Tie­ner­seun mik nou na Har­vard

Die mees­te van ons sien re­ke­naars as ’n blik­brein vir daag­lik­se ta­ke ver­rig, maar van kleins af het dié ou­tjie al ’n be­son­de­re ga­we vir IT en nou mik hy Har­vard toe.

Kuier - - Inhoud - DEUR Ma­re­tha Bo­tes

Mark Bo­tros (12) is dalk nog nat ag­ter die ore, maar hy het reeds die wê­reld aan die gons oor sy uit­son­der­li­ke re­ke­naar­ta­lent.

Sy droom is om die vol­gen­de Bill Gates, die ei­e­naar van Mi­cro­soft en die ryk­ste man in die wê­reld, te word.“My droom is groot, ek weet. Maar ek wéét dit kan waar word, want ek werk baie lank­al daar­aan en ek werk baie hard. Ek wil nog baie meer be­reik,”sê Mark wat van Jo­han­nes­burg is.

Só ’n stel­ling laat dalk die wenk­broue lig, ver­al as jy weet die knaap wat dit maak, is maar twaalf jaar oud. En, oom Bill, Mark is ook nie som­mer van hier nie.

Sy IT-on­der­wy­sers sal jou vin­nig laat ver­staan Mark weet óók waar­van hy praat as dit by re­ke­naars kom. Hy is maar in graad 7 en word be­stem­pel as ’n IT ge­ni­us.

Mark is die jong­ste Suid-A­fri­ka­ner nóg om ’n in­ter­na­si­o­na­le IT-k­wa­li­fi­ka­sie te ver­werf. Die k­wa­li­fi­ka­sie maak van hom ’n in­ter­na­si­o­naal er­ken­de IT-teg­ni­kus en hy het die no­di­ge A+ k­wa­li­fi­ka­sie ver­werf om dit te be­wys. Dié ter­si­ê­re k­wa­li­fi­ka­sie word ge­woon­lik ver­werf deur stu­den­te wat reeds hul ma­trie­k­eind­ek­sa­mens ge­slaag het. Dink net hoe­veel Mark nóg kan ver­mag teen die tyd wat hy in sy twin­tigs is.

As Mark se grys­blou oë op­hel­der soos hy praat oor sy droom om die IT-wê­reld op ho­rings te neem, staan jy ver­baas. Hy is dan nog bloed­jonk en lyk soos e­ni­ge an­der seun van sy ou­der­dom.

Sy ma, Ma­ry Bo­tros, ver­tel Mark was ’n ti­pie­se k­lein vier­ja­ri­ge seun­tjie, toe hul­le op ’n dag ag­ter­kom hy is meer as net“bie­tjie nuus­kie­rig”oor hoe ’n re­ke­naar werk.

“Hy was op daar­die sta­di­um gek oor S­pi­der-Man. Al­les in sy ka­mer was rooi en blou met S­pi­der-Man daar­op. Sy la­kens, gor­dy­ne . . . ál­les. Hy het selfs die S­pi­der-Man-pak­kie ge­had om aan te trek en het hom daag­liks ver­beel hy kan teen die mu­re op­klim net soos sy held,”sê sy.

Toe Mark se pa, Ma­ged, op ’n dag by die huis kom met ’n S­pi­der-Man­re­ke­naar­spe­le­tjie, kon Mark bars van op­ge­won­den­heid. Hy het so vin­nig soos hy kan die plas­tiek­ver­pak­king oop­ge­skeur, maar het eg­ter nie ge­weet hoe dit werk nie en sy ou­ers het be­sluit hy moet self uit­vind.

“El­ke keer as hy ons ge­vra het om te help, het ons ge­sê hy moet eers self pro­beer en uit­vind,”sê Ma­ry. Nie lank nie, of Mark het tot die hoog­ste vlak van die spe­le­tjie ge­vor­der.

“As ons hom ge­soek het, was hy voor die re­ke­naar. Ons was nog­al ver­baas dat hy dit so vin­nig ge­snap het!”

Dít was die be­gin van groot din­ge en sy nuus­kie­rig­heid het nie hier

Re­ke­naars is on­ge­loof­li­ke goed, want

dit be­vat on­tel­ba­re nu­we moont­lik­he­de.

ge­stop nie.“Toe hy vyf was, kon hy die he­le re­ke­naar uit­me­kaar haal én weer aan­me­kaar sit, in wer­ken­de toe­stand,”lag sy. Ter­wyl die re­ke­naar vir me­ni­ge an­der men­se bloot ’n blik­brein is waar­op hul­le al­le­daag­se ta­ke uit­voer, is dit vir Mark ’n wê­reld vol on­ont­dek­te moont­lik­he­de. Dit is lank­al nie meer net ’n spe­le­tjie vir hom nie, maar ’n heer­li­ke ont­dek­kings­reis.

“Dit fas­si­neer my,”sê Mark.“Ek het daar­die eer­ste keer wat ek die re­ke­naar uit­me­kaar ge­haal het, ge­won­der wat kan ek met die ding doen? Is dit dalk nog ’n spe­le­tjie vir my?”

