Leef jou lief­de vir die na­tuur uit

Sy glo na­tuur­be­wa­ring is nie net vir uit­ge­soek­te men­se nie. Ons moet al­mal daar­voor ver­ant­woor­de­lik­heid neem.

Kuier - - Inhoud - DEUR HEI­DI SONNEKUS

Sy het nooit ge­dink die veld­sto­ries en les­se wat sy 20 jaar ge­le­de in Na­ma­kwa­land by haar ou­pa ge­leer het, sou haar in die rig­ting s­tuur van haar droom­be­roep as na­tuur­be­waar­der nie.

Nog min­der het sy ge­dink dit sou lei tot ’n ont­moe­ting met A­me­ri­ka se pre­si­dent Ba­rack O­ba­ma!

Cindy-Lee Cloe­te (27), die Na­tu­re’s Val­ley-trust se om­ge­wings­op­voed­kun­de­di­rek­teur, was uit 50 000 aan­soe­kers ge­keur vir die ge­sog­te Washing­ton Fel­lows­hi­p­lei­er­skap­pro­gram – en sy kon haar­self knyp toe sy ein­de ver­le­de jaar met O­ba­ma en sy vrou, Mi­chel­le, skou­ers ge­skuur het.

Dié in­wo­ner van P­let­ten­berg­baai in die Suid-Kaap is steeds in die wol­ke hier­oor.

“Pres. O­ba­ma is lan­ger, ma­er­der en gry­ser as wat hy op TV voor­kom,”sê sy. “Ons groep was ’n week saam met hom. Dit was on­ge­loof­lik om te sien hoe hy soos ’n ver­kleur­man­ne­tjie aan­pas by wat rondom hom ge­beur. Hy is on­ge­loof­lik di­plo­ma­ties, pro­fes­si­o­neel en ’n natuurlike lei­er who ta­kes char­ge of a si­tu­a­ti­on as nee­ded.”

Hoe­wel Cindy-Lee groot be­won­de­ring vir die A­me­ri­kaan­se lei­er het, is dit haar ou­pa, Ja­cob Bock, wat des­tyds haar lief­de vir die na­tuur aan­ge­wak­ker het. Hy’t al die klein­kin­ders oor na­we­ke saam met hom ge­neem om die­re en lam­mers te ver­sorg.

“Ou­pa Ja­cob se pa-goed was trek­boe­re op die Na­ma­kwa-plains – ge­meen­skaps­grond, it be­longs to no­bo­dy,”ver­tel sy.

“Daai com­mu­nal grond en die ma­nier waar­op ons voor-ou­pas daar­op ge­werk het, is pre­sies wat na­tuur­be­wa­ring dees­dae pre­dik as die beste ma­nier.

“Dít ten spy­te daar­van dat ons voor­sa­te geen boek­ge­leerd­heid ge­had het of selfs kon lees of skryf nie. Hul­le het daar­in ge­slaag om hul kos­ba­re kno­w­led­ge oor ge­ne­ra­sies aan hul kin­ders oor te dra.”

Cindy-Lee het groot­ge­word op S­tein­kopf in Na­ma­kwa­land. Haar pa, E­ric (49), is ’n my­ner en haar ma, E­mel­da (50), ’n huis­vrou. Sy is ook baie trots op haar sus­ter, El­re­se (25), hoof­sus­ter van U­ping­ton-hos­pi­taal, en boe­tie, Ga­rin (22), ’n leer­ling­myn­wer­ker.

die fau­na en flo­ra

Ná ma­triek het Cindy-Lee na­tuur­be­wa­ring by die Kaap­se S­kier­ei­land­se U­ni­ver­si­teit van Teg­no­lo­gie gaan swot en daar­na by die Kaap­se stads­raad se bi­o­di­ver­si­teit­stak gaan werk.

“Ek was ’n hard-co­re con­ser­va­ti­o­nist to­tal­ly in lo­ve with fau­na and flo­ra – met men­se wou ek niks te doen hê nie.”

Sy het nog al­tyd ’n slag met die­re ge­had en toe sy jon­ger was, graag die lam­mers wat nie sterk ge­noeg was om self te trek nie, help bot­tel gee.

“Die vee­wag­ters het al­tyd hon­de om lui­perds en rooi­kat­te van die trop weg te hou,” ont­hou sy.“Een hond is dood toe hy tus­sen

my ou­ma Ag­nes en ’n pof­ad­der in­ge­spring het. Daai hond se act of bra­very roer my tot van­dag.”

La­ter in haar le­we was daar an­der noue ont­ko­mings ook, soos die dag toe sy in die veld ge­kaap is.

“Ons was op pa­trol­lie in die Wolf­gat­na­tuur­ge­bied in Vals­baai, langs die Ma­cas­sar Du­nes Na­tu­re Re­ser­ve op pad om na­vor­sings­blok­ke te check. Met die in­gaan­slag was als ou­kei, maar toe ons uit­gaan, is daar tak­ke en tyres oor die pad ge­sleep.”

Plaas­li­ke men­se wat kom grys­bok­kies steel het om hul ge­sin­ne te voer, het be­sef dat die groe­pe na­tuur­be­waar­ders waar­skyn­lik geld op hul­le ge­had het. Die ge­wa­pen­de roof­tog het Cindy-Lee se uit­kyk on­her­roep­lik ver­an­der.

