Jy kan jou om­stan­dig­he­de oor­win as jy op Hom ver­trou

Ons om­stan­dig­he­de kan oor­kom word deur die lei­er­skap van Je­sus te volg. Maar dan moet ons be­reid wees om God met ons om­stan­dig­he­de te ver­trou.

Kuier - - Inhoud - DEUR EERW. DOUG­LAS OORMEYER Eerw. Doug­las Oormeyer is le­raar van die St. Jo­seph’s AME-kerk in Paarl, bui­te Kaap­stad.

Dit is die maand van die Pa­se. Wat­ter won­der­li­ke ge­leent­heid is dit nie om weer die ge­beu­re van Gól­go­ta in her­in­ne­ring te roep nie, as­ook die duur prys wat Je­sus vir ons as son­daars be­taal het. Ons kan die He­re nie ge­noeg dank vir Gól­go­ta nie, want Gól­go­ta is nie net ’n sto­rie van bit­te­re ly­ding en pyn nie, maar dit ver­tel ook die sto­rie van oor­win­ning.

Vir ’n oom­blik wil ek my aan­dag ves­tig op die om­stan­ders rondom die kruis. Hul­le wat die laas­te oom­blik­ke van Je­sus ge­deel het. Mis­kien het som­mi­ge van die om­stan­ders iets an­ders ver­wag. Mis­kien het baie ge­dink Hy sou in die laas­te oom­blik­ke met ’n won­der­werk ge­red word. Maar dit het nie ge­beur nie. Baie van die om­stan­ders om die kruis het se­ker ge­mom­pel:“Ons het ge­dink dat dit Hy sou wees, wat die volk sou kom ver­los van hul swaar­kry en ly­ding”.

Maar in­teen­deel, die Is­rae­lie­te ver­keer nog steeds on­der die juk van die Ro­mein­se re­ge­ring en om al­les te kroon, is hul hoop ster­wend.

Ge­lief­des, wan­neer Je­sus eg­ter die suur wyn ge­kry het en Sy krag­te te mid­de van Sy swak­heid her­nu is, er­ken Hy deur die kreet:“Dit is vol­bring”(Jo­han­nes 19:30) dat Hy Sy volk ver­los het – nie net van die po­li­tie­ke oor­mag van die Ro­mein­se re­ge­ring en volk nie, maar ook van die bin­den­de mag van Sa­tan wat ons ge­boeie wil hou en ook van die dood.

En daar­om die oor­win­nings­kreet; vir baie van die om­stan­ders was dit mis­kien ’n te­ken of be­wus­wor­ding dat Hy nie meer be­heer het oor die si­tu­a­sie nie, dat Hy be­sig was om hand­doek in te gooi. Maar die om- s­tan­ders op daar­die Goeie Vry­dag, op die heu­wel van Gól­go­ta, het diep in hul har­te ge­weet dit was ’n kreet van t­ri­omf.“Dit is vol­bring. My werk op aar­de is klaar.”

Die prys van son­de is be­taal. Die pad na God en die e­wi­ge le­we is oop. Wie uit hier­die of­fer le­we, le­we ook vol­ko­me in God se ver­gif­nis. Wat ’n be­lof­te en ge­rus­stel­ling is dit nie vir al die ver­moei­des nie. Je­sus het al­les vir ons vol­bring.

Dit is eg­ter baie dui­de­lik in die wê­reld dat die mo­der­ne Chris­ten by tye gees­te­lik moeg word. Hul­le voel die pro­ble­me van die dag en die wê­reld word te veel vir hul­le. Ver­der voel hul­le hul­le kan nie ’n by­drae le­wer in die ver­be­te­ring van hul toe­stand en die toe­stand waar­in die wê­reld hom be­vind nie. En daar­om is dit baie men­se se le­wens­fi­lo­so­fie: Laat die le­we maar so voort­gaan.

Kom ons dink vir ’n oom­blik aan ’n an­der By­bel­fi­guur, No­ag; ook baie be­kend om­dat sy naam ge­kop­pel is aan die ramp wat die mens­dom ge­tref het. Maar te mid­de van die om­stan­dig­he­de, was No­ag in staat om te oor­win, om­dat hy die Oor­win­naar ge­volg het.

Oor­win­ning word al­tyd ver­se­ker deur die lei­er­skap van Je­sus. Om oor­win­naar oor ons om­stan­dig­he­de te wees, be­te­ken om ge­trou te wees aan die leer­stel­lin­ge van Chris­tus.

Die men­se van No­ag se tyd se toe­stand was ver­val­le, swak in ge­drag en hart. Maar te mid­de van dit al­les was daar een man wat die ver­skil ge­maak het, No­ag. Hy was soos ’n lig­paal in die duis­ter­nis. Hy was in staat om die om­stan­dig­he­de rondom hom te oor­win. Wat ook­al ge­sê word van No­ag, een ding staan dui­de­lik uit in sy le­we. Hy was ge­trou aan sy God en tog het hy ’n keu­se ge­had om ge­trou te wees of nie. Maar hy wou, want hy het ver­kies om God te dien. Hy het hom ver­bly in die ge­leent­heid en ver­ant­woor­de­lik­heid wat met sy keu­se ge­paard ge­gaan het. Ek leer t­wee les­se uit No­ag se le­we. Som­mi­ge men­se met wie dit nie goed gaan nie, stel aan die ein­de van die dag nie be­lang in God nie. Hul­le ploe­ter maar op hul eie aan. Maar die duur les wat No­ag vir ons wil leer, vind ons in Mat­te­us 16:26:“Wat sal dit ’n mens help as hy die he­le wê­reld as wins ver­kry, maar sy le­we ver­loor, of wat sal ’n mens gee in ruil vir sy le­we?”

Ons om­stan­dig­he­de kan oor­win word deur die lei­er­skap van Je­sus te volg. Wan­neer God aan No­ag die op­drag gee om die ark te bou, vind No­ag ook ge­na­de in die oë van die He­re. Ter­wyl No­ag die ark ge­bou het, het hy ge­sing, ge­doen en ver­trou. Mis­kien het dit vir men­se ge­lyk as­of No­ag sy tyd mors, maar op die reg­te tyd het God in­ge­tree. En so be­hoort die he­den­daag­se Chris­ten ook te weet al­les blyk nie ver­niet te wees nie. Ons ge­be­de word al­tyd ver­hoor. Nie in my tyd nie, maar al­tyd in God se tyd. Dit is die moei­te werd om die He­re met jou om­stan­dig­he­de te ver­trou.

Ons moet al­tyd in hier­die le­we ver­by die swaar­kry en moei­lik­he­de kyk. Te veel men­se bla­meer hul om­stan­dig­he­de en swaar­kry dat hul­le nie werk­lik die uit­koms kan sien nie. No­ag het ver­by die son­di­ge wê­reld ge­kyk en sy fo­kus ge­plaas op God, om­dat hy God ten vol­le ver­trou het. En so kan ons ook God op Sy Woord neem. Maak nie saak wat ons om­stan­dig­he­de op hier­die oom­blik is nie, ons kan oor­win­naars oor ons om­stan­dig­he­de word. *

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.