IZINKANYEZI SEBASTIAN JILI

NGABE WUSUKU LWAKHO LOKUZALWA NAMUHLA?

Ilanga - - Bono -

UMA kuneminyango ofuna ivuleke, kudingeka ubuqotho bakho bukucabele indlela. Uma ufuna ukufika esicongweni lungisa izinkinga ezibukeka zizincane.

ARIES (March 21-April 19)

UBONA kukuningi kakhulu okubheke wena nokumele ukufeze. Ubuye ungabi nakho ukwethembeka kwabanye osondelene nabo. Zifundise ukugcina izethembiso ozenzile.

TAURUS (April 20-May 20)

GWEMA ukubalisa manje wenze izinto okumele uzenze. Kunokungahambi kahle okumele ukubekezelele ngoba ngokwesikhashana. Kunabanye ozofisa ukubabonga.

GEMINI (May 21-June 21)

UYAZAZI ukuthi udingani noma kwesinye isikhathi ubuye ugxile ezintweni eziningi kakhulu. Izinto okade wawuzihlehlisa uzokwazi ukuzenza manje ngenkulu impumelelo.

CANCER (June 21-July 22)

IZINGA lakho lokucabanga abanye bangalihlonipha uma nje wena ungeke izinto uzithathe ngemizwa kakhulu. Kawukafiki esiphethweni mayelana namanye amaqhinga ophezu kwawo.

LEO (July 23-August 22)

UMA uzazi lapho obuthaka khona, kumele uqiniseke ukuthi uyakugwema lokho. Buyekeza wonke amacebo ozimisele ukusebenza ngawo ukunqoba okuthile.

VIRGO (Augt 23-Sept 22)

UKUFISA kakwanele uma kungekho amagxathu athathwayo. Isinqumo kumele siqhamuke kuwena ngale kokungabaza. Unohlobo lwebhizinisi olufisayo.

LIBRA (Sept 23-Oct 22)

KUHLE ukulalela imibono yabanye ezintweni eziningi ozenzayo. Zama ukuzenza uthandeke ukhumbuleke ngezenzo zakho ozenza kwabanye.

SCORPIO (Oct 23-Nov 21)

UMA ufuna ukuthatha isinqumo bese uyadideka, ungacela usizo kumuntu omethembayo. Bambelela kakhulu ezinkolelweni eziqhubekayo nasezinhlosweni ezingaguquki.

SAGITTARIUS (Nov 22-Dec 21)

UBONA izinga lomnotho wakho liya ngokuguquka. Ukuzinikela kwakho ezintweni ozenzayo yikhona okuzogqama ngalesi sikhathi. Unomqondo okwazi ukuhlaziya ngakho kumele ugweme inkani.

CAPRICORN (Dec 22-Jan 19)

ABANINGI bazowancoma kakhulu amagalelo akho emkhakheni okuwona. Uma ubheka ukuthi abanye baphumelele kanjani nawe kungase kukuqinise idolo.

AQUARIUS (Jan 20-Feb 18)

UNOMQONDO obuka kakhulu phambili ezinhlosweni zakho ngakho uzokwazi ukubumba amasu angadlondlobala ngokushesha. Izinguquko ongazenza kumele zisize nomndeni wakho.

PISCES (Feb 19-March 20)

UNGADIKIBALI nakancane uma kumele ulungise izinkiznga zakho ezimayelana nezezimali. Uzoveza okuhlukile njengomuntu owaziwayo ukuthi uhlale unemibono emisha njalo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.