LOOP­BAAN: Vra raad by ’n seks­te­ra­peut

As jy vrae of kwes­sies oor seks het, moe­nie vrees nie. Dis ’n seks­te­ra­peut se werk om jou te help.

Kuier - - Inhoud - DEUR na­di­ne williams

Dit is van­dag vreemd om te dink dat men­se in die ou dae te bang was om die woord“seks”te sê, want dees­dae word eks­pli­sie­te seks­pro­gram­me op al wat ’n TV-ka­naal is, ge­wys. Én dit word as nor­maal be­skou.

Hoe­wel men­se steeds nie heel­te­mal so o­pen­lik daar­oor praat nie, word seks dees­dae glad nie meer be­skou as ’n on­der­werp wat ta­boe is nie.

In­teen­deel, men­se is baie meer be­wus daar­van en só het die be­hoef­te en die be­lang­stel­ling om daar­oor te praat ty­dens te­ra­pie, ook al hoe meer in ons land toe­ge­neem.

Dís waar die werk van ’n seks­te­ra­peut in­kom.

Hul­le help paar­tjies of in­di­vi­due met die pro­ble­me wat hul­le tus­sen die la­kens er­vaar.

kom­plek­se on­der­werp

Vir Ti­mothy Kies­wet­ter (33) van P­re­to­ria, het sy pad om ’n sek­su­a­li­teits­ken­ner te wees, by die By­bel be­gin.

“Ná skool het ek te­o­lo­gie stu­deer en na­dat ek my plig­te as ’n jeug-pas­toor vol­ge­staan het, het ek ook in­ter­kerk­lik be­dien.

“Ek het ver­le­de jaar my mees­ters­graad in sek­su­o­lo­gie aan die A­ka­de­mie vir Sek­su­o­lo­gie van Suid-A­fri­ka vol­tooi. Ek is mal daar­oor, want dit is juis ’n on­der­werp wat so kom­pleks is, ’n on­der­werp waar­oor jonk en oud nie graag wil praat nie. So nou kry ek die ge­leent­heid om hul­le ge­rus te stel dat dit ou­kei is om oor seks te praat.”

Ti­mothy weet al te goed dat jy in jou groot­word­ja­re ge­leer was om nie uit jou slaap­ka­mer te praat nie.

“Maar ek het on­der­vind dat jy in hier­die ge­val dan so­veel vrae het en dit voel vir jou as­of jy die e­nig­ste een is wat met die pro­bleem sit. Maar so­dra jy hier­die las deel, be­sef jy da­de­lik jy is nie die e­nig­ste een nie. Maar dat daar ie­mand is wat die­self­de voel soos jy.

“Juis daar­om het ek hier­die in­te­res­san­te skuif van die be­die­ning na sek­su­o­lo­gie ge­maak, want ek is van me­ning dat daar ’n groot be­hoef­te in die kerk en vir Chris­te­ne is, want daar word nie van seks ge­praat nie.

“As daar ge­praat word, dan is dit in ’n ne­ga­tie­we kon­teks. En die dag wat jy in die hu­we­lik tree, voel jy steeds vuil as jy in­tiem moet ver­keer.”

Men­se het dik­wels ook ’n ver­keer­de me­ning van ge­son­de seks.“Men­se dink seks ge­beur ou­to­ma­ties. Hoe ver­wag jy om goeie seks te hê? Dit kom nie van­self nie. Dit is wat ’n ge­son­de sek­su­a­li­teit vir my be­te­ken. Om tot by daar­die punt te kom dat ons so mak­lik oor seks moet praat soos wat ons oor s­port en selfs die weer sal praat.

“Seks is mooi. God het dit ge­maak. Dit is op­bou­end. En as ons dit nie so be­leef nie, dan is iets ver­keerd. En dan is dit my werk om te gaan kyk na my ken­nis in sek­su­o­lo­gie en dan ’n op­los­sing hier­voor te vind,”sê Ti­mothy, wat self al elf jaar ge­troud is.

voel skul­dig oor seks

Ti­mothy on­der­vind die mees­te men­se wat hom kom sien, er­ken dat hul­le as Chris­te­ne skul­dig voel om seks te hê en dan ook skaam is om daar­mee te eks­pe­ri­men­teer.

“Ek kry ook men­se wat my mee­deel dat hul­le nie seks ge­niet nie, wat suk­kel met ’n lae li­bi­do en selfs ook ’n lae seks­drang.”

Hy pro­beer deur die toe­pas­sing van ver­skil­len­de me­to­des in­di­vi­due en paar­tjies help.

“Die eer­ste stap is om te kyk na al die ta­boes. Din­ge soos jy mag nie aan jou­self vat nie, jy mag nie seks ge­niet of jou­self be­vre­dig nie. Dan breek ons daar­die mi­tes af en ons kyk wat sê die By­bel in Hoog­lied oor seks.

“Dat seks nie vuil en le­lik is nie, of dat jy son­dig as jy seks be­oe­fen nie. Maar dit moet na­tuur­lik ge­doen word bin­ne die gren­se wat God daar­voor ge­stel het.”

Ti­mothy kan nie ge­noeg die be­lang­rik­heid van ge­son­de seks in die om­ge­wing en in die land be­klem­toon nie.

“Om­dat el­ke mens se sek­su­a­li­teit u­niek

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.