Ilifu elimnyama kwiImbewu: The Seed

Isolezwe lesiXhosa - - EZOYOLO - SIMPHIWE FREDDIE

INGOZI emasikizi eyehle ngentseni yangoMgqibelo weveki ephelileyo isube imiphefumlo yamagqiyazana amabini aselula, omnye kuwo ingumdlali kamabonakude waseThekwini uOwethu Enhle Gambushe.

UGambushe, 22, bedlala indawo kaNonhlanhla kumdlalo oluhlobo lwedrama kwiE.tv Imbewu: The Seed.

Othethela iiNkonzo zoHlangulo, uGarrith Jamieson, uthi abeenkonzo zohlangulo bafike kwindawo yengozi kufutshane nendlela iSydenham neBotanic Gardens Road kancinane emva kwentsimbi yokuqala ekuseni, baze bafumana isithuthi esinkaleke eludongeni. UJamieson uthi ngabantu abahlanu abebekweso sithuthi.

“Isithuthi besinabantu abahlanu, ngandlela ithile siye saphulukana nolawulo satshayisa uphawu lwendlela, ze saya kubetheka eludongeni. Abasetyhini ababini, nekukholeleka ukuba bakwisithuba seminyaka eyi20, baye bafumana umonzakalo onobuzaza baze bachazwa njengabangasekhoyo kwindawo leyo yexhwayelo,” utshilo uJamieson.

Isithethi samaPolisa ePhondweni, uColonel Thembeka Mbele, uthi indoda eneminyaka engama47 nebiqhuba esi sithuthi inqakulwe yavalelwa.

Uthi le ndoda, ebiqhuba esi sithuthi sibulele la mabhinqa, iza kubekwa ityala lokubulala ngengozi kwakunye nokuqhuba phantsi kweempembelelo zotywala.

Le ndoda ibilindeleke ivele phambi kweNkundla kaMantyi waseThekwini ngoMvulo. UMbele ukwathe abakwantsasana baphanda ngokukhokelele kule ngozi.

ULeleti Khumalo, umvelisi ophezulu womdlalo kamabonakude Imbewu: The Seed, uthe abadlali balo mdlalo badakumbile kukusweleka kukaGambushe.

“Ayikholeleki, sibuhlungu. Sithethile nosapho kwaye lucele ithuba lokujamelana nesi sithwakumbe,” kutsho uKhumalo.

Omnye wabadlali kulo mdlalo, uRaphael Griffiths, odlala indawo kaZithulele Bhengu, okhe wadlala njengesinqandamathe sikaGambushe kwiMbewu, uvakalise ukukhathazeka kwakhe sesi sehlo.

“Ndibuhlungu, igqiyazana elithobekileyo nelincinane lisilahleke ngophanyazo. Ndibenethamsanqa lokudibana ze ndisebenze nawe Enhle Gambushe. Abuphindi bufane ubomi bethu basebalini. Phumla ngoxolo.”

ENHLE GAMBUHE

Newspapers in Xhosa

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.