Ver­an­der jou siens­wy­se en kry be­moe­di­ging

Kuier - - KUIER COACH -

Wan­neer jy uit die pas­sa­sier­sit­plek van jou le­we klim, ag­ter die stuur­wiel in­klim en goed be­plan, kan jy jou si­tu­a­sie ver­an­der. Doen dit só:

Om e­ni­ge po­si­tie­we ver­an­de­ring te­weeg te bring, be­sef dat jou hui­di­ge si­tu­a­sie nie i­de­aal is nie en jy ’n be­ter le­we ver­dien.

Be­sin oor die doel­wit­te wat jy wil be­reik. Wat kan jy in­span om dit te be­reik? Skryf jou doel­wit­te neer as­ook ’n da­tum vir teen wan­neer jy dit wil be­reik.

In­dien jy nie al die ant­woor­de het nie, raad­pleeg ie­mand wat raad kan gee oor hoe jy jou doel­wit kan be­reik. ’n Ken­ner wat jou ver­ant­woor­de­lik kan hou vir el­ke stap wat jy ver­on­der­stel is om te gee, kan ’n baie groot en po­si­tie­we rol speel.

In­dien die pro­ble­me van die ou jaar ont­staan het om­dat jy met die ver­keer­de men­se ge­as­so­si­eer het, stop dit. Jy het dalk ’n v­rien­din of fa­mi­lie­lid wat jou ge­reeld ver­tel hoe­kom jy nie jou doel­wit kan be­reik nie of nie eens moet pro­beer nie. Span­deer lie­wer tyd saam met men­se wat jou po­si­tief aan­moe­dig.

Vir ie­mand an­ders is die si­tu­a­sie wat hul­le in ’n spe­si­fie­ke pro­bleem ge­van­ge hou dalk die feit dat hul­le in ’n ver­hou­ding is waar hul­le mis­han­del en hul self­beeld af­ge­ta­kel word. In­dien jy be­sef jy ver­dien om be­ter om­stan­dig­he­de na te jaag en as jy jou si­tu­a­sie wil ver­an­der, raad­pleeg ’n ken­ner wat jou kan help om jou self­beeld te her­stel. Die eer­ste stap is om uit die ver­hou­ding te kom waar jy mis­han­del word.

Praat met ’n be­ra­der en vind uit oor ’n plek van vei­lig­heid waar jy ty­de­lik kan woon, in­dien dit is wat jy be­no­dig. Dalk is jy ge­luk­kig ge­noeg om ’n fa­mi­lie­lid na­by te hê by wie jy ty­de­lik kan woon.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.