Usegxile kowebandla owayekwiBucs

Isolezwe - - IZINDABA - NONTUTHUKO NGUBANE

OWAYENGUMDLALI we-Orlando Pirates uSiyabonga “Nsimbi” Sangweni uthi usegijima nezwi leNkosi njengoba esanda kuqokelwa kwesokuba umdikoni e- Church of God and Saints of Christ.

Lo mdlali onesikhashana ethathe umhlalaphansi ebholeni elikhokhelayo ubevele eyilungu lebandla. Uthe ukuba nesikhathi esanele esekhaya yikhona okumenze wakwazi ukuba mningi ebandleni njengoba esenikezwa nemisebenzi.

“Impela ngiyidikoni ebandleni futhi ngigxilile esontweni. Ebandleni bengivele ngikhonza kodwa isikhathi bengingasitholi kahle ngenxa yokudlala ibhola. Manje sengiyakwazi ukwenza imisebenzi yebandla, ngikhulume nabantu abasha ngiphinde ngigqugquzele ebandleni,” kusho uSangweni.

Uthe kumanje yena ubhekelele ulusha ukuba aluluse.

“Ngigxila kakhulu ekwaluseni intsha yebandla, ngiyiphe iziyalo futhi ngethule nezinkulumo ezakhayo kuyona. Ngiyabatshela ukuthi isonto libalulekile, liyakulawula likuqondise nasendleleni, lisifundise nomthetho. Kwelethu ibandla kusuka kusonto sikole siyafundiswa ngokuziphatha. Singabantu siyawenza amaphutha kodwa ukusondela kuNkulunkulu kuyasisiza ukuba sibuyisane naye,” kusho uSangweni.

UMnuz Lwazi Mkhabela obhekelele amakwaya ebandleni, uthe bayaziqhenya ngokuba nomdikoni ofana noSangweni.

“Kusuka ngePhasika ukwazile ukugqoka umfaniswano webandla aphelele, yize ebeyilungu lebandla iminyaka. Isikhathi esiningi ubematasa nebhola manje sesiyakwazi ukuba naye ebandleni njalo njengoba uma uyidikoni usondelene kakhulu nomfundisi, uma engekho nje umfundisi uyacelwa nokuba uphathe inkonzo, ushumayele,” kusho uMkhabela. USangweni ungomunye wabadikoni begatsha lakwaMbonambi.

Uthe abantu abasha bebandla bayagqugquzeleka ukubona lesi sihlabani siyingxenye yabo.

“Ngaphandle kokwenza imisebenzi yebandla uzithobe ngendlela emangalisayo. Uma kwenzeka sinezinkonzo ezinkulu uma sekuphakelwa abantu ushiya phansi umfaniswano nesikhundla naye alekelele ukuba kuphakelwe abantu,” kusho uMkhabela.

USangweni ubenebandla ngeledlule impelasonto yonke ngesikhathi kunomcimbi wokugcoba uMnuz Lindokuhle Patrick Bhekabathembu Mthembu esikhundleni sokuba uMbhishobhi omkhulu webandla.

THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.