Abakuhlelele iValentine’s Day

Isolezwe - - IZINDABA - NOKUBONGWA PHENYANE

‘ALIHLAKAZWE IPHALAMENDE KUBE NOKHETHO’

Maria Mpanza: Baphupha behamba, abahambe bayolala khona bezophupha kahle. Ngonyaka ozayo nisazoba yizahluleki. Nibhekene noZuma engabe nenza umsebenzi enawukhethelwa amaqembu enu.

Thulasizwe Kevin Mabaso: Ave bebheda laba ukhetho lungonyaka ozayo. Abalinde.

Xoliswa Simane: Alihlakazwe ngoba sebezitshela ukuthi izwe labavoti elabo, benza ngendlela abathanda ngayo ontabayikhonjwa. UKOMPHELA USABACATHULISA ABADLALI ABASHA

Ketha Uku Thula Magaye: Ubacathulisa into ebukwa ubani? Kanti bebesayiniselwani uma besazocathuliswa bengezile ukuzotakula iqembu?

Thabani Ntonga: Koze kuphele isizini ebacathulisa kodwa isicoco seligi dololo.

Xolani MzukulukaManyosi Shandu: Engani labantu bathengwe ngoba bebonakala bedlala emaqenjini abo, bacathuliswa ukuba yini manje? BAMASHELE UMNYANGO WEZEMFUNDO

Zungu Buhle EMandeni: Kwaze kwanzima njengoba ingane yami ikulomkhakha kazi yona bayoyifuna intshontsho lamalini.

Xolani MzukulukaManyosi Shandu: Kwaze kwanzima. Uma usuzofuna intshontsho kumuntu ongasebenzi usuke usuthi akalithathephi?

BAZOKWENZA konke okusemandleni ukukhombisa izithandwa zabo ukuthi lokhu okwabaheha ekuqaleni besanda kubonana kusekhona namanje osaziwayo bakuleli njengoba namhlanje kusuwusuku lwezithandani iValentine’s Day.

Emhlabeni wonke iningi lezithandani ezikholelwa kulolu suku zizobe zithengelana izipho.

Isolezwe likhulume nosaziwayo abahlukene kuleli ukuzwa ukuthi bazobe benzani.

Umculi ocula owokholo, uDr Tumi, uthe umhlelele usuku angeke alukhohlwe unkosikazi wakhe uKgaogelo futhi akamtshelile ngezinhlelo zabo.

“Ngizomusa la ezobhucwabhucwa khona bese ngimkhiphela esidlweni sasebusuku. Nginethemba lokuthi uzojabula,” kusho uDr Tumi.

U-Ebony Ngcobo oshade nesilomo esicula umculo kamaskandi, uHhash’ Elimhlophe, uthe namhlanje bazoya ezindaweni ezehlukene la bemenywe khona njengezikhulumi eziqavile.

“Simenywe emabandleni ahlukene ukuthi sizokhuluma ngothando lwethu nokuthi yini eyenze lwaqina iminyaka engaka. Siyobe sesibuyela ekhaya la sizojabula khona nezingane,” kuchaza u-Ebony.

UNhlanhla Nciza, oseshade nosomabhizinisi uThembinkosi ‘TK’ Nciza iminyaka engu-14, uthe lolu usuku uluhlonipha kakhulu ngakho uzophekela umndeni wakhe futhi bachithe isikhathi ndawonye.

“Ngenhlanhla ngizobe ngikhona ekhaya njengoba ngingumuntu ohlala ngokuba matasa. Ngizoba wumama wekhaya ngenze yonke into ezobenza bajabule ngalolu suku lwezithandani,” kuchaza yena. UKhulu Skenjana ongumlingisi, uthe yize bengazixaki kakhulu ngalolu suku benomkakhe uMona Monyane, naye ongumlingisi, kodwa ngoba kusuke kuyinto okukhulunywa ngayo nxazonke nabo bagcina bethintekile. “Ngicabanga ukuthi ukuzikhipha siyodla kuzoba iyonanto ebalulekile. Mina nomkami sihlale silubeka phambili uthando lwethu futhi siyakhumbuzana indlela esithandana ngayo usuku nosuku,” kuchaza uKhulu.

UDineo Moeketsi, olingisa indawo kaKeabetswe emdlalweni iThe Queen, uthe isoka lakhe uSolo kukhona alihlelele khona kodwa akafuni ukusho okuningi ngakho.

“Ngeke ngikutshele ukuthi ngihleleni kodwa ngizokwenza into yamehlo,” kuchaza yena.

THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50. UKHULU Skenjana nonkosikazi wakhe uMona Monyane

UDR Tumi nonkosikazi wakhe uKgaogelo

Izithombe: INSTAGRAM

UNHLANHLA Nciza nomyeni wakhe uTK

U-EBONY nomyeni wakhe uHhash’ Elimhlophe

THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.