BOOD­SKAP: Maak Paas­na­week ’n tyd om te be­sin en te ver­ge­we

Kuier - - News - B­RI­AN CORAIZIN

Vir som­mi­ge is Paas­fees ’n tyd van uit­bun­di­ge ple­sier en jo­lyt. Vir an­der is dit stil­te­tyd; ’n tyd om diep te dink oor die lief­de van God. ’n Tyd om te be­sin hoe God op won­der­baar­li­ke wy­se in die ge­skie­de­nis van die mens­dom kom in­gryp het en ’n mid­de­laar in Sy seun, Je­sus Chris­tus, be­werk­stel­lig het tot ver­gif­nis van die son­de van die wê­reld.

Die le­we s­nel by ons ver­by en die een Paas­na­week volg op die an­der in ’n oog­wink. Vir baie is dit ’n hart­seer tyd om­dat so baie don­ker ge­beu­re plaas­vind ty­dens hier­die na­week. Mis­daad neem toe en moor­de word ge­pleeg deur men­se wat in roe­ke­lo­se uit­spat­tig­heid hul­le oor­gee aan dron­ken­skap en ge­weld­ple­ging.

Dan is daar ook die treur­ma­re wat op die land se paaie af­speel. Hon­der­de men­se sterf oor ’n en­ke­le Paas­na­week weens na­la­ti­ge be­stuur of selfs uit­put­ting weens lang­af­stan­de oor ’n kort pe­ri­o­de. Dit lei tot so­veel pad­on­ge­luk­ke en le­wens­ver­lies.

By­bels­ge­spro­ke her­in­ner Paas­fees ons aan die bloed van Chris­tus wat ge­vloei het tot ’n vol­le ver­soe­ning vir die son­des van die gan­se mens­dom. God het die he­le wê­reld lief en het Sy seun ge­stuur om boe­te te kom doen vir ons son­des. Dit is lief­de wat Hom vas­ge­spy­ker het aan die kruis op die heu­wel van die kop­been, Gol­gó­ta, bui­te Je­ru­sa­lem.

Ei­en­aar­dig is dit in ons tyd ook ’n tyd van gru­we­li­ke bloed­ver­gie­ting weens die on­ge­luk­ke en mis­daad op dié be­son­de­re na­week plaas­vind. Dit laat ’n mens won­der wat­ter im­pak maak Paas­fees op ons le­wens? Is dit maar net ’n tyd om in­ge­leg­de vis en rol­le­tjies te eet op Goeie Vry­dag en Son­dag ons tra­di­si­o­ne­le sjo­ko­la­de-ei­ers?

Be­hoort Paas­fees dan nie ’n die­per im­pak op ons le­wens te maak nie? Dit is dan juis die ba­ken van die Chris­te­li­ke hoop waar­op ons ge­loof ge­bou is. Die He­re het op­ge­staan. Hy leef en Hy kom weer! As dit nie vir die op­stan­ding was nie, was daar geen be­te­ke­nis in ons Chris­te­li­ke ge­loof nie. Ons leef om­dat Hy leef. Je­sus, die Seun van God, wat die son­des van die wê­reld op Hom ge­neem het. As Chris­te­ne is ons saam met Hom ge­krui­sig en staan ons weer uit die dood uit op saam met Hom.

Paas­fees en die ge­beu­re op die kruis is die re­de vir ons ge­loof. Daar­om sterf ons ter­wyl ons le­we om so­doen­de die ou mens te ver­nie­tig en ons staan uit die son­de op ge­klee met die ge­reg­tig­heid van Je­sus Chris­tus. Sy bloed is ons dek­king. Ons sal dus ook nie na­kend hier­die ty­de­li­ke ta­ber­na­kel, naam­lik die aar­de, ver­laat nie. Ons is ge­klee met die bloed van die Lam van God wat die son­des van die wê­reld weg­neem. Wan­neer dit ons beurt is om voor God te ver­skyn, sal Hy nie ons son­des sien nie. Hy sal die dek­king van die bloed van die vlek­ke­lo­se Lam sien wat ons son­des weg­neem.

God het ge­gee en sal van ons re­ken­skap eis oor wat ons met Je­sus ge­maak het.

Hier­die voor­sie­ning van God word die “In­di­ka­tief van God”ge­noem. Hy het al­les in plek ge­stel tot die punt waar ons slegs hoef te aan­vaar deur Je­sus se heer­skap­py te er­ken en in Sy voet­spo­re te wan­del. Die im­pe­ra­tief wat God daar stel is dat ons Sy vrye ge­skenk van ge­na­de in Je­sus Chris­tus sal aan­vaar en Hom He­re van ons le­wens sal maak. Dit maak die Va­der se hart baie bly wan­neer ons tot in­keer kom en Je­sus Chris­tus met hart en siel dien.

Paas­fees ver­teen­woor­dig ook ver­gif­nis. God het ons ver­ge­we en Hy ver­wag dat ons me­kaar sal ver­ge­we. Son­der ver­gif­nis kan daar vir ons nie ver­gif­nis wees nie, in ter­me van Mat­te­us 6:14 wat dui­de­lik sê ons moet se­wen­tig maal se­we keer ver­ge­we.

Ons moet in ’n reg­te ver­hou­ding met God en ons naas­te le­we. Paas­fees b­ring ook ’n ver­ant­woort­de­lik­heid mee. Ons moet in die ge­meen­skap waar God ons ge­plaas het, Sy lig laat skyn. Ons word ge­roep tot pu­blie­ke ver­ant­woor­de­lik­heid en deur Paas­fees word ook ons mo­re­le kom­pas aan­ge­dui. Dit gaan al­les oor Chris­tus en Sy ge­na­de en die lief­de van God. Je­sus is die kneg van God wat vir ons ge­wond was en in Sy won­de lê ons ge­ne­sing.

Je­sa­ja 53 praat van die Ge­won­de Ge­nees­heer. Die Kneg van God in wie se stre­pe ons he­ling lê.

Gaan ons maar net klak­ke­loos voort­ploe­ter van jaar tot jaar son­der om werk­lik die diep­te van Paas­fees te be­sef? Dit baat ons niks om vir ’n pe­ri­o­de van 40 dae iets op te of­fer as­of ons daar­deur vir God ’n guns doen nie. God soek meer as dit.

Hy soek saam met ons vas ook ons har­te. Hoe sal ek en u Paas­fees 2015 vier? Sal dit in die stil­te van die waar­heid van Paas­fees wees of met die luid­rug­tig­heid van nog ’n lang­na­week? ’n Na­week van wil­de a­von­tuur en min of geen ag­ting vir God en Sy Lief­des­of­fer nie?

Sterk­te en se­ën word u toe­ge­bid vir Paas­fees. *

Ds. B­ri­an Hen­ry Coraizin is le­raar van die Ver­e­ni­gen­de Ge­re­for­meer­de Kerk se Die Slot-ge­meen­te in Gras­sy Park, bui­te Kaap­stad.

God het ons ver­ge­we en Hy ver­wag

dat ons me­kaar sal ver­ge­we.

Is Paas­na­week vir jou ’n tyd vir diepe be­sin­ning of maar net nog ’n re­de om ’n lang­na­week te vier? DEUR DS.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.