Basale dengwane kungqongqiswa isikole

Kayaziwa imbangela yokushiswa kwaso

Ilanga - - Izindaba - MTHOBISI SITHOLE mthobisis@ilanganews.co.za

KUPHOQELEKE ukuba bambondelwe ndawonye - ukuze kuzoqhubeka ukufunda abafundi baseFundinduku Secondary School, eTafelkop, eningizimu yeTheku emuva kokuba lesi sikole singqongqiswe ngomlilo ezintathakusa zangoLwesihlanu.

Kushiswe amagumbi amabili okufundela kuwona umatikuletsheni nehhovisi likathishanhloko ebeliqukethe yonke imininingwane yesikole.

Kakuphumanga lutho kula magumbi ashile.

Abazali babafundi bakulesi sikole bathi basakhungathekile namanje, kabayazi imbangela yokushishwa kwesikole ngoba kawukho nombhikisho obukhona obungaholela kulokhu kushiswa kwaso.

Elinye ilungu lomphakathi, elicele ukungadalulwa, lithi libone ngomlilo uqubuka kodwa lasaba ukusondela esikoleni ngoba belicabanga ukuthi mhlawumbe lizothi liyaphuma besekuqhuma inganono.

Lithi kuze kwafika izicishamlilo ekuseni sekushe kwaphela yonke into.

Ngokuthola kweLANGA, kuthiwa kuke kwaba khona ukungaboni ngasolinye phakathi kukathishanhloko nelinye ilungu lomphakathi ebelihesha utshani esikoleni.

Bekubangwa ukuthi uthishanhloko akasayikhokhi imali ngendlela obekuvunyelelwe ngayo.

Kuvela nokuthi leli lungu lize lafunga lathi lizokwenza elikutha- ndayo, okubalwa ukuzithathela amakhompyutha esikoleni.

Usihlalo wesigungu esilawula isikole, uMnu Silwayiphi Nguba- ne, uthe kabayazi imbangela yokushiswa kwesikole.

Ebuzwa ngengxabano yelungu lomphakathi nothishanhloko, uthe kuyiqiniso kodwa bese kuxoxiwe kwadlula.

“Uthishanhloko ubeyikhokha leyo mali, elokhu ehlephula kancane.

"Lelo lungu okhuluma ngalo lisibikele nathi siyisigungu, saxoxa kwadlula.

"Thina sisola ubugebengu nje bokuthi kunabantu ebebefuna ukuthatha izinto zesikole mhlawumbe beyozidayisa.

"Kakukho okuphathekayo ngampela esingathi siyakwazi," kusho uMnu Ngubane othi abantu abenze lokhu banqamule ucingo bangena ngemuva, okuyizinkomba zobugebengu.

Ebuzwa ukuthi kungani isikole singagadwa ebusuku, uthe kayikho imali yokukhokhela unogada.

ILANGA lihoshe nokuthi kunokungahoshelani kahle phakathi kukathishanhloko nabanye othisha bakhe, kusolwa umbango wezikhundla.

UMnu Ngubane uthi bekunothishanhloko ohambile okuthe uma sekungena lona okhona manje, kwabakhona izinkinga.

“Nyakenye sekuzophela unyaka, kuke kwabanomsindo omkhulu emagcekeni esikoleni omunye uthisha ethukana nothishanhloko, kodwa-ke bekubangwa umsebenzi wesikole,” kusho uMnu Ngubane.

Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthi umphakathi yiwona okumele uvikele isikole sezingane zawo.

"Kuyathusa ukuthi kunabantu abangashisa isikole esizosiza izingane zabo ekugcineni.

Ungqongqoshe uyakugxeka kakhulu lokhu ngoba yinkulu imali esetshenziswayo uma kwakhiwa isikole noma silungiswa. Sinxusa amaphoyisa ukuba angenelele,” kusho uMnu Mthethwa.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant Colonel Thulani Zwane, uthi kunecala elivulwe esiteshini samaphoyisa aKwaNdengezi kodwa bekungakaboshwa muntu.

IZITHOMBE NGU: SABELO MASUKU

AKUPHUMANGA lutho emakilasini aseFundinduku Secondary School ngesikhathi eshiswa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.