SIHLAZIYA UMCULO:

Ilanga langeSonto - - Izindaba -

KUNGABA yinto enhle ukuba umculo wethu eningizimu Afrika usatshalaliswe emazweni omhlaba ukuze kuzwiwe amanzi ngobhoko. Lokho kungenza umehluko omkhulu ezimpilweni zabaculi bakuleli.

Kuyaziwa ukuthi umculo uwulimi lomhlaba noma umuntu engacula ngaluhlobo luni lolimi kodwa uyayithola indawo, yingakho nje ngisho omasikandi nezicathamiya bekwazi ukwemukeleka emazweni omhlaba.

Njengoba sekwaba khona izinkundla zokuxhumana otwitter, Facebook nezinye, kulula ukuba abaculi bazwise abathandi bomculo amanoni abo emhlabeni wonke jikelele.

Ngisanda kuzwa omunye wabaculi usandy B wasethekwini owaqamba ingoma esihloko sithi “Amajovijovi” engenzanga kahle kuleli kodwa wanele wayigaxa ezinkundleni zokuxhumana kwaba khona abathandi bomculo basezweni lasecanada abayithatha bayibeka ebalazweni lomhlaba.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.