IZAZISO

Isolezwe - - IZINDABA -

IMIZAMO GREEN MESSENGERS CHURCH IN ZION OF SOUTH AFRICA: Ibandla elingenhla ngaphansi kuka-Archbishop M.Z Nala lazisa wonke amalungu alo ngenkonzo yamadokodo ezobe ise Richards Bay (esigodlweni) ngomhlaka 6 Julayi 2018 ngo-9 ebusuku. Ngeminye imininingwane ungathinta uSabelo Nala ku-073 505 2366 noma u-Archbishop Nala ku-083 476 7120. ISIBONGO SAKWA MFAYELA: Kumenywa bonke abantu besibongo sakwaMfayela abadala nabancane nabazuluku nesizukulwane nasebagana ukuba baphumelele emhlanganweni wabo ozoba sehholo eliku-Austerville Road, eWentworth, ngomahla ka 16 Juni 2018 ngo-9 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta uNqaba Christopher Mfayela ku-072 388 5142/ 063 131 1845.

HOUSE OF GOD: Ibandla elingenhla ngaphansi kobuholi buka Mfundisi Vusi noMfundisi uNompumelelo Sokhulu bazobe benendumezulu yenkomfa yabantu abasha. Inkonzo izoba ku-2 Swinton Road eMobeni endaweni ebizwa nge-Easywear ngomhla ka 15 -17 Juni 2018 ngo-9 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta inombolo ethi 063 502 9535. SOUTH AFRICAN COUNCIL OF CHURCHES AND COMMUNITY DEVELOPMENT: Inhlangano engenhla eholwa ngumengameli wayo uMfundisi uDokotela Sizwe Vuyani Sipho Mlaba imema bonke abefundisi bamahlelo ehlukene esifundazweni iKwaZulu-Natal, labo ababhalise ngaphansi kohlelo lokungenzi nzuzo iNPO bayamenywa ukuba bazothumela umhlangano wokuzobonisana mayelana nokutholaka koxhaso lwamabhuloksi ewuR5 000 ibandla ngalinye, lemali eyokukwakha izindlu zamasonto ezibhaliswe ngokusemthethweni. Lo mhlangano uzoba sehholo lakwa Doves (North Chapel), kuMngeni Road ngomhlaka 15 Juni 2018 ngo-9 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta uMnuz Mthokozisi Fennel ku-071 146 4090. UMHLANGANO WEZOMHLABA: Kumenywa wonke umphakathi eDoringkop phakathi kwaKwaDukuza nomfula uThukela owafaka izicelo zokubuyiselwa komhlaba wawo owadliwa ngabamhlophe ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo. Kubalwa izindawo ekuThandaneni, eSadlokwe, oQunqu koMfeqe, eMkhumbane nakwezinye izindawo. USihlalo ucela labo ababhalisa kuphela. Umhlangano uzobe useShekembula High mhla ka 8 Julayi ngo-10 ekuseni. Ngeminye imininingwane ungathinta inombolo ethi 079 595 2848/ 071 321 2296. AMADLOKOVU: Sazisa wonke amaDlokovu aseThekwini namaphethelo ngomhlangano ozoba se-31St Mary Street Off Stamford Hill, ngomhlaka 16 Juni 2018 ngo-10 ekuseni. Ngeminye iminingwane ungathinta uMnuz ZB Ngema 073 425 5236 noma uMnuz R Nene ku 060 314 9018. REPUBLIC ETHOPIAN CHURCH: Kwaziswa abazalwane bebandla elingenhla eliholwa uBishop SC Mkhonto ngomhlangano ka Julayi ozoba esikoleni iDundee Secondary phansi kuka Mfundisi NA Dube ngomhlaka 8 Julayi. Ngeminye imininingwane ungathinta inombolo ethi 072 188 4938. MATHENJWA: Kumenywa abantu bakwaMathenjwa ukuba baphumelele emhlanganweni ozoba eHluhluwe, eMganinwi ngomhlaka 30 Juni 2018 ngo-10 ekuseni.

IZETHEMBISO BIBLE COLLEGE: IZETHEMBISO Bible College isikole esiqeqesha abefundisi simema bonke abaholi bamabandla nabazalwane babo njengoba lesi sikole sizobe sethulwa ngokusemthethweni emphakathini emva kweminyaka emihlanu sisebenza. Umcimbi uzobe ungoMgqibelo, Juni 16, ngo-2 ntambama eKlaarwater Community Hall. Mayelana neminye imininingwane kungathintwa uSthabiso Zuma ku: 084 679 4390.

THE DURBAN CENTRAL SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH : UPHIKO lwentsha lwaleli bandla lihlele uhambo oluzosukela eKing Dinuzulu Park eThekwini luphethe eCity Hall kuleli dolobha. Isiqubulo salolu hambo, sizobe sithi: “Ukubuyiselwa Kwemithandazo Ekuseni Ezikoleni Zethu”. Lo mkhuleko uzokuba ngoJuni 23 kusukela 7.30 ekuseni kuya ku– 12.30 emini. ECity Hall kuzonikezwa iMeya incwadi yezikhalazo.

Isimemezelo sikhishwe uNdumiso Kunene ongumxhumanisi.

QINA MFELOKAZI: Inhlangano engenhla imema bonke abafelokazi besifundazwe iKwaZuluNatal ukuzogubha usuku lwabafelokazi umhlaba wonke.Umgubho uzoba semtapowolwazi kwaW, eMlaza mhlaka 23 Juni 2018. Ngeminye imininingwane ungathinta uNomzamo Nkosi ku 073 316 0758.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.