Sy was vir dae woe­dend, maar het toe be­sef dat die voor­val deur men­se se hon­ger­te ge­dryf is en sy nie die na­tuur kon be­waar as sy nie men­se se hou­ding oor hoe­kom die­re en veld kos­baar is, kan ver­an­der nie.

Cindy-Lee het dié na­re er­va­ring in ’n ge­leent­heid ver­an­der deur te be­sluit sy wil haar vo­ren­toe toe­spits om men­se te leer waar­om jy nie die na­tuur mag mis­bruik nie. Dis dan ook hoe sy op P­let­ten­berg­baai be­land het.

Van­dag be­dryf sy se­we eko-sko­le waar­in arm kin­ders oor die na­tuur ge­leer word. “Ons kry kin­ders hier wat 20 km weg woon, maar nog nooit die see ge­sien het nie. Hul­le wil net in­stap om te voel wat hier­die ding is. Ons moet net keer of hul­le ver­drink!”

In die na­by­ge­leë Kur­land het sy boon­op ’n tuin­klub be­gin waar men­se som­mer ge­leer word om te re­cy­cle ook.

Dit is al hier­die i­ni­si­a­tie­we wat haar aan­soek vir die lei­er­skap­pro­gram ver­sterk het. Die eer­ste ses we­ke van die pro­gram het sy aan die A­ri­zo­na Sta­te-u­ni­ver­si­teit stu­deer, en toe ’n week in Washing­ton DC saam met die O­ba­ma-ka­bi­net, be­leid­ma­kers en sa­ke­lui deur­ge­bring.

Toe word sy boon­op ge­keur om nóg t­wee maan­de te bly en ’n in­tern­skap te doen by die North A­me­ri­can As­so­ci­a­ti­on for En­vi­ron­men­tal E­du­ca­ti­on. Twin­tig A­me­ri­kaan­se u­ni­ver­si­tei­te het elk 25 Man­de­laWashing­ton-fel­lows ge­huis­ves.

Cindy-Lee is be­kom­merd dat na­tuur­be­wa­ring in Suid-A­fri­ka ’n“wit, e­li­te-ding” ge­word het in die a­part­heids­ja­re – en plaas­li­ke swart en bruin men­se se ver­bin­te­nis met die na­tuur in die pro­ses ver­breek is. Sy re­ken dít is hoe­kom plas­tiek­sak­ke wat teen draad­hei­nings wap­per, al am­per SuidA­fri­ka se na­si­o­na­le“blom”ge­word het.

Sy be­sef daar lê ’n lang pad voor vir haar vi­sie vir Suid-A­fri­ka – dat el­ke huis, skool en kan­toor om­ge­wings­vrien­de­lik sal word en al­mal sal weet wat vol­hou­baar­heid en die voor­de­le van ’n goed ver­sorg­de natuurlike om­ge­wing is.

Sy’t deur die in­ter­ak­sie met pres. O­ba­ma ook ge­leer elk­een moet be­reid wees om hul deel te doen.

“Sy bood­skap was dat elk­een van ons die ver­an­de­ring waar­aan ons glo, k­lein kan be­gin, in jou eie ge­meen­skap of straat. As dit werk, gaan ’n mens gro­ter en gro­ter en ver­an­der la­ter die he­le wê­reld – soos wat hy ge­doen het. In­spi­re­rend, né?”

eers ag­ter die boe­ke

Ba­sie­se ver­eis­tes ’n Na­si­o­na­le di­plo­ma in be­wa­ring of ’n ver­wan­te om­ge­wings­be­stuur-kur­sus is nood­saak­lik. Daar­na kan jy ’n hon­neurs­graad in ver­skeie be­wa­rings- of we­ten­ska­p­rig­tings doen, en selfs jou mees­ters­graad.

Skool­vak­ke

Bi­o­lo­gie gaan vir jou deu­re oop­maak, so­wel as le­wens­we­ten­skap­pe, wis­kun­de en aard­ryks­kun­de. Vir u­ni­ver­si­teits­toe­la­ting het jy ’n slaag­sy­fer van min­stens 60% no­dig, hoe­wel som­mi­ge u­ni­ver­si­tei­te van teg­no­lo­gie jou met 50% sal aan­vaar.

Die mees­te u­ni­ver­si­tei­te bied di­plo­ma­en graad­kur­sus­se in be­wa­ring of om­ge­wings­be­stuur aan, so kon­tak jou naas­te u­ni­ver­si­teit vir meer in­lig­ting.

In­diens­op­lei­ding: Heel­wat maat­skap­pye bied in­tern­skap­pe vir ge­gra­du­eer­des wat ’n be­roep in be­wa­ring wil na­jaag. Dit sluit in: • De­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke: 021 483 4091 (Kaap­stad) • WWF-SA: 021 657 6600 of 011 339 1152 • Sanpar­ke: 012 426 5000 • Con­ser­va­ti­on South A­fri­ca: be­soek www.con­ser­va­ti­on.org • Wil­der­ness Foun­da­ti­on: be­soek www.wil­der­ness­foun­da­ti­on.co.za • Bo­ta­ni­cal So­cie­ty of South A­fri­ca: 021 797 2090.

HOOF­FO­TO: Na­tuur­be­waar­der Cindy-Lee Cloe­te (27), op haar ge­luk­kig­ste waar sy kin­ders oor

die na­tuur leer. ON­DER: ’n Ge­skenk

wat sy van pres. Ba­rack O­ba­ma ty­dens

haar be­soek na A­me­ri­ka ont­vang het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.