Izosiza ukugcina umlando imibukiso yabafundi

Isolezwe - - IMIBONO -

LUDINGA ukwesekwa nxazonke uhlelo lokuba nemibukiso yabafundi ezikhungweni zokugcinwa kwamagugu, ubuciko nomlando.

Ngeledlule abafundi bezikole ezehlukene eThekwini bafake imidwebo nezithombe zabo esikhungweni iDurban Art Gallery.

Abafundi ababukisa ngemisebenzi yabo kulesi sikhungo yilabo abayingxenye yomqhudelwano iPassport Book owasungulwa wuMasipala weTheku noMnyango wezeMfundo.

Umbukiso, owethulwe ngokusemthethweni ngeledlule obizwa ngokuthi Interpreting History Through the Eyes of the Child, uyoze uvalwe ngoMeyi 27.

Kuwona abafundi basebenzisa imidwebo nezithombe ukuxoxa ngomlando wakuleli.

Kuyathokozisa futhi sikushayela ihlombe ukuvulwa kwalo mbukiso ngoba uzosiza izingane ekwazini umlando, ukuwuqonda kangcono nokuwugcina.

Uzophinde uvumbulule uqinise nobuciko ngesikhathi esikahle impela abafundi besakhula ngoba bazothola isikhathi sokuthuthukisa kahle ikhono labo.

Siyagqugquzela abazali nezikole ukuba babayise abafundi kulesi sikhungo bayobona ubuciko obenziwe ngontanga yabo hleze nabo bagqugquzeleke kuvuke nogqozi lobuciko.

Okubalulekile ngokuya kulezi zikhungo wukuthi abafundi bazothola ithuba lokufunda ngomlando abawubonayo.

Izinhlelo ezinjengalezi siyathemba ukuthi zizoba nomthelela ekulweni nenkinga yokungagcineki komlando kokunye okuholela ekutheni ugcine usubekwa ngendlela engeyiyo.

Muva nje sekuyagqama ukuthi umlando ububekwe ngendlela engeyiyo njengoba amanye amaqhawe omzabalazo abebekwa njengabantu ababi njengoNkk Winnie Madikizela- Mandela ofihlwe ngempelasonto.

Uma abafundi beqala besebancane ukwazi, ukwazisa nokugcina umlando siyokwazi ukuthi sibe yizwe elinomlando oqondile, ongahluziwe ukufeza izinhloso zabathize.

Sengathi inganda imibukiso yalolu hlobo, kuqiniswe nasekugcinweni komlando.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.