Kubuya izivivinyo ezifana ne-ANA

Isolezwe - - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE

ZIKHUZA ibuya izivivinyo zamabanga aphansi ezachithwa yizinyunyana zothisha ngoba zikhala ngokuthi kudingeka unyaka nonyaka kuhlolwe abafundi.

Lezi zivivinyo ezazaziwa ngeAnnual National Assessments (ANA), zizohlolwa ngenyanga ezayo ukuze ziqale ukubhalwa ngonyaka ozayo. Zizobuya sezibizwa ngelinye igama hhayi i-ANA.

Izinyunyana zothisha zamukele ukubuyiswa kwalezi zivivinyo kodwa zathi kumele zimakwe othisha hhayi izinkampani ezizimele.

Okhulumela uMnyango weMfundo eyisiSekelo, uMnuz Elijah Mhlanga, uthe izinyunyana beziyingxenye yethimba eliyisipesheli ebelibheka ukubuyekezwa kwalezi zivivinyo.

Uthe lolu hlelo lokubuyekezwa kwalezi zivivinyo belufaka zonke izinhlaka ngakho akekho ongakhala ngokuthi ushiywe ngaphandle.

“Sonke sivumelene ngokuthi siyazidinga lezi zivivinyo. Sisebenze sonke ukubuyekeza lezi zivivinyo ukuze zibe yilokhu esiyikho. Sizoqala sihlole lezi zivivinyo kulo nyaka ukuze ngonyaka ozayo ziqale ukubhalwa,” kusho uMhlanga.

Uthe eminye imininingwnae izodingidwa emhlanganweni wesigungu songqongqoshe kuleli sonto.

“Sizoba nesithangami nabezindaba ngesonto elizayo lapho sizokhuluma ngezinto eziningi ezithinta ezemfundo. Nendaba yalezi zivivinyo sizokhuluma ngayo nokuthi iluphi uhlelo esizozilandela kuzona.”

UMengameli weNatu uMnuz Allen Thompson, uthe bayazamukela lezi zivivinyo ngoba bebeyingxenye yokubuyekezwa kwazo.

Uthe kodwa bafuna ukuthi othisha babe yingxenye yazo bangashiywa ngaphandle.

“Sifuna zimakwe njengomatric. Lokho kusho ukuthi kukhethwe othisha abazomaka ukuze bakhokhelwe njengoba kwenzeka kulabo abamakela u-matric. Asifuni kumake abanye abantu ngoba othisha abafundisayo,” kusho uThompson.

Uthe bavumelene ngokuthi zingabhalwa unyaka nonyaka njenge-ANA.

Okhulumela iSadtu KwaZuluNatal, uNksz Nomusa Cembi, uthe bayazamukela lezi zivivinyo ezibuyekeziwe wathi bafuna othisha babe yingxenye yazo.

“Asifuni ukuthi kukhishwe ithenda kumake abantu bangaphandle njengoba kukhona izinkampani esezigaqele lo msebenzi. Othisha yibona abafundisayo futhi yibona okumele bamake,” kusho uNksz Cembi.

Uthe ziyadingeka lezi zivivinyo ukuze kuhlolwe ukuthi abafundi benza kanjani.

I-ANA yachithwa ngo-2015 kanti yayibhalwa kwaGrade 3, 6 no-9.

Imiphumela yawo yayisetshenziselwa izwe ukuthi lizihlole ukuthi likuphi uma liqhathaniswa namanye amazwe kwezemfundo.

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.