He­melBe­sem wil met sy mu­siek wê­rel­de con­nect

Dié hip-hop-kuns­te­naar is trots A­fri­kaans en met sy mu­siek wil He­melBe­sem die wê­reld skoon­vee.

Kuier - - Inhoud - DEUR ERNUSTA VAN WYN­GAARD

He­melBe­sem, die A­fri­kaan­se hip­hop-kuns­te­naar en nou Pa­sel­la

aan­bie­der, het ’n ti­pe cool en funk aan hom wat jy wens aan jou kan af­smeer wan­neer jy sy hand skud.

En wan­neer hy praat, kom jy gou ag­ter hier­die man is g’n leë dop wie se li­rie­ke toe­val­lig met me­kaar rym nie.

Net so ook ver­tel sy tat­toos ’n ver­haal van hul eie en is dit ’n sim­bool van iets wat hom na aan die hart lê. Op sy lin­ker­arm het hy ’n groot tat­too van Hen­drik Wit­booi, ’n guer­ril­la­veg­ter van Na­mi­bië, wat hy uit­ge­vind het is sy ou­pa se ou­pa. Die leeu Sim­ba is sim­bo­lies van die spe­si­a­le ver­hou­ding wat hy deel met sy dog­ters, Si­mi­le (8) en Ha­lo (6), en“Si­len­ce”, sy eer­ste tat­too, gaan daar­oor dat jy slegs kan dink wan­neer jy stil is.

Vir He­melBe­sem (33), wie se reg­te naam Si­mon Wit­booi is, is niks toe­val­lig nie. Sy ver­hoog­naam“He­melBe­sem”het hy ook nie net ge­kies om­dat dit oor­spronk­lik is en da­de­lik die be­lang­stel­ling prik­kel nie. Dit ver­wys na sy stre­we om die“aar­de skoon te vee op ’n he­mel­se ma­nier”en ter­self­der­tyd gaan dit daar­oor dat sy“kop in die wol­ke is, maar my voe­te plat op die aar­de”.

“He­melBe­sem is ’n be­we­ging. Jy kan ook die be­sem in jul ge­meen­skap wees. Toe ek die eer­ste keer op die sce­ne kom, wou ek skoon vee op die he­mel­se ma­nier. Dis hoe­kom ek nie vloek (in my son­gs) nie. My al­bum He­melBe­sem is ook die een waar­op ek die trots­ste is,” sê hy.

He­melBe­sem, ’n voor­ma­li­ge pas­toor, het ’n in­drin­gen­de kyk in sy oë wat jou­ne deur­boor wan­neer hy met jou praat, so as­of hy die gor­dy­ne wil weg­skuif en wil kyk waar jóú waar­heid lê. Dit is hoe­kom hy die werk doen wat hy doen en hoe­kom hy

Pa­sel­la ook so ge­niet – hy hou van men­se ont­moet en hoor wat hul sto­ries is. Par­ty­keer maak hy som­mer ’n song daar­van – in A­fri­kaans. Hier­die taal waar­voor hy so lief en pas­sie­vol oor is. Hy praat ook baie in me­ta­fo­re en ge­bruik graag i­di­o­me.

En dit is juis om­dat hier­die“Na­ma-tjênd” soos hy hom­self be­skryf, glo baie van ons het ’n sto­rie om te ver­tel. So ook wens hy niks van die swaar­kry in sy kin­der­ja­re weg nie. As mens het dit sy ka­rak­ter ge­bou en ’n oor­vloed ma­te­ri­aal ge­gee wat hy la­ter in sy hip-hop in­ge­werk het. Hy het sy le­we in die al­bum Au­to-Bio

Gra­fie be­skryf. Want, meen He­melBe­sem: “Ons al­mal kom ou­to­ma­ties tot by ’n bi­o­lo­gie­se punt, waar jy ’n gra­fie vind en kyk wie jy is.”Hy maak ’n half spit­be­we­ging met die ver­dui­de­li­king van“gra­fie”, wat deel uit­maak van die al­bum se ti­tel.

