Umngeni Water uzoqhubeka nokunciphisa amanzi ngo-15%

Isolezwe - - IZINDABA - BONISWA MOHALE

INKAMPANI ephakela omasipala baKwaZuluNatal ngamanzi, Umngeni Water imemezele ukuthi isazoqhubeka nokunciphisa amanzi ngo-15% ngoba isomiso asikakapheli.

NgoLwesibili, uMnuz Shami Harichunder ophethe ezokuxhumana eMngeni Water uthe ukunciphisa amanzi kwenzelwa ukuthi abantu baKwaZulu-Natal babe namanzi enele kuze kufike imvula yasehlobo.

“Sicela abantu baqhubeke nokonga amanzi ngoba isomiso asikakapheli futhi siyawanciphisa amanzi esiwathumela komasipala.

“Abantu abazoncishiselwa ngo-15% ngabahlala kuMasipala weTheku, owaseMsunduzi nowaseMgungundlovu,” kusho uHarichunder.

Uthe balindele ukuthi isomiso siqedwe yimvula ezona ehlobo ngoba kanti njengoba ingakani bacela abantu bayeke ukuxhaphaza amanzi.

“Kusukela manje kuze kube nguDisemba sizoqhubeka nokunciphisa amanzi, siyacela abantu bawasebenzise kahle.

“Siyacela abantu bawonge ngoba amanzi awanele emadamini ethu,” kusho uHarichunder.

Isolezwe libike ngosizi lwabantu baseNtambonde naKwaSgudo okuyizindawo eziKwaCeza ababanga amanzi nezinkomo ngenxa yesomiso.

Abantu baveza ukuthi amanzi agcina ukuphuma kompompi ngo-2015 ngenxa yesomiso futhi nemifula eyayikhona kulezi zindawo yome nkwe.

Umfula omkhulu iMfolozi eMhlophe nawo wome nkwe, izinkomo sezingena lapho bekugeleza amanzi ziyobheka amaxhaphozi anamanzi.

Umnyango wezoLimo nokuThuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uveze ukuthi amanzi ambiwa ngaphansi komhlaba ukuze abantu bathole awokuphuza ahlanzekile bayeke ukuwabanga nezinkomo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.