Liqhakazile ikusasa lozidlele amahlanga

Uhlomule ngomfundaze waseNyuvesi

Ilanga - - Izindaba - THANDEKA NGOBESE

LIQHAKAZILE ikusasa lomfundi waseLittle Flower Secondary School ngaphansi kwesiFunda iHarry Gwala eningizimu yeKwaZulu-Natal ohlomule ngoR20 000 nomfundaze wokuyokwenza iziqu ze-Financial Planning kunoma yiyiphi inyuvesi ayithandayo.

Lo mfundi onguMnu Lindokuhle Dlamini owenza ibanga le-11 uthola lolu xhaso nje yingoba ebaqwaqwade bonke emakhanda abafundi abali-11 ebenza ibanga elifanayo nelakhe emncintiswaneni weGrade 11 Speech Contest obuwenziwe yiKwaZulu-Natal Financial Literacy Association Trust (KZNFLA) obuKwaDukuza ngeledlule.

UMnu Dlamini kakuyena yedwa ozuzile kulo mncintiswano njengoba nolale isibili uNkz Snegugu Goge waseMthusi High School ngaphansi kwesiFunda uGu ethole uR10 000 nonale isithathu uNkz Boodram Scelena waseMountview Secondary esifundeni sasePinetown ethole uR5 000.

Echaza ngenhloso yalo mncintiswano uSihlalo weKZNFLA uMnu Artwell Hlengwa uthe bahlose ngawo ukufundisa abafundi ngokuphathwa kwemali besebancane ukuze bakwazi ukuthatha izinqumo eziphusile ngemali uma sebe-

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

KUSUKA kwesobunxele nguNkz Boodram Scelena noMnu Lindokuhle Dlamini noNkz Sinegugu Goge abawine emncintiswaneni weGrade 11 Speech Contest obuwenziwe yiKwaZulu-Natal Financial Literacy Association Trust.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.