Okusiza uma ushayela izulu lina

Isolezwe - - EZEZIMOTO -

KUYAZIWA ukuthi ehlobo izulu livame ukuna. Ngempelasonto eyedlule ezindaweni eziningi belina nokwenze kwaba nzima ukushayela. Umphathi weMasterDrive, u-Eugene Herbert, ukhiphe amathiphu angasiza uma ushayela emgwaqweni njengoba eminye ishelela nokungadala izingozi.

Zinikeze isikhathi esanele sohambo ukuze ungagijimi uma izulu lilibi.

Hlela kahle isivinini sakho sihambisane nesimo somgwaqo kodwa ungalinciphisi ijubane kungenasidingo ngoba lokho kuyingozi. Ungayisebenzisi i-cruise control. Khanyisa amalambu. Bhreka kusanesikhathi futhi ngokuqaphela. Gwema amanzi ayidamu emgwaqweni. Uma ungakwazi ukuwagwema, shayela kancane ngoba kungenzeka kube nento ecashile noma umgodi.

Shiya isikhala esithe xaxa phakathi kwakho nemoto oyilandelayo.

Uma ushibilika, dedela unyawo kancane kwi-accelerator kodwa ungabhreki kabi noma unyakazise isiteringi ngamawala.

Zama ukuyofunda ukushayela kwi-skid pan ukuze ufunde ukuthi yini ongayenza uma uhlulwa wukulawula imoto emvuleni.

Nakhu okumele ukwenze uma kunomlilo wequbula njengoba komile futhi kushisa:

Lalela ababika ngesimo somgwaqo futhi ubheke ezinkundleni zokuxhumana ukuze ugweme izindawo ezithintekayo.

Nciphisa ijubane ngoba kungenzeka ungaboni kahle ngaphambili.

Yize kuphakanyiswa ukuthi uhlale ushayela amalambu ekhanya, qikelela ukuthi ayakhanya ukuze ubonakale.

Uma intuthu ivimbanise kakhulu, ungazami ukushayela kuyo. Uzibeka engcupheni yokushayisana nezinye izimoto noma ukuphuma emzileni ungene emlilweni. Kungcono uthole omunye umzila.

Ungaphumi emotweni. Imoto yakho iyona ndawo ephephile uma usemlilweni.

Ithangi likaphethroli mancane amathuba okuthi liqhume ngenxa yokushisa komlilo wequbula.

Hlala uvale amawindi ngesikhathi usalinde ukuthi umlilo udlule.

Nikeza izimoto zezimo eziphuthumayo indlela yokudlula futhi ulalele nemiyalelo yazo. Banesipiliyoni sokukuphephisa.

Uma udinga ukuma, thola indawo ephephile futhi ucime injini namalambu.

IMIGWAQO eshelelayo uma lina ingaba yingozi

UMLILO wequbula wenza kungabonakali

Newspapers in Zulu

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.