Osomatekisi bachitha izimvume

Isolezwe - - IZINDABA - MLUNGISI GUMEDE

BABHODLA umlilo osomatekisi bakuleli ngabakuchaza njengokuntshontshwa kwemboni nguhulumeni ngokwethula uhlelo lokukhipha izimvume zokusebenza.

Osomatekisi abahamba amabanga amade abavela ezindaweni ezahlukene kubalwa nabasuka eGoli bebehlangene eNewcastle ngoLwesibili lapho bebebhunga khona ngodaba lwezimvume zokusebenza abazinikwa nguhulumeni.

Osomatekisi bakhala ngokuthi uhulumeni uzama ukuntshontsha ibhizinisi labo ngokwethula lezi zimvume zokusebenza.

USihlalo kasoseshini wamabanga amade eDundee, uMnuz BM Mthembu uthe izimvume zokusebenza abazinikwa nguhulumeni zihlose ukubacindezela nokubaphuca umsebenzi.

“Uhulumeni akafaki ngisho indibilishi ematekisini kodwa uyakwazi ukuqhamuka esezogxambukela khona,” kusho uMthembu.

Uthe lezi zimvume zibaphuca ubunikazi bebhizinisi njengoba zivuselelwa njalo ngemuva kwesikhathi esithile.

“Lento eyenziwa nguhulumeni wethu omnyama ayihlukile nento eyenziwa ngamabhunu ngesikhathi ephuca abantu umhlaba wabo,” kusho uMthembu.

Uthe bona bafuna izimvume zokusebenza ezingavuselelwa ezifana nalezi ababezithola kudala.

“Sifuna ukuthi imvume yokusebenza inikwe umnikazi wemoto hhayi ukuthi kube eyemoto, ngoba lokho kwenza ukuthi ibhizinisi kungabi ifa lethu nezizukulwane zethu,” kusho uMthembu.

Uthe u-70% womsebenzi wabo ususezandleni zikahulumeni, bona sebesele nezimoto kuphela.

Uthe bahlela ukubonana ngokushesha noNgqongqoshe wezokuThutha kuleli uDkt Blade Nzimande ngenhloso yokwethula izikhalo zabo kuyena.

“Uhulumeni akangagxambukeli ebhizinisini lethu ngoba siyakwazi ukuziphathela lona, uhulumeni akazi lutho ngokuphatha ibhizinisi wonke amabhizinisi akhe okubalwa kuwo oSAA noPrasa namanye ayawa manje sebefuna ukuzowisa imboni,” kusho uMthembu.

Uthe basebenze kanzima besungula imboni ngeke baze bavume ukuthi baphucwe yona.

Okhulumela uMnyango wezokuThutha kuzwelonke uMnuz Ishmael Mnisi uthe inhloso yokwethula izimvume zokusebenza bekuwukulawula ukusebenza kwemboni hhayi ukuyintshontsha.

Uthe izimvume zokusebenza ezezimoto hhayi abanikazi.

“Imoto siyayihlola bese sikhipha imvume yayo, okumele ivuselelwe ngemuva kweminyaka eyisikhombisa, asiyivuseleli imvume uma sesibona ukuthi imoto ayikho esimeni sokuthutha umphakathi,” kusho uMnisi.

Uthe osomatekisi abazifuni lezi zimvume ezivuselelwayo bafuna lezi ezingapheli.

“Uma imoto siyihlola sibona ukuthi isimo sayo asisekho kahle siyayikhipha emgwaqweni bese umnikazi wayo simxhasa ngemali ukuze athenge enye,” kusho uMnisi.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.