Is ver­as­sing be­ter as om be­gra­we te word?

Met die hoë kos­te van be­graf­nis­se, oor­weeg meer men­se dees­dae ver­as­sing. Maar is dit ’n op­los­sing vir al­mal?

Kuier - - Inhoud - DEUR i­vor pri­ce

Dit kan nog­al ’n duur sto­rie raak om dood te gaan en al hoe meer men­se oor­weeg dees­dae ver­as­sings as ’n al­ter­na­tief tot die tra­di­si­o­ne­le be­graf­nis. Dis aan­sien­lik goed­ko­per en jy hoef dus nie geld te leen om van ’n ge­lief­de af­skeid te neem nie.

’n Kui­er- le­ser van Boks­burg in Gau­teng, Ni­na Wil­lem­se (39), sê haar ge­sin moes ver­le­de jaar die be­sluit maak om eer­der ’n ge­lief­de te ver­as.“Dit was ’n eer­ste vir ons fa­mi­lie – en was dít dra­ma. Maar my nig­gie het nie ’n be­graf­nis­boe­kie ge­had nie en ons kon nie vin­nig ge­noeg die R15 000 vir die on­der­ne­mer op die ta­fel sit nie.”

Die ver­as­sing het toe skaars R5 000 ge­kos, maar die fa­mi­lie­twis is nog nie heel­te­mal op­ge­los nie.“Van die ou­er men­se dink dié wat ver­as word, gaan reg­uit hel toe. Die buur­vrou het ook haar mond uit­ge­spoel en ge­sê ons sal een­dag met die Op­stan­ding moet ver­dui­de­lik waar­om ons nig­gie ver­as is. Ge­luk­kig het die do­mi­nee kom in­gryp …”

Pas­toor Do­no­van Sa­mu­els van die Hou­se on Fi­re-be­die­ning in Eer­ste­rust, P­re­to­ria, be­skryf dit as ’n “in­tens per­soon­li­ke be­sluit”om ie­mand eer­der te ver­as as te be­gra­we.“Baie ker­ke voel ver­skil­lend daar- oor en die beste is om oop kaar­te met jou gees­te­li­ke lei­er te speel. Som­mi­ge bruin ge­meen­skap­pe het by­voor­beeld ook oor die ja­re be­gin dink dit is ’n‘wit-ding’om te ver­as. Maar dit hoef nie so te wees nie.”

Vol­gens Ar­chie Tru­ter, die tak­be­stuur­der van die Do­ves-be­graf­nis­on­der­ne­ming in Wor­ces­ter bui­te Kaap­stad, be­sluit al hoe meer men­se (van uit­een­lo­pen­de ge­meen­skap­pe) dees­dae op ver­as­sings.

“Grond­spa­sie is dees­dae so be­perk en al hoe meer ker­ke be­gin mu­re bou waar­in die as dan ge­plaas word,”sê hy.“Dit is baie goed­ko­per op die lan­ge duur. O­ral suk­kel be­graaf­pla­se met van­da­lis­me en jy het nie daai pro­bleem met ’n muur by die kerk nie. Bui­ten die kos­te van ’n be­graf­nis, kos dit jou la­ter geld om ’n ge­breek­te kop­stuk (graf­steen) by ’n be­graaf­plaas reg te maak.”

wat be­hels die KOS­TES?

Ar­chie sê daar is baie fak­to­re wat die uit­ein­de­li­ke kos­te van ’n ver­as­sing en be­graf­nis be­paal. Dit sluit in die hoe­veel­heid en soort blom­me wat ge­kies word, die hoe­veel­heid pro­gram­me wat ge­druk moet word en ook die kos­te van ’n kis.

“Die goed­koop­ste kis is om­trent R2 500 en dit word ver­al by ver­as­sings ge­bruik. Dis nie ’n le­li­ke kis nie, maar nie een wat nood­wen­dig by die kerk hoef te wees nie. Dis i­de­aal as daar ’n rou­diens by die kerk is, maar die kis gaan reg­uit na die plek van ver­as­sing. Ont­hou, dit is die wet om ie­mand in ’n kis te be­gra­we,”ver­dui­de­lik hy.

Die­ge­ne wat eg­ter be­graf­nis­se kies, hui­wer nie om vir die duur­ste kis op die mark te kies nie.“Jong, dan be­taal men­se tot R30 000 vir ’n kis. Ek noem dit jou e­li­te kis­te soos ca­s­kets en do­me ca­s­kets. Dis nog­al spog­ge­rig. Ek het al ’n ge­val ge­had waar ons glas moes in­sit en dit is heel­te­mal uit­ge­voer met kus­sings.”

Maar past. Sa­mu­els is nie oor­tuig ver­as­sings is die waar­dig­ste ma­nier om ’n ge­lief­de te groet nie.“Ja, be­graf­nis­se word duur, maar dit is om­dat die on­der­ne­mers nou slim ma­nie­re ge­vind het om ek­stra geld uit die dood te maak.”

Sy mond het al oop­ge­hang oor al die tier­lan­tyn­tjies wat hy by ter aar­de be­stel­lings op­merk – tier­lan­tyn­tjies waar­voor die fa­mi­lie be­taal en dit als om rou­be­kla­ers te be­ïn­druk.“Dis reg­tig nie no­dig nie. Jy be­ïn­druk in elk ge­val men­se wat ’n week ná die be­graf­nis uit jou le­we gaan ver­dwyn ter­wyl jy op jou eie die ver­lies pro­beer ver­werk.”

