Angisazi ukuthi sekufanele ngenze njani ukuze ngithole usizo

Isolezwe - - IMIBONO -

MHLELI: Ngangisebenza embuthweni wamaphoyisa kusuka ngo-1992 ngiyiassistant constable kwaze kwaba wu-1994. Sasicwaswa esikhwameni sezimpesheni (GEPF). Kwaze kwaba noshintsho ngo-1994. Kuthe ngoMashi 31, 2012 sabizwa sonke esasikade sicwaswa kwi-GEPF ePolice station yaseStanger sagcwalisiswa ama-forms ezicelo ngaphansi kohlelo lwe-Public Service Co-ordinating Bargaining Council (PSCBC) Resolution 07/1998 noResolution 12/2002 oluthiwa yi-Pension Redress.

Ngavuliswa ibank account kodwa kuze kube manje akukaze kwenzeke lutho. Uma ngibafonela kwa-GEPF bathi kusalindwe i-board ukuthi isho ukuthi asikhokhelwe. Okubuhlungu kwakukhona nabafelokazi ngesikhathi sigcwalisa izicelo kanti namanye amaphoyisa aseze adlula emhlabeni. Okunye udaba sengalubika kumvikeli womphakathi (ref.7/2019784/16) nyakenye ngoSepthemba 26 nakhona kuthule nje. Sengizame kaningi ngiya ehhovisi lomvikeli womphakathi kuthiwe ophethe udaba lwami akekho usemhlanganweni angishiye umyalezo uzobuyela kimina kodwa lutho. Falakhe Victor Kunene ENYONI EMANDENI

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.