Ma­ry, ’n siel­kun­di­ge, en Ma­ged, ’n land­bou-in­ge­ni­eur, het nie een meer ken­nis oor re­ke­naars“as wat no­dig is nie”.“Ons ge­bruik re­ke­naars soos die mees­te an­der men­se wat ons ken! Om met die bui­te­wê­reld te kom­mu­ni­keer of vir werks­doel­ein­des, maar niks meer nie,”sê Ma­ry.

“Dit is dus vir ons on­ge­loof­lik dat Mark so ’n pas­sie vir IT het. Dit maak ons trots en bly. Ons wil aan­hou om hom te on­der­steun en die ge­leent­heid te gee om sy natuurlike ta­lent te ont­wik­kel.”

Sy ou­ers is maar al­te goed be­wus daar­van dat hul seun se toe­koms blink lê en wink. Met sy A+ k­wa­li­fi­ka­sie kan hy im­mers al reeds sy eie be­sig­heid be­gin.

Mark is ’n leer­ling by die Mara­gon-pri­vaat­skool in Jo­han­nes­burg. In graad 1 het hy sy re­ke­naar­on­der­wy­se­res se aan­dag ge- trek. Sy vaar­dig­heids­vlak was ver voor dié van an­der kin­ders van sy ou­der­dom. Aan die ein­de van daar­die jaar het hy sy eer­ste IT-ser­ti­fi­kaat ge­kry. “Dit was ’n ser­ti­fi­kaat van sy re­ke­naar­on­der­wy­se­res om te sê hy was die top­pres­teer­der in die he­le skool. Ek be­waar nog daar­die ser­ti­fi­kaat!”sê Ma­ry.

Sy het be­sluit om haar seun in te skryf vir ’n in­ter­na­si­o­na­le re­ke­naar­be­stuur­ders­li­sen­sie (com­pu­ter dri­ving li­cen­se), wat ’n re­ke­naar-ge­let­terd­heid­ser­ti­fi­ka­sie­pro­gram is. Dit word ver­skaf deur die Eu­ro­pe­an Com­pu­ter Dri­ving Li­cen­se foun­da­ti­on.

Mark se on­der­wy­ser Grant Ken­ning, sê hy het nog nooit ie­mand te­ë­ge­kom wat re­ke­naar­kon­sep­te so vin­nig snap soos Mark nie.“Jy ver­dui­de­lik ’n kon­sep een keer aan Mark en hy ont­hou dit. Boon­op het hy ’n natuurlike in­stink om op re­ke­naars te werk,”sê hy.

JOng­ste stu­dent

Mark het on­langs sy N+ s­tu­dies aan die Bos­ton Ci­ty Cam­pus be­gin en hoop om dit te vol­tooi voor hy 13 word. Dit be­te­ken hy is die jong­ste stu­dent op kam­pus.“Ek was vrees­lik op­ge­won­de om te weet ek gaan die jong­ste ou­tjie op kam­pus wees! Maar dit was tog aan die be­gin so ’n bie­tjie sca­ry om saam met die ou­er stu­den­te in ’n klas te wees. Dit was nog­al moei­lik om in te pas, want ek is nog op skool en hul­le het al­mal al ma­triek ge­skryf. Maar hul­le is goed vir my en sal help as ek ’n bie­tjie vas­sit met iets,” sê hy.

Om na-uur­se stu­dent én la­er­skool­leer­ling te wees, sit nie in e­nig­ie­mand se blink ge­po­leer­de skoe­ne nie. Sy week­lik­se pro­gram is prop­vol huis­werk, bui­te­muur­se aktwi­tei­te en na­tuur­lik, sy s­tu­dies by die kol­le­ge. Dan is hy nog mal oor swem en is deel van die skool se swem­span, en Vry­dag­mid­dae kor­rel hy vir die rooi kol­le­tjie ty­dens sy boog­skiet­les­se. Hy sal ook e­ni­ge dag die beste X­box-spe­ler die stryd aan­sê en is mal oor e­ni­ge re­ke­naar­spe­le­tjie.

“Ek wil ’n re­ke­naar­we­ten­skap­li­ke word en my eie (groot) re­ke­naar­be­sig­heid be­sit. Ek wil graag Har­vard toe gaan om ver­der te stu­deer. Re­ke­naars is on­ge­loof­li­ke goed, want dit be­vat on­tel­ba­re nu­we moont­lik­he­de,”sê hy.

Sy ma sê sy is soms bang dat din­ge te vin­nig ge­beur.“Ek is bang hy word te vin­nig groot en dat ons hom nie ge­noeg tyd gee om kind te wees nie. Dit is eg­ter sy droom hier­die en ons sal aan­hou om hom te on­der­steun.”

HOOF­FO­TO: La­er­skool­leer­der én kol­le­ge-stu­dent Mark Bo­tros (12), spog met sy A+ re­ke­naark­wa­li­fi­ka­sie. ON­DER: Re­ke­naars fas­si­neer hom al van kleins af.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.