TA­LENT VAT OOR!

T­RE­VOR NO­AH SE

Kuier - - FRONT PAGE - SAAM­GE­STEL DEUR ERNUSTA VAN WYNGAARD

wan­neer ’n mens nou na die ko­me­di­ant T­re­vor No­ah (31) kyk, is dit moei­lik om te glo hy­self het nooit ge­dink hy sou ’n loop­baan in ko­me­die volg nie. Maar die dag toe T­re­vor be­sluit hy wil dit pro­fes­si­o­neel aan­pak, was daar geen keer aan hom nie.

Ons het pro­beer, maar Kui­er kon on­ge­luk­kig nie vir T­re­vor vas­pen vir ’n voor­blad­on­der­houd nie. Maar ons moes een­vou­dig hier­die man en sy pres­ta­sies vier, want suk­ses het nie net in T­re­vor se skoot ge­val nie. Hy het on­der be­gin en deur on­se­ker­he­de en per­soon­li­ke pyn ge­werk om te kom waar hy nou is.

Heel ON­DER be­gin T­re­vor, wat in die a­part­heids­ja­re ge­bo­re is as die kind van sy X­ho­sa-ma en S­weedsDuit­se (wit) pa, en in ’n towns­hip groot­ge­word het, ge­bruik hier­die deel van sy le­we en ras as ’n groot bou­steen in sy ko­me­die­ma­te­ri­aal. Dis juis dít wat hom nou in­ter­na­si­o­na­le roem ver­werf.

Een van sy groot hoog­te­pun­te oor­see het in De­sem­ber ver­le­de jaar ge­kom toe

hy as me­de­wer­ker by The Dai­ly Show with

Jon S­tewart aan­ge­sluit het. Dis ’n baie ge­wil­de pro­gram op Comedy Cen­tral (’n A­me­ri­kaan­se TV-ka­naal). Dit was no­gal ’n groot ding vir T­re­vor en hy het sy op­ge­won­den­heid hier­oor ge­twiet:“Baie dan­kie vir al jul lief­de en on­der­steu­ning. Om deel te wees van The Dai­ly Show with

Jon S­tewart is ’n eer. Ek kan nie wag om te be­gin nie!”

Ná sy eer­ste ver­sky­ning op dié pro­gram, waar­in hy ste­re­o­ti­pes oor A­fri­ka met skerp hu­mor af­breek, het T­re­vor weer ge­twiet: “Van­aand het ek ’n droom ge­leef. Dan­kie Jon S­tewart en @T­heDai­lyS­how en al­mal wat ge­kyk het.”

Hy het ook sy show The Ra­cist (’n va­ri­ant van sy Suid-A­fri­kaan­se show That’s Ra­cist) by die Edinburg Frin­ge, ’n groot ko­me­die­fees in S­kot­land, ge­doen en dit was ’n tref­fer.

In een van sy shows ver­tel T­re­vor hoe sy ou­ers op straat ver­toon het. Sy pa sou aan die an­der kant van die pad loop en vir hom waai, ter­wyl hy by sy ma was aan die oor­kant van die pad. So­dra hul­le die po­li­sie ge­waar het, het T­re­vor se ma sy hand ge­los en ge­maak as­of hy nie haar kind is nie.

Hoe­wel hy dit grap­pen­der­wys ver­tel, lê daar ook ’n hart­seer hie­rin dat sy be­staan ba­sies on­wet­tig was in­ge­vol­ge die a­part­heids­wet­te en dit hom dalk be­roof het van ’n nor­ma­le kin­der­le­we met al­bei ou­ers teen­woor­dig son­der die vrees dat ie­mand ge­ar­res­teer gaan word. (Sy ou­ers is nie meer by­me­kaar nie).

Vir T­re­vor was die pad na bo nie al­tyd seep­glad nie. Ter­wyl hy hard ge­werk het om hom­self as ’n pro­fes­si­o­ne­le ko­me­di­ant te ves­tig, moes hy weg van die ver­hoog ook de­al met sy ma wat swaar­ge­kry het.

Haar eks­man, wat haar glo vir ja­re mis­han­del het, het haar in 2009 ge­skiet en haar by­na haar le­we ge­kos. Dit het als voor T­re­vor se jon­ger boe­tie (toe se­we) plaas­ge­vind. Toe T­re­vor sy stief­pa hier­oor kon­fron­teer, het hy glo vir T­re­vor ook met die dood ge­dreig, het Ci­ty Press in 2012 be­rig.

Maar in plaas van met ’n ver­ont­reg­te en bit­ter uit­kyk deur die le­we gaan, ge­bruik T­re­vor sy ver­le­de om ge­ho­re te laat lag en ter­self­der­tyd sy brood en bot­ter te ver­dien.

In ’n on­der­houd vir ’n CNN-do­ku­men­tê­re pro­gram A­fri­can Voi­ces, ver­tel T­re­vor hy het nie des­tyds be­sef hoe hy groot­ge­word het, was nie hoe dit ver­on- der­stel was om te wees nie.

