Brei ’n styl­vol­le trui vir die koe­ler weer

Brei dié styl­vol­le trui. Dis per­fek vir die koel herfs­og­gen­de.

Kuier - - Inhoud - Pa­troon en fo­to ver­skaf deur SAPROTEX

BE­LANG­RIK

As die brei­draad wat aan­ge­dui word nie ge­bruik word nie, kan SAPROTEX nie ver­ant­woor­de­lik­heid vir die vol­tooi­de i­tem aan­vaar nie. Die gedrukte kleur kan ver­skil van die brei­draad se werk­li­ke kleur as ge­volg van druk­be­per­kings. Die hoe­veel­heid brei­draad is vol­gens ge­mid­del­de ge­bruik be­paal en is dus net by be­na­de­ring. Be­soek www.el­ley­arns.com

BE­NO­DIGD­HE­DE

EL­LE COURTELLE DUBBELDRAAD (50 g-bol­le)

7(8;8;9;10;10;11) bol­le in kleur van eie keu­se 4 mm-b­rei­pen­ne B­reis­peld of hulp­pen Ka­bel­pen

MA­TES

Vir groot­tes: 72-77 (82-87;92-97;102-107;112117;122-127;132-137) cm. Werk­li­ke ma­tes: Bors: 88 (100;110;120;130;140;150) cm. Leng­te tot skou­er: 60 (62;64;67;70;72;74) cm. Die aan­wy­sings is vir die klein­ste groot­te, met die gro­ter groot­tes in ha­kies; waar net een ge­tal ge­gee word, is dit van toe­pas­sing op al die groot­tes.

SPAN­NING

22 ste en 30 rye = 10 cm in kous­steek met 4 mm-b­rei­pen­ne. Vir die beste re­sul­ta­te is dit nood­saak­lik om die reg­te span­ning te ver­kry. As daar te min ste­ke op die proef­stuk is, ge­bruik dun­ner b­rei­pen­ne. As daar te veel ste­ke op die proef­stuk is, ge­bruik dik­ker b­rei­pen­ne.

STE­KE GE­BRUIK

RIFFELPATROON

1e ry: RKV, r1, *aw2, r1, her van * tot ein­de. 2e en el­ke vlg ry: Brei ste soos dit voor­kom (= r die r ste en aw die aw ste).

KABELPATROON Oor 10 ste ge­brei: 1e ry: RKV, aw1, r4, aw1, r1, aw2, r1. 2e ry: Aw1, r2, aw1, r1, aw4, r1. 3e ry: Aw1, K4V, aw1, r1, aw2, r1. 4e ry: Soos 2e ry. Her dié 4 rye.

4-STEEK-KABELPATROON Oor 4 ste ge­brei: 1e ry: RKV, r. 2e ry: Aw. 3e ry: K4V. 4e ry: Aw. Her dié 4 rye.

8-STEEK-KABELPATROON Oor 8 ste ge­brei: 1e ry: R. 2e ry: Aw. 3e ry: K8V. 4e ry: Aw. 5e tot 8e rye: Her 1e en 2e rye t­wee keer. Her dié 8 rye.