Só het past. Sa­mu­els al ge­sien hoe be­graf­nis­on­der­ne­mers soos waf­fer­se kel­ners skink­bor­de met sap en tjok­lits rond­dra. “Die fa­mi­lie kry tot Qua­li­ty Streets en al­mal drink te lek­ker aan die cool­er box vol koel­drank. Dit is sul­ke ek­stra goed­jies waar­voor jy be­taal. Moe­nie ver­geet van die ga­ze­bo met die oor­ge­trek­te stoe­le wat langs die graf vir die fa­mi­lie voor­be­rei word nie. Dis ’n on­no­dig­heid wat geld kos.”

Ar­chie sê eg­ter by sy on­der­ne­ming is ga­ze­bo’s en stoe­le by die prys in­ge­sluit, hoe­wel nie al­le be­graf­nis­on­der­ne­mers dit doen nie.“Dis al stan­daard by ons: Ga­ze­bo’s en stoe­le by die graf, met ba­nie­re wat op­ge­slaan en in­ge­druk word. Ons het ook ’n ta­fel waar wa­ter neer­ge­sit word. E­nig­iets wat die fa­mi­lie wil hê, kan ons re­ël, maar jy gaan be­taal vir ek­stras soos Co­kes en tjok­lits.”

Baie fa­mi­lies ont­sien eg­ter geen moei­te (en geld!) om ’n ge­lief­de se laas­te af­skeid spe­si­aal én spog­ge­rig te maak nie.“Ek het al li­mou­si­nes uit die Kaap in­ge­ry om die fa­mi­lie rond te ry; om nie te praat van koe­rant­ad­ver­ten­sies in ver­skil­len­de pu­bli­ka­sies nie. Dit hang maar af van wat­ter soort men­se dit is en wat­ter beeld hul­le wil skep.”

Maar hoe­kom is ’n ver­as­sing nood­wen­dig goed­ko­per as ’n be­graf­nis?

Vol­gens Ar­chie be­gin dit met die kos­te van ’n plot by die be­graaf­plaas.“Ont­hou, hier is dan mu­ni­si­pa­le fooie ter spra­ke. Jy be­taal vir die plot self en dan nog vir die oop- en toe­maak daar­van. Af­han­gend van waar jy be­gra­we wil word, kos ’n en­kel­plot min­stens R1 000. Daar is nie meer plot­te langs me­kaar be­skik­baar nie, maar ’n dub­bel­plot (bo-op me­kaar) kos am­per R2 000.”

Ja, ’n ver­as­sing is aan­sien­lik goed­ko­per, sê Ar­chie, maar ook daar speel ’n paar fak­to­re ’n rol.“Ons doen al ons ver­as­sings deur die In­de­pen­dent C­re­ma­to­ri­ums South A­fri­ca en daar is ’n ek­stra kos­te as die fa­mi­lie fi­siek by die ver­as­sing teen­woor­dig wil wees. Daar moet dan ’n spe­si­fie­ke da­tum, tyd en plek ge­re­ël word. As men­se nie teen­woor­dig wil wees nie, is daar bloot ’n stan­daard­fooi wat be­taal moet word.”

By ’n ver­as­sing be­taal jy ’n kre­ma­to­ri­um­en dok­ters­fooi.“Daar is d­rie dok­ters wat be­trok­ke is by die af­te­ke­ning van ’n ver­as­sing en jy be­taal daar­voor. Ont­hou, na­dat jy ver­as is, is daar geen DNS meer oor nie. Die een dok­ter moet die an­der dok­ter se werk af­te­ken,”ver­dui­de­lik Ar­chie.

Die be­graf­nis­on­der­ne­mer hef ook by be­graf­nis­se so­wel as ver­as­sing ’n diens­fooi wat ti­pies al die lo­gis­tie­ke uit­ga­wes soos pe­trol­geld, te­le­foon­kos­tes, die re­gis­tra­sie van die dood en die voor­be­rei­ding van die lig­gaam, in­sluit. Jy be­taal dan ook vir die blom­me, pro­gram­me en die re­ël van ’n or­re­lis as jou kerk nie reeds een het wat dit gra­tis sal doen nie.

Nie al­le Kui­er- le­sers hou eg­ter van die i­dee van ’n ver­as­sing nie – selfs al is dit goed­ko­per. A­ge­li­ne Vol­ker (62) van We­st­bu­ry, Jo­han­nes­burg, sê sy draai in haar graf om as haar kin­ders be­sluit om haar te ver­as.

“Ek sal net tot rus kom as ek ’n or­dent­li­ke be­graf­nis kry, met ’n graf­steen bo my kop. Met my eie pa het ons lank ge­suk­kel om R13 000 vir ’n graf­steen by­me­kaar te skraap, maar dit is so­veel waar­di­ger. En as my kin­ders nie die geld het om vir die be­graf­nis te be­taal nie, be­hoort die ge­meen­te daar­mee te help. Ek is mos im­mers ’n kerk­vrou.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.