Be­plan vroeg­ty­dig

Kuier - - KUIER COACH -

In­dien jy met jou han­de in die ha­re sit om­dat jy nie weet of die nu­we jaar be­ter as ver­le­de jaar gaan wees nie, ont­hou net jy kan ver­se­ker dat 2015 wél be­ter is.

Met goeie be­plan­ning kan jy hier­die doel be­reik. Dit sluit in om oor el­ke as­pek van jou le­we te be­sin as­ook ’n plan te hê om te ver­se­ker dat jy ’n goeie ba­lans tus­sen werk, fa­mi­lie, jou so­si­a­le en kre­a­tie­we le­we hand­haaf.

’n Goeie ma­nier om te ver­se­ker jy kry dit wat jy graag wil ver­an­der of ver­be­ter, is om vir jou­self ’n vi­su­e­le droom­bord (vi­si­on bo­ard) te skep. Maak ’n paar ou tyd­skrif­te by­me­kaar en k­nip prent­jies uit wat dit wat jy ge­du­ren­de die jaar wil be­reik, sim­bo­li­seer. Kry ’n groot stuk kar­ton en plak jou prent­jies, as­ook woor­de wat dit wat jy wil be­reik kom­ple­men­teer, hier­op. Wan­neer jy te­vre­de is met jou plak­kaat, sit of plak dit waar jy dit el­ke dag sien.

Dít kan as won­der­li­ke in­spi­ra­sie dien. Op dié ma­nier is jy ook voort­du­rend be­wus van hoe ver jy steeds het om te gaan om ’n spe­si­fie­ke doel­wit te be­reik.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.