OM TE BREI

AG­TER­PANT: Stel 118(136;150;162;176;188;202) ste op met 4 mm-b­rei­pen­ne en brei reg­uit ver­der in pat met ste in 1e ry soos volg in­ge­deel: *Aw1(0;0;0;0;2;0) ste, (r1, aw2) 2(2;1;0;2;0;0) keer, r1(1;1;0;1;1;0) st, brei 1e ry van ka­bel­pat (sien ste­ke ge­bruik) 1(2;2;3;2;3;3) keer, aw1, brei 1e ry van 8-steek-ka­bel­pat, aw1, r1, aw2, r1, brei 1e ry van ka­bel­pat 2(2;3;3;4;4;5) keer, aw1, brei 1e ry van 4-steek-ka­bel­pat, aw1*, r2, **brei 1e ry van ka­bel­pat 3(3;4;4;5;5;6) keer, aw1, brei 1e ry van 8-steek-ka­bel­pat, aw1, r1, aw2, r1, brei 1e ry van ka­bel­pat 1(2;2;2;2;2;2) keer, (aw2, r1) 1(1;0;0;1;0;0) keer, aw1(0;0;1;0;1;1) st, brei 1e ry van 4-steek-ka­bel­pat 0(0;0;1;0;1;1) keer, aw0(0;0;1;0;1;1) st, r0(0;0;0;0;1;0) st, aw0(0;0;0;0;2;0) ste**. ***2e ry: R1(0;0;1;0;2;1) ste, (aw1, r2) 1(1;0;0;1;0;0) keer, aw0(0;0;0;0;1;0) st, r0(0;0;0;0;1;0) st, brei 2e ry van 4-steek-ka­bel­pat 0(0;0;1;0;1;1) keer, r0(0;0;1;0;1;1) st, brei 2e ry van ka­bel­pat 1(2;2;2;2;2;2) keer, aw1, r2, aw1, r1, brei 2e ry van 8-steek-ka­bel­pat, r1, brei 2e ry van ka­bel­pat 3(3;4;4;5;5;6) keer***, aw2, ****r1, brei 2e ry van 4-steek-ka­bel­pat, r1, brei 2e ry van ka­bel­pat 2(2;3;3;4;4;5) keer, aw1, r2, aw1, r1, brei 2e ry van 8-steek-ka­bel­pat, r1, brei 2e ry van ka­bel­pat 1(2;2;3;2;3;3) keer, (aw1, r2) 2(2;1;0;2;1;0) keer, aw1(1;1;0;1;0;0) st, r1(0;0;0;0;0;0) st****. Brei reg­uit in pat ver­der soos ste nou in­ge­deel is (brei kor­rek­te rye van pat) en wan­neer werk 42(42;42;43;46;46;48) cm van beg is, ein­dig met ’n VKR.

Vorm mous­ga­te: Hou pat kor­rek, heg 4(5;5;6;6;7;7) ste af aan beg van vlg 2 rye, 3(3;3;4;4;4;4) ste aan beg van vlg 2 rye, 2 ste aan beg van vlg 4(6;6;8;8;8;8) rye, ver­min dan 1 st (= brei 2 tes) aan el­ke kant van vlg en el­ke vlg alt ry 5(6;6;5;5;7;7) keer al­te­saam = 86(96;110;116;130;136;150) ste. Brei reg­uit ver­der en wan­neer werk 60(62;64;67;70;72;74) cm van beg is, ein­dig met ’n VKR, heg al die ste in pat af. Merk mid­del­ste 54(54;64;74;94;94;114) ste met ’n stuk­kie ge­kleur­de brei­draad vir nek­o­pe­ning ag­ter. Sit ’n mer­ker in mid­del van hals ag­ter.

REGTERVOORPANT: Stel 59(68;75;81;88;94;101) ste op met 4 mm­brei­pen­ne en brei reg­uit ver­der in pat, met ste in 1e ry soos volg in­ge­deel: R1, brei soos ag­ter­pant van ** tot **. 2e ry: Brei soos ag­ter­pant van *** tot ***, aw1. *Brei reg­uit ver­der in pat soos ste nou in­ge­deel is (brei kor­rek­te rye van pat) en wan­neer werk 32(34;36;39;42;44;46) cm van beg is, ein­dig met ’n VKR vir regtervoorpant en ’n RKR vir lin­ker­voor­pant.

Vorm voor­pant: Heg 27(27;37;37;47;47;57) ste in pat af, pat tot ein­de. Brei reg­uit oor oor­bly­wen­de ste ver­der en wan­neer werk 42(42;42;43;46;46;48) cm van beg is, ein­dig aan sy­rand (= RKR vir regtervoorpant en VKR vir lin­ker­voor­pant).

