Vra Dr. Cle­mie

Soek jy raad oor ’n me­die­se pro­bleem?

Kuier - - Doktersadvies - SMS KUI­ER DOK­TER en jou vraag na 32113 (R1 per SMS), of stuur ’n e-pos na kui­er@kui­er­in­styl.co.za met DR CLE­MIE in die on­der­werp­lyn.

MI­GRAI­NES

VDok­ter, ek het vrees­li­ke mi­grai­nes. Niks wil help nie en dit vat som­tyds ’n paar dae voor ek weer reg is. Wat kan ek doen? sOeK Ver­liG­tiNG

BES­TE SOEK VER­LIG­TING

AS­keel­hoof­py­ne (mi­grai­nes) is ge­woon­lik oor­erf­lik. Dit word ge­ken­merk deur pe­ri­o­die­ke aan­val­le van kwaai hoof­py­ne. Dit kom meest­al on­der vroue voor en dit be­gin vroeg in die le­we, tus­sen die ou­der­dom van 15 en 35 jaar. Maar baie mans word ook aan­ge­tas. Tok­se­mie, oor­ei­sing, ver­gro­te man­gels, a­de­no­ï­de, sleg­te tan­de of an­der toe­stan­de is van die din­ge wat die voor­koms van die aan­val­le ver­haas. Ver­stan­de­li­ke en lig­gaam­li­ke uit­put­ting mag die ein­de­li­ke oor­saak wees. Dit kan nie ge­nees word nie, maar se­ke­re maat­re­ëls kan ge­tref word wat tot ’n se­ke­re ma­te ver­lig­ting sal gee. Sorg vir goeie o­pe­lyf; eet een­vou­di­ge, mak­li­ke ver­teer­ba­re voed­sel en waak ver­al teen oor­eet. Ver­my om jou­self te oor­werk, te be­kom­mer, min slaap en sorg vir ge­ma­tig­de daag­lik­se oe­fe­ning. Dit sal help om die aan­val­le min­der en lig­ter te maak. Raad­pleeg ’n dok­ter as die simp­to­me voort­duur wat aan­dui dat dit nie deur tuis­be­han­de­ling ge­nees kan word nie. ’n Warm voet­bad met ’n koue kom­pres op die hoof, ver­lig ge­woon­lik­lik die pyn. Moe­nie hoof­pyn­poei­ers of an­der ver­do­wings­mid­dels ge­bruik wat ty­de­lik die hoof­pyn sal laat be­daar, maar die werk­li­ke pro­bleem er­ger maak nie.

HARD­LY­WIG­HEID

VEk bly hard­ly­wig en ont­las net een keer ’n maand wan­neer ek men­stru­eer. Maar ek wil nie el­ke keer e­ni­ge lak­seer­mid­dels ge­bruik nie. Help as­se­blief. raaD OP

BES­TE RAAD OP

ADit mag no­dig wees om ’n dok­ter te raad­pleeg oor die oor­saak van jou hard­ly­wig­heid. Soms word hard­ly­wig­heid ver­oor­saak deur kan­ker of an­der ge­was­se aan die wand van die in­ge­wan­de wat van die bui­te­kant af druk. An­der oor­sa­ke kan ook vas­kle­wing, ver­nou­ing of ver­skui­wing van die derm wees. Soms lê die fout nie by die derm nie, maar by die on­be­hoor­li­ke funk­sie van die le­wer, die gal­blaas of die buis­lo­se klie­re. Re­flek­se van ’n aan­ge­tas­te en­del­derm (laas­te en dik­ker ge­deel­te van die derm­ka­naal), mag die derm ho­ër op af­fek­teer. Die toe­stan­de verg on­der­soek deur ’n dok­ter en e­nig­een wat aan hard­ly­wig­heid ly, moet eers deur die dok­ter ver­se­ker word dat dit nie iets erns­tigs of ge­vaar­liks is wat nie be­han­del kan word nie. ’n Al­ge­me­ne oor­saak van hard­ly­wig­heid is ook ’n te­kort aan vo­lu­me in ’n per­soon se di­eet. Wan­neer ’n mens melk, room, bot­ter, ei­ers, vleis, heel­gra­ne en sty­sel­ag­ti­ge groen­te eet, word om­trent die he­le vo­lu­me voed­sel ver­teer en ge­ab­sor­beer so­dat min oor­bly. Maar wan­neer ’n per­soon baie vrug­te en groen groen­te eet, is daar ’n groot oor­skot ve­sel­stof wat nie ver­teer of ge­ab­sor­beer word nie. Dit help om die in­ge­wan­de se nor­ma­le funk­sie in stand te hou. Hul­le het ook ’n an­ti­sep­tie­se uit­wer­king op die spys­ver­te­rings­ka­naal, wat help om gis­ting te ver­min­der en dit sti­mu­leer die derms om die voed­sel vo­ren­toe en af te stoot. Nog ’n an­der al­ge­me­ne oor­saak van hard­ly­wig­heid is wan­neer jy nie toi­let toe gaan wan­neer ont­las­ting no­dig is nie. Wan­neer die druk van bin­ne met die slym­vlies van die en­del­derm in aan­ra­king kom, word ’n bood­skap da­de­lik deur die se­nu­wees na die brein ge­stuur dat ont­las­ting nou nood­saak­lik is. As jy aan­hou om hier­die bood­skap te ig­no­reer, is die re­sul­taat hard­ly­wig­heid. Die se­nu-eind­or­ga­ne in die en­del­derm raak ná ’n tyd ge­voel­loos en stuur nie meer ’n bood­skap na die brein dat ont­las­ting nou moet plaas­vind nie. Vroue ly baie meer aan hard­ly­wig­heid as mans. Die re­des is on­der meer ver­skil­le in die a­na­to­mie van die bek­ken, die stil­ler le­we wat hul­le lei, on­be­hoor­li­ke ver­sor­ging ty­dens en ná kin­der­ge­boor­te en wan­neer hul­le oor­werk is. Di­eet is die bes­te mid­del tot ge­ne­sing. Eet baie grow­we voed­sel­soor­te en groen groen­te en vrug­te. Be­perk die vet­te en drink baie wa­ter. Ge­reel­de klein oe­fe­nin­ge per dag, soos fiets­ry of stap, maak ’n groot ver­skil in die ver­te­ring van kos­se en spys­ver­te­ring.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.