UNene nohlelo lokusiza omasipala

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

UNGQONGQOSHE weziMali uMnuz Nhlanhla Nene uthi uhulumeni uzosiza omasipala abasesimeni esibi sezimali.

UNene obekhuluma engqungqutheleni iMunicipal Innovation Infrastructure Financing, eGoli izolo uthe bazimisele ekutheni babuyise uzinzo komasipala abangu-87 okudinga ukuthi bangenelele kubona.

“Sisebenzisana noNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu uDkt Zweli Mkhize sizongenelele kulabo masipala abangu-87 abasesimeni esibi sezimali. Sifuna ukuthi kubuye uzinzo kule mikhandlu,” kusho uNene.

Uthe omasipala baxhaswa ngenkulu imali ngakho kumele bahambise izidingo emphakathini.

“Kumele imikhandlu ikwazi ukuzenzela imali ingathembeli kuhulumeni. Ingqalasizinda yemikhandlu kumele ibe sezingeni,” kusho uNene.

Uthe kudingeka kwakheke amathuba emisebenzi njengoba intsha ilahle ithemba.

“U-60% wentsha ongasebenzi. Iningi intsha esilahle ithemba lokuthi iyoke iwuthole umsebenzi.”

Uthe nalabo abawutholayo umsebenzi bakhala ngokuthi kudingeka basebenzise imali enkulu beya lapho besebenza khona.

“Bakhala ngokuthi imali ihamba nezinto zokuthutha begibela beya emsebenzini. Ngezinye zezinto ezibhekene nomnotho wezwe.”

Uthe uma abantu bewuthemba uhulumeni nemikhandlu kuyanyuka ukukhokhelwa kwezidingo.

“Njengoba kudingeka ukuthi abantu bakhokhele izidingo, kumele bayethembe imikhandlu ukuze bakhokhele kalula izidingo.”

Abantu bahlale begqugquzelwa ukuthi bakhokhele izidingo njengoba naKwaZulu-Natal kunomkhanakso woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu oholwa nguNkk Nomusa Dube-Ncube wokunxenxa imiphakathi nabamabhizinisi ukuthi bakhokhele izidingo.

Ngalo mkhankaso kuhloswe ukuthi kuqoqwe imali yezidingo ukuze omasipala bangathembeli emalini abayinikwa nguhulumeni kazwelonke kodwa bakwazi ukuzingenisela inzuzo.

Lo mkhankaso uthela izithelo emikhandlwini lapho osuthulwe khona ngoba kubhekwa nalabo abaxhume ugesi namanzi ngendlela engekho emthethweni banqanyulelwe.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.