Vorm mous­gat: Hou pat kor­rek, heg 4(5;5;6;6;7;7) ste af aan beg van vlg ry, 3(3;3;4;4;4;4) ste aan die­self­de rand van vlg alt ry, 2ste aan beg van el­ke vlg alt ry 2(3;3;4;4;4;4) keer, ver­min dan 1 st aan beg van el­ke vlg alt ry 5(6;6;5;5;7;7) keer = 16(21;18;21;18;21;18) ste. Brei reg­uit ver­der en wan­neer werk so lank soos ag­ter­pant tot by skou­er is, ein­dig met ’n VKR, heg al die ste in pat af.

LIN­KER­VOOR­PANT: Stel 59(68;75;81;88;94;101) ste op met 4 mm­brei­pen­ne en brei reg­uit ver­der in pat, met ste in 1e ry soos volg in­ge­deel: Brei soos ag­ter­pant van * tot *, r1. 2e ry: Aw1, brei soos ag­ter­pant van **** tot ****. Vol­tooi soos regtervoorpant van * tot ein­de.

MOUE:

Al­bei die­self­de: Stel 73(85;91;97;103;109;115) ste op met 4 mm-b­rei­pen­ne en brei 2 rye in rif-pat.

Vorm mou­kop: Hou pat kor­rek, heg 4(5;5;6;6;7;7) ste af aan beg van vlg 2 rye, 3 ste aan beg van vlg 0(0;2;4;4;4;4) rye, 2 ste aan beg van vlg 4(6;4;4;4;4;4) rye, ver­min dan 1 st aan el­ke kant van vlg en el­ke vlg alt ry 1(2;2;3;3;3;4) keer al­te­saam, el­ke vlg 4e ry 5(4;6;5;7;9;10) keer, el­ke vlg alt ry 2(3;3;3;2;1;1) keer, heg 2 ste af aan beg van vlg 6(6;4;4;4;4;4) rye, dan 7(8;9;8;8;8;9) ste aan beg van vlg 2 rye = 15(17;19;19;23;25;25) ste. Heg al die ste in rif af.

OM VAS TE WERK

Werk skou­er­na­te toe.

Lin­ker­voor­pa­neel: Met RKV en 4 mm-b­rei­pen­ne, tel op en r27(27;33;39;48;48;57) ste aan nekrand ag­ter van mer­ker in mid­del af en 70 ste (= ±25 ste per 10 cm) e­we­re­dig aan reg­uit rand van lin­ker­voor­pant af = 97(97;103;109;118;118;127) ste. Brei reg­uit in rif-pat tot pa­neel op af­he­grand pas, ein­dig met ’n VKR. Tel op en r84(87;90;99;105;114;117) ste e­we­re­dig aan reg­uit rand van lin­ker­voor­pant af = 181(184;193;208;223;232;244) ste. Brei nog 4 rye in rif-pat, ein­dig met ’n VKR en heg al die ste in rif af. Werk pa­neel in po­si­sie vas aan af­he­grand van voor­pant.

Reg­ter­voor­pa­neel: Met RKV en 4 mm-b­rei­pen­ne, tel op en r84(87;90;99;105;114;117) ste e­we­re­dig aan reg­uit rand van regtervoorpant tot by af­ge­heg­te ste en laat dié ste op ’n hulp­pen. Tel 70 ste e­we­re­dig op aan reg­uit rand van lin­ker­voor­pant en 27(27;33;39;48;48;57) ste aan nekrand ag­ter tot by mer­ker in mid­del. Brei in rif-pat tot pa­neel op af­he­grand pas, ein­dig met ’n RKR. Rif oor al die ste = 181(184;193;208;223;232;244) ste. Brei nog 3 rye in rif-pat, ein­dig met ’n VKR, heg al die ste in rif af. Werk pa­neel in po­si­sie vas aan af­he­grand van voor­pant. Maak naat van nek in mid­del­ag­ter toe. Vou moue in die leng­te in die helf­te, sit die voue op die skou­er­na­te en werk die moue so vas. Werk sy- en mou­na­te toe. Blok trui tot ma­te, be­dek met ’n klam lap en laat droog word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.