BLO­KRAAI

Kuier - - Speletjies -

D­WARS

1 Def­ti­ge (7) 7 Los­ska­kel se nom­mer (4) 11 Son­der warm­te (3) 12 Hoog­ste kaar­te (3) 13 Bol­vor­mig (4) 14 Ver­wy­de­ring deur wind van ver­weer­de rots­ma­te­ri­aal (7) 15 Deur­sy­fer van vloei­stof waar dit nie be­hoort te ge­beur nie (3) 16 Ag­ter­uit­ry (3) 17 S­neeu­skoen (3) 18 Sta­di­ge, draai­e­ri­ge per­soon (4) 20 Be­trek­king (3) 22 Naam­loos (7) 23 Kort, spog­ge­ri­ge draaie (4) 25 Groen vog af­ge­skei deur die le­wer (3) 27 Film­ster­re Watson of T­homp­son (4) 30 S­mart ver­oor­sa­kend (6) 32 Daad van te kies (5) 34 Kas­sies van kar­ton (4) 35 On­der­deel van ’n gro­ter be­sig­heid (3) 38 Laag­ste En­gel­se man­li­ke a­del­li­ke ti­tel (3) 39 Ge­plaas wees (3) 41 Sin­jaal (4) 43 Ril (4) 44 Ver­naam­ste spys­ver­te­rings-or­gaan (4) 45 We­der­helf (3) 46 Gran­di­o­se ma­nier om te sê “be­hoort aan u” (3) 47 Skuif-skuif af­gaan (6) 48 Jaar­ge­ty tus­sen len­te en herfs (5)

AF

1 Kos­ba­re be­sit­tings (6) 2 Pous­li­ke kroon (5) 3 Boe­ke vir die ver­sa­mel van pos­se­ëls (6) 4 Hy was by­na ge­of­fer (4) 5 Va­der, moe­der en kin­ders (5) 6 Seun van Gad (3) 7 Amps­reis (7) 8 Na bin­ne ver­ge­sel (5) 9 P­leg­tig be­lof­tes (3) 10 ’n Be­lof­te uit­voer (5) 12 Bit­ter, ge­nees­krag­ti­ge plant (3) 18 Kort steek­wa­pen (4) 19 As­gaai se steek­blad (3) 21 Vel met sag­te ha­re van par­ty roof­die­re (4) 22 Nuus­kie­ri­ge kind (4) 24 Wyd en __, na al­le kan­te (3) 26 Teen­oor pas­sief (6) 28 In­rig­ting vir die uit­stal­ling en stu­die van voor­wer­pe van his­to­rie­se waar­de (6) 29 Lug gee (6) 30 Noe­dels of s­pag­het­ti (5) 31 Aan­te­ke­nings (5) 33 Toe­stel­le met bo­dems van gaas (5) 36 Ge­voel van be­noud­heid (4) 37 Kon­tant by af­le­we­ring (afk.) (3) 40 In­ter­na­si­o­na­le Mo­ne­tê­re Fonds (afk.) (3) 41 Ver­plig wees (3) 42 Die ek (3)

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.