Ubuzwe ukuthi ubedilozile yini esontweni

Ilanga - - Izindaba - tzondi@ilanganews.co.za THANDI ZONDI

“NGEKE ngiligqoke ngoba nakhu ngiya esontweni iphenti, kungabe ngithenga amehlo kaNkulunkulu,” kusho uZodwa Wabantu emva kokuba abantu bephume naye iqhubu ngesikhathi evakashele ebandleni i-eThekwini Community Centre (ECC).

Le ntokazi ezakhele udumo ngokushaya amavosho asanganisa abantu isho lokhu emva kokuba kube nezinkulumo ezinkundleni zokuxhumana ebezimgxeka ezinye zincoma.

UZodwa Wabantu ubeyingxenye yethimba lase-Afrotainment ebelivakashele e-ECC okubalwa kulo uDJ Tira, uJoocy, uPrince Bulo, uNtokozo Dlamini olingisa kuZalo nabanye. Ufike wenza adume ngakho nangaphakathi esontweni kwa- nanela abazalwane. “Nami ngingumntwana kaNku- lunkulu futhi ngiyamazi. Laba abangijajayo bangijwayela kabi, yibo kanye oSathane. Sonke sinezinto zethu akekho umuntu oyingelosi abangimele kancane,” kuqhuba yena.

Uthi ubengaqali ukuya enkonzweni yinto ayijwayele. Into eyenze kwagqama kulokhu uthi yingoba ubehamba noDJ Tira.

“Bengingezile ukuzothenga ubuso babazalwane enkonzweni futhi ukuya kwami khona kakusho ukuthi ngizoshintsha indlela engiyiyona.

“Ngisazoqhubeka ngiziphuzele iSavanah yami njengoba bengenza ngiphinde ngidanse. Angikhathalele kuthandwa muntu futhi angifuni muntu ozothi uzongi shintshisa indlela engiziphethe ngayo. UNkulunkulu ungamukela nginje, nami ngizithanda nginje,” kuphe-tha yena.

Phakathi kweminye yemibono ebisenkundleni yokuxhumana iFacebook yile:

Akaligqokile nje iphenti

Eyi lapho ngimthandani uZodwa nenhliziyo yakhe. Ukube omunye ngabe usesitshela ngama levels. You go gal.

Mina ngiyalithanda ivesi likaGalathiya 6:5 othi ngoba umuntu nomuntu uyozithwalela owakhe umthwalo, so singahlulelani ngoba nathi sineyethu imithwalo. Fuhh Mbatha Manyosi Nonhlanhla Nonkosi Zamangwane Dlamini

Lol ufike wayishaya nje le vosho yakhe esontweni. Zama Mzimela

Sizowanyathel’ amadimoni. Skhulu Mtshali

Bekumnandi ukuba nawe enkonzweni Zodwa wethu ...siyakuthanda. Nomvula Gumede:

Ibandla kalehluleli. Cera MsPink:

Bekumnandi ukukubona. Kukhona le vosho enisishaye ngayo. Nqobile Dlamini

We oe awusho, nanamhlanje esontweni lutho idilozi? Philly Stufuruz

Ngiyayithanda into eyenziwa uTira kuwena Skhokho sami. Madibeng Chris Mokoditoa

Kodwa oe uyazi uyanyisa. Wandile Nonny Ngcolosi

Kuhle wena Zodwa Wabantu. Hamba isonto, ushiye izidakwa azinamali. Banemali eningi kabi abefundisi. Amen!! Gis Ndarane

Inkinga yalaba ababona uZodwa eyisoni esikhulu esingafanele ukungena esontweni, wukuthi bazitshela ukuthi bona abanasono. Bayazikhohlisa akekho omsulwa ebusweni bukaNkulunkulu. Singobani thina ukuthi singahlulela abantu. Thamsanqa Mgenge

Laba abangijajayo bangijwayela kabi, yibo oSathane. Sonke sinezinto...

ISITHOMBE YI: FACEBOOK

BAGXEKA ukubonakala kukaZodwa Wabantu enkonzweni uthathwe ehleli eduze kukaDJ Tira.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.