He­melBe­sem se ma­nier van bood­skap­pe oor­dra deur mid­del van A­fri­kaan­se hip-hop, vind dui­de­lik aan­klank by baie men­se, want hy is al ge­nooi om by tal­le fees­te land­wyd op te tree. Dit sluit in die Suid­oos­ter­fees, KKNK, Ji­ve Mus­lim Fes­ti­val, Aard­klop, die Oes­fees, Nek­kies Hip Hop Out­door Fes­ti­val, meer on­langs die Fi­ësta­toe­ken­nings en nog ve­le meer.

Die lys kuns­te­naars met wie hy ook­al saam­ge­werk het, is ewe in­druk­wek­kend en sluit in Emo Adams, I­dols-wen­ner Jo­dy Williams, Au­ri­ol Hay­es, Li­ze Beek­man, Da­vid Kra­mer en Ka­ren Zoid, om ’n paar te noem.

En voeg, He­melBe­sem by, sy mu­siek is al­les oor­spronk­lik en kom uit sy eie pen uit. Hy het tot dus­ver al­reeds vyf A­fri­kaan­se hip-hop-al­bums uit­ge­reik. Voor hy by

Pa­sel­la aan­ge­sluit het, was He­melBe­sem ook ’n be­ken­de op die ge­meen­skaps­ra­di­o­sta­sie Val­lei FM en doen ’n pro­gram vir RSG. Hy is ook ’n Suid-A­fri­kaan­se Hip­Hop In­da­ba-kam­pi­oen.

’n HAR­DE LE­WE Hy het goed naam ge­maak vir hom­self, maar vir He­melBe­sem kan jy niks van swaar­kry ver­tel nie.

Wan­neer hy praat oor sy groot­word­ja­re o­ral (V­re­den­dal, Eer­ste­ri­vier, Kuils­ri­vier en Ma­cas­sar), ver­tel He­melBe­sem hoe swaar dit ge­gaan het. Daar is nie ’n tik­kie self­be­jam­me­ring of bit­ter­heid in sy stem wan­neer hy hier­oor praat nie.

Hy ont­hou ver­al hul ge­sin se tyd in En­du­ran­cestraat in die woon­buurt Con­ni­fers in Black­he­ath in die noor­de­li­ke voor­ste­de van Kaap­stad. Van­dag is daar ’n groot muur­skil­de­ry van hom in dié straat.

He­melBe­sem ver­tel hul ge­sin, wat be­staan het uit vyf kin­ders tus­sen sy ma en pa (hy het nog an­der broers en sus­ters ook), het vir ja­re in ’n sink­hok ge­bly. Sy pa was ’n car­pen­ter en het odd wer­kies ge­doen om die pot aan die kook te hou.

“Ek ont­hou ke­re wat my pa my sog­gens twee­uur wak­ker ge­maak het om te gaan scrap soek. Ons het op die vul­lis­ho­pe gaan soek vir goed. Hier het ek som­mer an­der tek­kies se ton­ge ge­vat en dit in my tek­kies in­ge­sit. Ons het ook vo­ëls ge­vang om te eet. Daar was ook nie krag nie; ons het met vuur ge­kook,”ver­tel He­melBe­sem.

Hy lag wan­neer hy sê sy han­de was ook so vol eel­te, om­dat hy sy pa ge­help met

car­pen­try-werk, dat hy te bang was om aan mei­sies se han­de te vat.

Hier­die kort­ston­di­ge reis na sy gis­ter laat He­melBe­sem ook die keer ont­hou toe sy skool­kle­re so na rook ge­ruik het, juis om­dat hul­le ge­du­rig moes vuur maak. Dié be­trok­ke dag was dit nog aan die warm kant ook en hy kon dit nie meer uit­hou nie en het sy top se zip net ef­fens oop­ge­maak.

“Toe vra daar ie­mand in die klas,‘wat ruik so na braai?’Ek sal dit nooit ver­geet nie,” voeg hy lag­gend by.

Dan sê hy sag en waar­de­rend:“Ek sal hier­die tyd vir niks ver­ruil nie.”

