Isikhalo seDA ngezitshudeni ezingakahlomuli kwiNSFAS

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

I-DA ikhala ngesibalo esikhulu sezitshudeni ezingakayitholi imihlomulo yazo esikhwameni iNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).

Ithe zingu-121 974 izitshudeni ezingakaxhaswa, u-83% wazo usemanyuvesi kuthi u-17% ube semakolishi amakhono amaTechnical Vocational Education and Training (TVET).

Okhulumela iDA emfundweni ephakeme, uSolwazi Belinda Bozzoli, uthe uhlelo lwemfundo yamahhala luhluphekisa izitshudeni ezisalinde ukuthola imali yokwenza izidingo ezibalulekile zithenge nezincwadi.

Uthe izitshudeni azikwazi ukuthola izindawo zokuhlala nezincwadi ngenxa yokungakhokhwa kwemihlomulo.

“Sifuna ungqongqoshe wemfundo ephakeme enze okuthile ngalokhu kubambezeleka njengokusungula isikhwama esizobhekana nalokhu,” kusho uSolwazi Bozzoli.

Uthe unyaka usuphakathi kodwa izitshudeni azixhasiwe wathi lokhu kunganyusa isibalo sabantu abangasebenzi uma zigcina ngokungaxhaswa.

Ngeledlule iPhini likaNgqongqoshe weMfundo ePhakeme, uMnuz Buti Manamela, nesikhulu seNSFAS, uMnuz Steven Zwane, baye ezikhungweni ezehlukene becela izitshudeni ukuthi zisayine amafomu okuxhaswa.

Abesikhwama bakhale kakhulu ngezitshudeni ezingawasayinile amafomu abangakwazi ukuzixhasa ngaphambi kokusayina.

Impendulo yabesikhwama kwiDA ithe eDUT zingu-7 195 izitshudeni uxhaso lwazo olubambezelekile, zingu-4 680 eMangosuthu University of Technology, zibe ngu-6 203 oNgoye kuthi e-UKZN zibe ngu-9 888.

Bathe emakolishi izitshudeni zifaka ngqo izicelo zemihlomulo emakolishi ngakho sebewanxusile ukuthi asheshise akhokhele izitshudeni.

Baqhube bathi angu-12 amanyuvesi bese kuba namakolishi angu-11 aphazamiseke kuqala unyaka kanti ezinye zezikhalo azihlangene noNSFAS.

“Selokhu kuqale unyaka sesikhiphe uR4.5 billion emanyuvesi noR2.5 billion emakolishi ukuze axhase izitshudeni. Kube kuncane ukubambezeleka ekukhishweni kwemihlomulo keizitshudeni ezifakelwa ngqo kwisBux okudalwe wukungafakwa kolwazi lwezitshudeni,” kusho abakwaNSFAS.

Bathe emakolishi zingu-19 033 izitshudeni ezifakelwe imali ngokohlelo i-sBux okudle isikhwama u-R18.7 million.

UNkk Pandor wezwakalisa ukukhathazeka ngokuthi kunezitshudeni ezingaxhasiwe ekubeni imali ikhona wanxusa ukuthi isikhwama sisebenze ngamandla ukuqinisekisa ukuthi ziyaxhaswa ngokushesha.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.