Baphawula ngokuhoxiswa kukaZuma

Isolezwe - - IZINDABA - BONISWA MOHALE

KUHLUKENE imibono kubantu ngesinyathelo sakamuva sesigungu esiphezulu se-ANC (National Executive Committee) sokunqumela uMengameli Jacob Zuma amahora angu-48 ukuthi ehle esikhundleni.

Abanye bathe sekuyisikhathi sokuthi umengameli ehle, abanye bathe makayekwe asale eseqeda ihlandla lakhe lesibili.

UNksz Ntombizikhona Mkhamkelwa (33) waseNewlands uthe sekuyisikhathi sokuthi umengameli adedele uMengameli we-ANC uMnuz Cyril Ramaphosa ngoba bafuna ukubona ukuthi ubaphatheleni.

“Akaphumule uMengameli Zuma ngoba kuba buhlungu uma kuthiwa akehle. Njengoba i-ANC isinomengameli omusha akehle amdedele. Liphelile ixesha lakhe (isikhathi sakhe).”

UMnuz Cyril Kunene (40) waseMpangeni uthe akangehli umengameli ngoba le ndaba yokuhoxiswa komengameli bezwe singakafiki isikhathi sabo, ayilungile.

“Kusho ukuthi kuzoba nomkhokha omubi kwi-ANC wokuthi kuhoxiswe omengameli bezwe singakapheli isikhathi sabo. Le nto izongalawuleki uma beyiyeka iqhubeka njengoba isike yenzeka kuMnuz Thabo Mbeki. Uma iqhubeka ngale ndlela i-ANC izolahlekelwa ngamandla.”

UMnuz Sihle Sibiya (24) waseKranskop uthe uZuma kufanele aqedele inhlandla lakhe, angakhishwa kabuhlungu kuhle komuntu ongenzanga lutho ngoba kuningi okuhle akwenzile.

UMnuz Mfiko Ngcobo (32) waseNdwedwe uthe noma uZuma usengaphuma, uwenzile umsebenzi wakhe ngakho akadedele abanye.

“Kuningi okuhle akwenzile. Kufanele akhumbule ukuthi kuyasetshenzwa kwi-ANC ngakho naye akadedele abanye sibabone ukuthi basiphatheleni.”

UMnuz Thabani Nzama (23) waKwaMaphumulo uthe uZuma akangaphumi ngoba ubasiza kakhulu emalini yeqolo njengoba kweminye imizi sekudliwa yona kwazise abantu abasebenzi.

UMnuz Mpilo Mbatha (20) waKwaNongoma uthe kuyihlazo ukukhishwa esikhundleni kukamengameli ngoba u-2019 ususeduze.

“U-2019 ususeduze kabi, abamyeke uMsholozi aqedele ihlandla lakhe. Asithandi akhishwe ngendluzula.”

UMnuz Mpande Sibiya (40) waseMabomvini, KwaMambulu, eKranskop uthe uZuma akahambe ayophumula ekhaya.

“Usekwenzile okuhle nokubi. Akahambe aye ekhaya. Akungabi buhlungu uma esecelwa ukuthi ehle ngoba naye wayekhona ngesikhathi kucelwa uMbeki ukuthi ehle. Naye makehle.”

UNksz Ntombini Sibiya (56) waseMabomvini, KwaMambulu, eKranskop uthe akangasuswa ngendluzula uZuma.

“Asifuni ukuthi kuthiwe uZuma makehle ngoba udle imali. Akehle kahle esikhundleni sakhe. Akukhunjulwe ukuthi uZuma ungumnumzane owakhe endaweni yenkosi ngotshani, akahlonishwe. Ukuthi ngesikhathi sakhe kwakhishwa uMbeki, uZuma akangene ndawo lapho,”

UNksz Thandeka Ngcobo (24) waseMsunduze, eNdwedwe, uthe akayekwe uZuma enze akubona kumfanele futhi uma kuwukuthi kuzohlakazwa iPhalamende makube njalo ukuze abantu bazikhethele uMengameli wabo.

UNksz Lungelo Ntombela (28) wase-Eastern Cape, eMthatha naye uthe akayekwe uMengameli kungaphulwa amalungelo akhe.

“Akaqhubeke nehlandla lakhe uma kuwukuthi amaqembu aphikisayo ahlakaza iPhalamende makube njalo. Phela umanqoba yivoti,”

UNKSZ NTOMBIZIKHONA MKHAMKELWA (33)

UMNUZ MPANDE SIBIYA (40)

UMNUZ THABANI NZAMA (23)

UNKSZ THANDEKA NGCOBO (24)

UNKSZ NTOMBINI SIBIYA (56)

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.