Ver­dien met mas­seer

Dis ’n roeping en kuns om as skoon­heids­te­ra­peut men­se met jou han­de te laat ont­span.

Kuier - - LOOPBAAN - DEUR na­di­ne wil­li­ams

Ge­ral­di­ne Coet­zee (27), ’n skoon­heids­te­ra­peut van V­re­den­burg aan die Kaap­se Wes­kus, glo sy kan met el­ke be­we­ging van haar vin­gers el­ke kli­ënt laat ont­span en soos ’n nu­we mens laat voel.“Ek is se­ker daar­van dat e­ni­ge mooi­maak- of pam­per­lang­ses­sie al­tyd die truuk doen.”

’n Groot glim­lag be­skryf son­der twy­fel haar pas­sie vir dié be­roep. En ná se­we jaar in die be­dryf, ver­ruil sy dit vir niks an­ders in die wê­reld nie.“Ek het van die be­gin af ge­weet wat ek met my le­we wil doen, al het ek aan­vank­lik ge­dink dit sou nie moont­lik wees nie, weens fi­nan­si­ë­le re­des.”

Pre­sies tien jaar ge­le­de het Ge­ral­di­ne op­ge­won­de by die huis aan­ge­kom met ’n hoop voor­stel­le en pam­flet­te van u­ni­ver­si­tei­te oor moont­li­ke stu­die­rig­tings. Maar ten spy­te van al die breed­voe­ri­ge in­lig­ting, het sy ge­weet al wat sy vir die res van haar le­we wil doen, is om haar lief­de vir van skoon­heid en ge­sond­heid uit te leef.

“Toe my ou­ers hoor wat my plan­ne is, het al­bei be­sluit ’n kur­sus in hier­die rig­ting is ho­pe­loos te duur. Hul re­ak­sie het my ge­skok en ek was diep seer­ge­maak en te­leur­ge­steld. Ver­der het my ou­ers ook aan­ge­dring ek stu­deer iets waar ek ver­se­ker is ek ’n beurs kan kry, juis om­dat daar nie geld was vir ver­de­re s­tu­dies nie.”

En met die hulp van ’n beurs het Ge­ral­di­ne haar s­tu­dies by ’n u­ni­ver­si­teit be­gin. Met haar oë steeds ge­fo­kus op haar droom om ’n skoon­heids­te­ra­peut te word, moes sy ná ’n jaar van s­tu­dies eer­lik wees en er­ken dat voed­sel­we­ten­skap glad nie haar pas­sie is nie.

Sy was vas­be­slo­te om haar droom te volg en toe ’n ge­leent­heid aan­breek om dit ’n re­a­li­teit te maak, het sy dit met al­bei han­de aan­ge­gryp.“Ek het in En­ge­land gaan werk en ek wou se­ker maak dat ek ge­noeg geld by­me­kaar maak om vir hier­die duur kur­sus te be­taal,”glim­lag sy.

Ge­ral­di­ne kan nie uit­ge­praat raak oor haar be­roep nie. Van­dag werk sy by die Strandloper O­ce­an Bou­ti­que Ho­tel in Pa­ter­nos­ter. “Na­dat ek my kur­sus in skoon­heids­te­ra­pie en la­ser­te­ra­pie vol­tooi het, het ’n on­ge­loof­li­ke wê­reld vir my oop­ge­gaan. Eer­stens bou jy won­der­li­ke vriend­skap­pe om­dat jy so na aan men­se werk. Dan is die op­sie ook oop om die wê­reld vol te reis. Be­slis iets wat my al­tyd van hier­die be­roep in­te­res­seer het.

“Die ge­nees­kun­di­ge ef­fek wat el­ke be­han­de­ling op men­se het, is ver­stom­mend. En dit maak my bly, want dit is die re­de hoe­kom hul­le tel­ke­ma­le te­rug­kom vir ver­de­re be­han­de­lings.” Die ver­skil­len­de be­han­de­lings wat Ge­ral­di­ne daag­liks doen, sluit in:

Spa-te­ra­pie – om men­se deur mid­del van aan­ra­king te laat ont­span.

La­ser­te­ra­pie – la­ser­stra­le word vir skoon­heid­be­han­de­lings ge­bruik. By­voor­beeld om pig­men­ta­sie­vlek­ke of mer­ke in die ge­sig te ver­wy­der.

’n Loop­baan as ’n ge­sond­heids­te­ra­peut is ook nie so mak­lik as wat ’n mens dink nie. Jy moet ha­re op jou tan­de hê, ver­al om­dat jy el­ke dag met ver­skil­len­de men­se te doen kry.“Ek het een­keer ’n kli­ënt ge­had wat ef­fens bi­po­lêr was en sy het vir 45 dae aan­een ge­kom en al­tyd vol­ge­hou dat sy by‘Ger­ry’wil wees. Ek moes haar heel­dag pam­per, soos t­wee tot d­rie fa­ci­als ’n dag. Dit was heel­te­mal ab­nor­maal. Sy het my reg­tig moeg ge­maak. En ek kon nie nee sê of selfs an­der voor­stel­le maak nie, ek moes net doen wat sy sê.