“Ek het by my ma, ou­ma en tan­nie in ’n klein huis in ’n towns­hip groot­ge­word. Ek en my ma was nie toe­ge­laat om by my pa te bly nie. Jy be­sef nie jy kom uit ver­skil­len­de wê­rel­de tot­dat jy groot­word en an­der wê­rel­de sien nie.”

Hy het ook nooit aan ko­me­die as ’n loop­baan ge­dink nie, om­dat stand-up ko­me­die in Suid-A­fri­ka nie nood­wen­dig as ’n loop­baan ge­sien was toe hy be­gin het nie. Hy het net ge­weet hy moet werk.

“Ek het al am­per el­ke ti­pe werk ge­doen, van ’n taxi-be­stuur­der tot werk in ’n spe­le­tjie­sar­ka­de. Ek het e­ni­ge odd job ge­doen. My ma is self-op­ge­voed en het haar eie be­sig­heid be­gin, so om te werk was deel van my le­we en jy kry wat jy wil hê deur te werk,”sê hy erns­tig.

Die stand-up-ko­me­die-gog­ga het T­re­vor ge­byt toe hy nog ’n“gra­vey­ard”-skof (in die og­gend­u­re oor na­we­ke) by ’n ra­di­o­sta­sie ge­doen het. Hy en sy vrien­de het een dag na ’n ko­me­die­klub ge­gaan en T­re­vor, wat nog nooit by so iets was nie, het nie ge­weet wat om te ver­wag nie. Die show was swak en wan­neer hy nou te­rug­kyk, sê T­re­vor hy is bly daar­oor.

“Die ko­me­di­ant was aak­lig en my vrien­de het dit hard­op ge­sê, waar­na die ko­me­di­ant hom ge­vra het of hy dit be­ter kan doen. My neef sê toe ek kan en ek is op die ver­hoog ge­dwing. Ek het nog nooit so tuis ge­voel nie,”sê T­re­vor. In die voor­skou vir You Laugh But It’s

True, ’n 2011-do­ku­men­tê­re pro­gram oor sy le­we, werp T­re­vor ook ’n bie­tjie lig op die uit­da­gings van ’n stand-up ko­me­di­ant en wys dis nie al­tyd mak­lik nie. In to­ne­le waar hy voor­be­rei vir sy 2009-show The

Da­y­wal­ker en toe hy maar t­wee jaar in die ko­me­die­be­dryf was, lyk T­re­vor dui­de­lik ge­span­ne.

“Wan­neer iets ver­keerd gaan, is dit my skuld. Men­se koop nie reg­tig kaart­jies (vir stand-up shows) tot op die dag van die show nie. So, jy weet nie eens of jy ge­noeg kaart­jies ver­koop het tot­dat jy op die ver­hoog uit­stap nie. Ek dink nie ek het al ten vol­le be­gryp hoe skrik­wek­kend dit is nie,” sê T­re­vor.

NET OP­WAARTS

T­re­vor het nie weer te­rug­ge­kyk nie en was langs die pad ook te sien in I­si­din­go; op SABC se Strict­ly Co­me Dan­cing; hy het sy eie ra­di­o­pro­gram ge­had en was aan­bie­der van e.tv se The Axe S­weet Li­fe en SABC1 se The Re­al Go­bo­za en ’n sports­pro­gram Siy­ad­la­la. In 2010 het hy ook sy eie show

To­nig­ht with T­re­vor No­ah ge­had. En nou het T­re­vor nie net in Suid-A­fri­ka naam ge­maak en aan­han­gers ge­wen nie, maar ook in lan­de soos En­ge­land, A­me­ri­ka en Aus­tra­lië. T­re­vor spog tans met 1,8 mil­joen T­wit­ter-vol­ge­lin­ge, 2,1 mil­joen li­kes op Facebook, 92 000 vol­ge­lin­ge op die fo­to­net­werk In­sta­gram – die maat­staf waar­aan be­ken­des se ge­wild­heid dees­dae ge­meet word.

Hy het ook ver­le­de jaar deur hier­die lan­de en Suid-A­fri­ka ge­toer en vol­gens sy web­tuis­te tree hy in Sep­tem­ber en Ok­to­ber weer in die Ver­e­nig­de Ko­nink­ryk op.

Al het hy nou al vir ’n jaar in A­me­ri­ka ge­bly om sy in­ter­na­si­o­na­le pro­fiel te lig en toer hy die wê­reld vol, sal Suid-A­fri­ka al­tyd ’n spe­si­a­le plek in sy hart hê. In on­der­hou­de self praat T­re­vor sel­de oor sy pri­vaat­le­we, maar van wat ons uit sy In­sta­gram-fo­to’s kan af­lei, is Suid-A­fri­ka ook waar sy hart lê. Sy fi­si­o­te­ra­peut­mei­sie, Da­ni Ga­briel, is in die Kaap en sy fa­mi­lie is ook nog in Suid-A­fri­ka.

T­re­vor No­ah is op ’n roll en hy wys vir ons al­mal ab­so­luut niks is on­moont­lik nie. Nie eens al kom jy van ’n towns­hip, die plaas of die flat­se van­daan nie.

HOOFFOTO EN REGS: T­re­vor No­ah soos ons kom ken, op die ver­hoog en al­tyd reg met ’n grap of t­wee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.