BAMISE UKUSEBENZA KUBUYA IMENENJA

Ilanga - - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA NGOBESE

KUME nse ukusebenza kuMasipala waseRichmond ngoMsombuluko izisebenzi zithi zifuna kungenelele uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, KwaZuluNatal, odabeni lwemenenja yawo ebimisiwe, yabuyiswa yinkantolo.

Lo masipala oholwa yi-ANC, ovame ukuba sematheni ngezinxushunxushu, uvalwe thanqa amasango ngoMsombuluko emuva kwesinqumo seNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu esiphume ngoLwesihlanu olwedlule, sichitha ukumiswa kwemenenja yawo, uNkk Bongiwe Mnikathi. Inkantolo imbuyisele ngoba ithi lolu daba kumele lulungiswe wumnyango.

ILANGA linikele khona ngoMsombuluko lafica izisebenzi zibeke phansi amathuluz,i zithi kakusebenzeki nhlobo nemenenja. “Njengezisebenzi sinenkinga yokuthi imenenja kunamaphrojekthi amaningi efike yawamisa, okwenza imiphakathi yaseRichmond ingasizakali ezidingweni.

"Sicela uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu, uNkk Nomusa Dube-Ncube, alusukumele ngokushesha udaba lwalo masipala,” kusho esinye isisebenzi.

Izisebenzi zithi uNkk Mnikathi ufike emasontweni amabili edlule ehamba nequlu lamadoda ebeliphethe izinhlokohlela zama-R5, wafuna ukuyongena ngenkani egumbini okuhlanganela kulona umkhandlu wamakhansela.

"Kuzosebenzeka kanjani nomuntu onjalo ngoba kusho ukuthi nathi kasiphephile njengoba naye ezibona sengathi akaphephile,” kusho lesi sisebenzi. Ziningi izinkinga kulo masipala njengoba umkhandlu uvulele uNkk Mnikathi icala lokugqekeza ihhovisi abesebenzela kulona maphakathi nenyanga ngemuva kokutheleka nenqwa- ba yonogada.

Ngokuthola kweLANGA, uNkk Mnikathi usolwa nangokungawazisi umasipala ngezinsolo zokusatshiswa, njengoba kuke kwabikwa emasontweni edlule ukuthi uthole imiqhafazo emesabisayo.

UNkk Mnikathi ungene kulesi sikhundla esithathwa njengenhliziyo kamasipala, emuva kokubulawa kukaMnu Sibusiso Sithole, odutshulwe ngoNdasa (March) ngonyaka odlule. Usomlomo kulo masipala, uMnu Simingenkosi Ndlovu, uthe ziningi izinsolo abaziphenyayo ngoNkk Mnikathi.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, ukuqinisekisile ukuthi kunecala lokugqekeza elivulelwe uNkk Mnikathi. UMnu Lennox Mabaso okhulumela uMnyango wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uthe uMasipala iRichmond ungomunye walabo uNkk Dube-Ncube ababheke ngeso lokhozi.

“Njengomnyango, kubalulekile ukuba kuqale kube nosizo oluthile esiluyisa kumasipala ngaphambi kokuba singenelele. Njengamanje lokho siyakwenza, sinethemba lokuthi umkhandlu uzokwamukela lokho ukuze kuxazululeke zonke lezi zinxushunxushu ezenzeka khona.

"Njengamanje kunezikhulu esizijube ukuba ziyokhuluma nabo bonke abathintekayo,” kusho uMnu Mabaso othe uma kuwukuthi izinto kazilungi ngokushesha, lo masipala uzulelwa ngamanqe.

Uthe nezinsolo zokusongelwa kwezikhulu ezithile banethemba lokuthi abomthetho bazongenelela ngokushesha. Usotswebhu we-ANC kulo masipala, uNkz Ntombizonke Phoswa, uthe aku-khona ukuthi kabenzi lutho, bala-ndela imigudu efanele ukululungisa. “Simlindile (uNkk Mnikathi) ukuba abuyele emsebenzini bese silungisa naye izinkinga," kusho uNkz Phoswa.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.