“As jy daar­van hou om met men­se te werk, ie­mand is wat graag die wê­reld vol wil reis en be­reid is om hard te werk, dan is die be­roep be­slis vir jou. Dit is vir my die bes­te ge­voel ooit as my kli­ën­te waar­deer wat ek doen.

“En met goeie on­der­steu­ning soos wat ek deur my s­tu­dies en reg­deur my le­we be­leef het, is dit moont­lik om ’n suk­ses te maak van dié be­roep”.

Ha­kim la Roc­ca, ’n mas­seer­te­ra­peut by die W­ho­le Bo­dy-kli­niek in Wood­stock na­by Kaapstad, leef el­ke dag sy lief­de uit deur al­le kli­ën­te met sy han­de te laat ont­span. Hy het ja­re se on­der­vin­ding waar hy ook by in­ter­na­si­o­na­le spa’s ge­werk het.

Ha­kim sê die kli­niek is ’n kalm en ho­lis­tie­se toe­vlugs­oord wat ’n wye reeks be­han­de­lings ra­ken­de ge­sond­heid, ge­nees­kun­de en ver­skeie vor­me van mas­se­ring en skoon­heids­te­ra­pie aan kli­ën­te bied.

“Tre­at­ments soos deep tis­sue mas­sa­ges, sport en S­we­dish mas­sa­ges en T­hai-

mas­se­ring is my spe­ci­al­ty.”

Met ’n ag­ter­grond op sport­ge­bied, kom­bi­neer hy al­le as­pek­te van sport­mas­se­ring met T­hai-mas­se­ring en ont­span­nings­teg­nie­ke. “Hier­die teg­nie­ke voor­sien ver­skeie voor­de­le aan my kli­ën­te soos die ver­lig­ting van sty­we spie­re, vin­ni­ger her­stel ná sport­ak­ti­wi­tei­te en selfs die ver­lig­ting van hoof­py­ne wat deur spanning ver­oor­saak word.

“My tre­at­ments is voor­de­lig vir spor­tie­we men­se, stu­den­te wat on­der ge­wel­di­ge stres is, en selfs vir die­ge­ne wat oor hul wel­stand be­sorgd is.”

Tam­my Lloyd, hoof van die Beau­ty Ther­a­py In­s­ti­tu­te in Rand­burg, ver­dui­de­lik ’n mas­seer­te­ra­peut kan e­ni­ge vorm van mas­se­ring uit­oe­fen. Af­han­gend na­tuur­lik van in wat­ter soort vaar­dig­heid jy op­ge­lei is.

“’n Skoon­heids­te­ra­peut kan meer be­han­de­lings doen, by­voor­beeld soos fa­ci­als en la­ser tre­at­ments. Maar dit hang ook af waar­in die per­soon op­ge­lei is. Dit tel reg van­af die be­gin waar die ba­sie­se din­ge ge­doen word tot by meer ge­spe­si­a­li­seer­de vaar­dig­he­de soos ge­vor­der­de fa­ci­als met pee­lings.”

Tam­my, wat haar t­wee jaar di­plo­ma in skoon­heids­te­ra­pie vol­tooi het, het meer as 14 jaar se on­der­vin­ding in die be­dryf. “Ons stu­den­te word ge­leer om op ’n ho­lis­tie­se ma­nier om te sien na ons kli­ën­te se vel­sorg en ge­sond­heid. Dit word be­reik deur die vaar­dig­heid en op­lei­ding wat in ons ser­ti­fi­ka­te en di­plo­ma-kur­sus­se ge­bied word.” Werk­ge­leent­he­de (vir dié wat ten vol­le op­ge­lei en ge­kwa­li­fi­seerd is), sluit in: Crui­se s­hip Spa-te­ra­peut Ver­koops­a­gen­te Pro­duk­op­lei­ers

Waar stu­deer ek?

To­tal Con­cept – Cli­nic and Spa A­ca­de­my in Port E­li­za­beth Tel: 041 365 1472 Faks: 041 364 1718 E-pos: in­fo@to­tal­con­cept.co.za

Beau­ty ther­a­py in­s­ti­tu­te – Bied vol­tyd­se en deel­tyd­se pro­gram­me aan in on­der meer ge­sond­heid, skoon­heid, mas­seer- en vel­sorg­te­ra­pie.

Wood­stock-kam­pus: Tel: 021 404 0556 Faks: 021 404 0558 Web­werf: www.beau­tyt­her­a­py­in­sti­tu­te.co.za

Rand­burg-kam­pus: Tel: 011 024 2054 Faks: 086 531 9776 Isa S­tel­len­bosch-kam­pus:Car­stens Tel: 021 883 9777 Faks: 086 742 2060 E-pos: in­fo@i­sa­car­stens.co.za of mar­ke­ting@i­sa­car­stens.co.za

P­re­to­ria-kam­pus: Tel: 012 348 0125 Faks: 086 742 2131 E-pos: infop­ta@i­sa­car­stens.co.za of mar­ke­tingp­ta@i­sa­car­stens.co.za He­a­ling Hands In­ter­na­ti­o­nal Mas­sa­ge A­ca­de­my Tel: 081 008 8663/079 396 8507 BBM: 7E019531 Faks: 086 671 0528

BO: Ge­ral­di­ne Coet­zee (27) leef haar pas­sie as skoon­heids­te­ra­peut uit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.