I-Athletics SA ifuna kuphenywe i-KZNA

Sinqumo UMokoena uyibona iyihlaya eyalesi

Ilanga - - Ezemidlalo - ZAKHELE MCHUNU

I-ATHLETICS South Africa (ASA) eholwa ngu-Aleck Skhosana ifuna kuphenywe iKwaZulu-Natal Athletics (KZNA) ngalokho ekubona njengokungathembeki (kweKZNA) kule nhlangano ehola ezokusubatha eNingizimu Afrika.

I-ASA ijube ibhodi yale nhlangano ukusungula ithimba elizophenya iKZNA eholwa nguSello Mokoena onguMengameli.

I-KZNA isolwa yi-ASA ngokuba ngukhanda limtshelokwakhe. Kuthiwa kayiwulandeli umthethosisekelo we-ASA nezinqumo zesigungu sale nhlangano.

Izifundazwe ezili-16 kwezili-17 ezibumbe i-ASA zivumelane ngokuthi iKZNA izenzela ukusutha kwayo. Lokhu kuvele emhlanganweni oyisipesheli we-ASA obungoMgqibelo eGoli.

Kulo mhlangano iKZNA ibithumele izithunywa ezimbili uMokoena noCharmaine Jagnarayan onguMgcinimafa, nokho kuthiwa nguMokoena obenegunya lokungena kulo mhlangano. Kuthiwa noMokoena ugcine enqabile ukungena, wahlala ngaphandle kwaze kwaphela umhlangano.

I-ASA ifuna ukuthi iTask Team ithole ukuthi iKZNA isazimisele yini ngokuqhubeka nokuba yingxenye yomndeni wezokugijima wakuleli noma kayisayihhoyi.

Bafuna ukuba iTask Team iphinde iphenye ngemibiko yamalunga ebhodi yeKZNA ebonwa (yi-ASA) njengephambana nenqubo elandelwayo ngokomthethosisekelo wale nhlangano.

Bafisa nokwazi ukuthi umthethosisekelo weKZNA uyahambis- ana yini nowe-ASA.

Isigungu se-ASA sigcizelele ukuthi umthethosisekelo wale nhlangano kumele uhlonishwe kungavunyelwa iKZNA ukuba iwusebenzise ngendlela ezovuna yona. KwiCouncil Meeting, lapho iKZNA ibisimelwe yilezi zithunywa zombili ebizikhiphile, amalunga asihlabe asihlikiza isenzo sayo sokuloba abakuthandayo ngale nhlangano ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana.

UMokoena ekhuluma neLANGA izolo ngeSonto ntambama uthe iyaxaka indaba ye-ASA ngoba uJagmarayan ubejutshwe yiKZNA ukuba ayoyimela njengelinye lamalunga aphezulu ayo. Uthi ubenganqatshelwa kuphela nxa sekumele kuvotwe kodwa hhayi ukuba yingxenye yomhlangano oyisipesheli.

Uthi neyomthethosisekelo iyamdida ngoba i-ASA bayithumelela minyaka yonke, iwazi kahle. Uthi nonyaka bawuthumele ngoMbasa (April). Uthi lokhu kudalwa ngabathile baseMgungundlovu abahlose ukunyomfa iKZNA.

“Ngibatshelile ukuthi ngangibeka umbono wami futhi namanje engisakholelwa kuwona ngodaba lwabadlali esabahambisa eLondon. Ngikholwa wukuthi kwakuyoba ngcono kuhambe nabasathuthuka kunokugcwaliswa kwezikhulu esikhundleni sezingane.

“I-ASA ngikholwa wukuthi bekumele ingibhalele incwadi ukuba ngicacise ngombono wami, ukuze ngiwuhoxise nxa ngibona kunesidingo. Nokho kayikwenzanga lokho. Kangazi-ke ukuthi into ewubala ngalolu hlobo ungayijubela iTask Team yini? Phela umuntu unelungelo lokubeka umbono enkundleni yakhe yokuxhumana. Ngisamile kowami ngoba nami ngazibala kuwona kwazise ngiyingxenye yeCouncil ye-ASA,” kusho uMokoena.

Uphethe ngokuthi ukhiye ukwiASA ukuthi isayidinga yini iKZNA ngaphansi kwayo ngoba yiyona ethatha izinqumo.

ALECK Skhosana

SELLO Mokoena

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.