi ukukwazi, ngakho-ke hlukana nokuzibinya ngoba awuyilutho.

Saze savelelwa, ngokuphatha izikhwama zedistruction Boyz nje usuzibona uyinto engcono.

Phola mdokwe, sengathi usushisa kakhulu. NOMA kungathiwani ngeke ngiyimele le nto kariky

Rick, hhayi ngeke nje, I’m sorry. Akuyona imicondo le, ukufa - hhay’ bo.

Kodwa usithathaphi nje isibindi sokusivezela lawa manqondo akho engathi imilenze yejuba!

Ngibone ekhasini laseyadini ngeSonto eledlule kwenye inkundla yezokuxhumana ugqoke uwakiki. Indaba yakho bhuti ayihlekisi kodwa iyadabukisa shem!

Imicondo yakho ingikhumbuza laba bantu esasibabiza ngomagwazigceke, abanyathela phansi kujojeke umhlabathi. Ngangithi unomfazi nje khehla - yena usuke ethule ethini uma uphuma ekhaya uveze lawa manqina akho?

Ngisola sengathi akasakuthandi, phela ngeke akuyeke uphumele emphakathini unje. Fihla babazi, musa nje ukusibangela i-trauma.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.