MU­SIEK SY TOE­VLUG

He­melBe­sem het in hier­die moei­li­ke tye sy toe­vlug in mu­siek ge­vind, maar sê hy kan nie dans of reg­tig sing nie. La­ter het hy ook ra­dio ge­bruik om van sy re­a­li­tei­te te ont­snap.

Hy ont­hou sy pa, Si­mon snr., was lief vir mu­siek en in hul huis was daar on­der meer al­bums van An­ne­lie van Rooy­en tot Brenda Fas­sie en Ju­dy Bou­cher.

Sy oë kyk vir ’n oom­blik in die ver­te in wan­neer hy die tye as kind ont­hou wan­neer sy pa-hul­le met vrien­de ge­kui­er het en die mu­siek aan­ge­sit het.“Ek het ge­sien hoe mu­siek ’n at­mos­feer kon be­ïn­vloed.”

Die rap­per in hom het na vo­re ge­kom toe hy saans met sy Walk­man gaan lê en sy eie woor­de by lied­jies ge­skryf het.

Hy sê dank­baar dit was uit­ein­de­lik Mnr. Oc­to­ber, die op­sig­ter by Black­he­ath Ho­ër­skool, wat hom aan die 60’s mu­siek be­kend­ge­stel het. Dít en die mu­siek van Prop­hets of the Ci­ty (POC) en Bras­se Van­nie Kaap, het ’n an­der wê­reld vir He­melBe­sem oop­ge­maak, want hy kon met hul mu­siek re­la­te.

“Hul mu­siek was in mý taal. Ek is pas­sie­vol oor A­fri­kaans en wat ek doen, gaan daar­oor om wê­rel­de te con­nect. A­fri­kaans is die fun­da­men­te­le punt waar­op hip-hop in A­fri­ka ge­bou is en POC het dit be­gin.” Die pas­sie in sy stem is am­per tas­baar.

“My eer­ste op­tre­de was by die skool. Ek wil hê ons kin­ders moet in hul moe­der­taal droom. Soos hul­le hom praat, want dis wat men­se wil hoor. Men­se tel on­mid­del­lik op as jy nie gen­ui­ne is nie.”

nog PRO­JEK­TE

Dis nie net mu­siek, Pa­sel­la en ra­dio wat He­melBe­sem be­sig hou nie. Hy werk ook saam met die Stig­ting vir Be­mag­ti­ging deur A­fri­kaans (SBA) aan ’n pro­jek om se­ke­re“A­fri-Kaap­se” woor­de (soos by­voor­beeld“awe”) na stan­daard­taal te ver­an­der en in woor­de­boe­ke te kry.

Dan was hy ook ’n am­bas­sa­deur vir die or­ga­ni­sa­sie FASFacts (wat fe­ta­le al­ko­hol­sin­droom be­veg) en is steeds ’n am­bas­sa­deur vir Kul­lid, ’n or­ga­ni­sa­sie wat daar­na streef om bruin men­se te be­mag­tig.

Daar is ook ’n nu­we pro­jek waar­op hy baie trots en op­ge­won­de oor is. En dit is kykNET se do­ku­men­tê­re pro­gram Vat die Rap wat op 25 Maart be­gin wys het. Hier­in col­la­bo­ra­te He­melBe­sem en an­der plaas­li­ke A­fri­kaan­se hip­hop-kuns­te­naars met be­ken­de san­gers soos on­der an­de­re S­te­ve Hof­meyr, Da­vid Kra­mer, Rina Hugo en Anton Goo­sen om groot tref­fers ’n nu­we geur te gee.

He­melBe­sem het al baie be­reik, maar is nog ver van klaar af. Want, sê hy, om ’n A­fri­kaan­se hip-hop­kuns­te­naar te wees, is ’n“con­stant batt­le”, om­dat A­fri­kaans op an­der hip-hop-plat­forms nie er­ken word nie.

En He­melBe­sem is nie van plan is om hier­die batt­le te ver­loor nie. Hy is im­mers ’n batt­le cham­pi­on en boon­op in sy eie taal – A­fri­kaans.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.