Uphawule ngoMasechaba wazithintela ebantwini

Isolezwe - - IZINDABA - FANELESIBONGE BENGU

UZIDONSELE amanzi ngomsele umculi wekwaito uMampitsha ngokuphawula ngesimemezelo esenziwe ngumsakazi weMetro FM, uMasechaba Ndlovu, sokuthi yena nomyeni wakhe uVusi Ndlovu bayahlukanisa.

UMasechaba ususe elikhulu isasasa ezinkundleni zokuxhumana ngalokhu.

UMampintsha ubalwa nabantu abaphawule ku-Instagram.

“Uyabona-ke ukuthandana ukuthi kunjani dadewethu... njengoba ngangishilo phambilini, ukuthandana kubuye kuxakane kakhulu. Kodwa-ke nawe sizokuthandazela njengoba nathi sisesemthandazweni namanje. Inkosi ikubusise,” kubhala uShimora.

Imizamo yokumthola ayiphumelelanga, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa.

Abantu bakhwele badilinga bethi udinga ukulashwa.

“Uphambene wena udinga usizo,” kubhala uRay-Shandiz.

UMoastshe. Pula ubhale wathi: “Uyasiqonda isiNgisi asibhalile kodwa! Sil ........ ”

“Uyifunde yonke into? Cha uyamangaza Shimora (igama uMampintsha azibiza ngalo),” kusho uPhillie.m.

UMasechaba, owethula uhlelo iThe Drive with MoFlava and Masechaba ngo-3 kuya ku-6 ntambama, waveza ukuthi uBabes Wodumo waphawula ngothando lwabo benoMampintsha kwase kuvela ukuthi uMampintsha uyamhlukumeza.

Kwagcina kunokungaboni ngaso linye phakathi kukaMampintsha noMasechaba emuva kokuthi uMampintsha ethe uzoziphendulela ngezinsolo ayebekwa zona ngoba uMasechaba wayengamnike thuba.

UMasechaba uthe usethathe isinqumo “esibuhlungu” sokuhlukana momyeni wakhe, isithandwa sempilo yakhe nendoda abephupha ngayo.

“Kwesinye isikhathi empilweni into enzima ongayenza yiyona enhle ongazenzela yona. Sizohlale singabangani, abazali abaqotho ezinganeni zethu futhi siyohlezi sithandana futhi sikhathalelana,” kusho uMasechaba.

Uqhube wathi abantu abaningi bayaqhubeka bahlale uma bethandana nomuntu noma kungasabasebenzeli ngenxa yokuthi bayasaba ukuthi abantu bazothini.

“Isikhathi esiningi abantu bayazenzisa ngoba besaba ukuthi bazobonakala njengezahluleki.”

Imizamo yokuthola uVusi Ndlovu, oyimenenja kaMasechaba futhi osebhizinisini lomculo, ayiphumelelanga izolo, ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa. Lugcine selukhala bese luyacishwa.

Isithombe: INSTAGRAM

UMSAKAZI weMetro FM uMasechaba Ndlovu uyahlukanisa nomyeni wakhe uVusi Ndlovu

THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.