I-Cosas income umnyango ngeHistory

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

NJENGOBA kusasa kugujwa uSuku lweNtsha ezweni lonke, inhlangano yabafundi iCosas ithi isinyathelo sokuthi iHistory ibe yimpoqo kubona bonke abafundi abenza uGrade 10 kuya kwa-matric kuzosiza ngoba bazokwazi ukufunda ngayo yonke into ethinta umlando wezwe.

Le nhlangano ishayele ihlombe uNgqongqoshe weMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga ngokujuba ithimba eliphakamise ukuthi lesi sifundo sibe yimpoqo eminyakeni ezayo.

UMengameli weCosas, uJohn Macheke, uthe noma kwakungesona isiphakamiso somnyango kodwa esale nhlangano sokuthi sibe yimpoqo lesi sifundo kodwa bayasamukela lesi sinyathelo.

Uthe akumele bafunde kuphela ngomlando wamaqhawe kodwa kumele bafunde ngazo zonke izinto ezithinta nokumbiwa phansi.

“Kumele bafundiswe ngezinto ezithinta okumbiwa phansi, ukuze bakwazi ukufukula umnotho. Kumele bafundiswe ukuthi i-platinum ibukeka kanjani bangafundi nje ngokuthi ikhona kuleli,” kusho uMacheke.

Uthe kumele kufundwe ngawo wonke amaqhawe okubalwa nalawo ayengadumile ngesikhathi somzabalazo.

“Maningi amaqhawe afela leli lizwe ukuze siphumelele. Sifuna kufundwe ngoMama Winnie Mandela, namanye amaqhawe amaningi akuleli,” kuqhuba uMacheke.

Ngokwethimba elajutshwa nguNkk Motshekga lesi sifundo sizoqala ukuba yimpoqo ngo-2023.

Lesi sifundo sizongena esikhaleni seLife Orientation (LO) ebiyimpoqo kubona bonke abafundi bakwaGrade 10 kuya kwa-matric. I-LO izoba yimpoqo igcine kwaGrade 9 bese kungena iHistory.

Kuzobhalwa izivivinyo zephepha lokuqala elizogxila emlandweni wakuleli nowezwekazi i-Afrika bese elesibili ligxile emlandweni wase-Europe.

Zikhona izinhlaka ezingahambisani nalokhu okubalwa iDA ethi akumele abafundi baphoqwe ukuthi benze lesi sifundo.

Izinyunyana zothisha zisishayele ihlombe lesi sinyathelo.

UMacheke uthe bazolugubha kamnandi lolu suku njengoba sekunemfundo yamahhala emanyuvesi eyamenyezelwa ngowayengumengameli uMnuz Jacob Zuma.

“Siyamthanda uZuma noma kukhona abangamfuni nje. Ubaba wemfundo yamahhala sesikwazi ukufunda mahhala emanyuvesi ngenxa yakhe. Siyohlezi simtusa ngakwenza ememezela ukuthi sizofunda mahhala,” kusho uMacheke.

Uthe banezinhlelo zokugubha lolu suku njengokuthi bazoba nomlindelo eGoli namhlanje ebusuku bekhumbula izigigaba ezenziwa yintsha yango-1976 eyalwa nobandlululo ingafuni ukufunda ngesiBhunu.

UMacheke uthe kunezinhlelo abazenza neThabo Mbeki Foundation ezothula incwadi ngezinto ezenzeka wathi le ncwadi engathi ingafundwa ezikoleni ngoba ithinta umlando obalulekile.

“Sinezinye futhi esizenza neNYDA zawo uJuni 16. Usuku olubalulekile esingeke salukhohlwa.”

Isithombe: MOTSHWARI MOFOKENG/ AFRIACAN NEWS AGENCY/ANA

UNGQONGQOSHE weMfundo eyisiSekelo uNkk Angie Motshekga onconyiwe ngomnyakazo wokuthi iHistory ibe yimpoqo kubafundi bakuleli

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.