IN DIE NUUS:

Re­ge­ring wil nou Chris­te­li­ke va­kan­sie­dae af­skaf

Kuier - - Inhound - DEUR I­VOR PRI­CE

Moe­nie nou al plan­ne vir Kers­fees be­gin maak nie. Dis hopeloos te vroeg, en jy’s in elk ge­val nie eens se­ker of dit nog ’n o­pen­ba­re va­kan­sie­dag gaan wees nie. Ja, jy’t reg­ge­lees. Kers­fees én Paas­fees kan dalk ook die baas se dae word.

Die Suid-A­fri­kaan­se Regs­her­vor­mings-kom­mis­sie sê die land se Chris­te­ne is hopeloos te be­derf met al die ge­loofs-va­kan­sie­dae – en dit ter­wyl an­der ge­loof­groe­pe, soos die Jo­de en die Mos­lems, aan die kort­ste ent trek.

Al­le ge­lo­we móét ge­ly­ke be­han­de­ling kry, re­ken Le­mi­as Mashi­le, die voor­sit­ter van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor bin­ne­land­se sa­ke.

Die land kan eg­ter nie meer as die be­staan­de 12 va­kan­sie­dae be­kos­tig nie, en dit be­te­ken dat van dié dae ge­skrap sal moet word om al­le ge­lo­we te ak­kom­mo­deer.

WAT KOS DIT?

Die Ef­fi­cient-groep se hoof­e­ko­noom, Da­wie Roodt, sê o­pen­ba­re va­kan­sie­dae kos die land ’n klein for­tuin. Soos dit is, ver­dien die land jaar­liks al­te­saam R4 000 mil­jard uit pro­duk­sie vir om­trent 200 pro­duk­tie­we dae per jaar.

Da­wie sê met dié aan­na­me ver­loor die land op el­ke va­kan­sie­dag e­nig­iets tus­sen R5 mil­jard en R10 mil­jard in pro­duk­sie.

“Maar dis nie net die e­ko­no­mie wat swaar­trek nie . . . Dit het ook ’n im­pak op elk­een van ons. El­ke Suid-A­fri­ka­ner wat werk, ver­loor tot R200 per dag.”

Maar Chris­to van der Rheede, uit­voe­ren­de hoof van die A­fri­kaan­se Han­del­sin-sti­tuut, re­ken hoe­wel Suid-A­fri­ka nie meer

va­kan­sie­dae kan be­kos­tig nie, is die een se dood tog die an­der se brood.

“Die ver­vaar­di­ging­sek­tor se deu­re maak toe, maar dan is daar weer on­ge­loof­li­ke deu­re wat in die toe­ris­me­be­dryf oop­gaan. Som­mi­ge fa­brie­ke be­sluit wel om oop te bly, maar die groot­ste deel van die land kom tot ’n stil­stand. Maar toe­ris­me ge­dy en die win­kel­sen­trums is be­sig.”

Va­kan­sie­dae bied ook vol­gens hom ’n hup­stoot vir plat­te­land­se e­ko­no­mieë.

“Vir baie ste­de­lin­ge is dit ’n kans om deur te ry plat­te­land toe. Maar dit gaan oor die pla­sing van va­kan­sie­dae… As dit in die mid­del van die week val, is dit eint­lik ’n ver­mors­te dag.”

“Die re­ge­ring krap waar dit nie jeuk nie,” meen prof. Chris­ti­na Land­man, di­rek­teur van die Na­vor­sings­in­sti­tuut vir Te­o­lo­gie en Re­li­gie aan U­ni­sa, eg­ter.“Dis nie die re­ge­ring s’n om weg te vat nie. Hier­die dae is bo re­ge­rings. Dit kom van al­tyd af.”

Dis dalk so, maar som­mi­ge van die an­der ge­loof­groe­pe sê Chris­te­ne het vir te lank met hul­le ag­ter­en­te in die bot­ter ge­swem. Die Hin­doe-lei­er Ra­jan Zed sê:“Dis on­reg­ver­dig dat Hin­does by die werk en skool moet wees op hul be­kend­ste fees­dae (soos Di­wa­li), maar daar is o­pen­ba­re va­kan­sie­dae vir an­der ge­lo­we.”

Die Mos­lems het ook ge­noeg ge­had. As die re­ge­ring sy sin kry, sal Eid aan die ein­de van die Ra­mad­aan, die Mos­lems se hei­li­ge maand, ook er­ken moet word. Die Jood­se Pas­ga be­hoort ook dan ’n va­kan­sie­dag te wees. Ons moet bid vir hier­die re­ge­ring, sê

Kui­er- le­ser, Wen­dy Vol­ker (33) van Ne­w­lands in Johannesburg. “Hul­le mors met al­les wat vir ons be­lang­rik is. Dis hoe­kom ek my kind in ’n Chris­ten-skool ge­sit het, want by som­mi­ge s­ko­le bid die kin­ders nie eens meer in die og­gen­de nie.”

Wen­dy sê ver­der Kers­fees en Paas­fees ver­teen­woor­dig die be­lang­rik­ste drie dae in ’n Chris­ten se le­we: die ge­boor­te, sterf­te en op­stan­ding van Je­sus.“Ek voel om te huil. Dit gaan ’n hart­seer dag wees as die re­ge­ring op die oor­deels­dag moet be­sef daar is toe al die tyd werk­lik ’n Red­der! Ons het klaar He­mel­vaart as ’n va­kan­sie­dag op­ge­of­fer.”

Ook po­li­tie­ke lei­ers, soos die ACDP se eerw. Ken­neth Mes­hoe, is vies vir die kom­mis­sie se voor­stel.

“Dit het erns­ti­ge im­pli­ka­sies as jy Chris­te­li­ke va­kan­sie­dae af­skaf. Dit is soos om te sê:‘Jul­le het nie God in jul le­wens no­dig nie.’Hul­le be­ter ons va­kan­sie­dae op die ka­len­der los, want dit re­flek­teer die waar­des van die groot­ste ge­loof­groep.”

is Va­kan­sie­dae no­dig?

Die Mos­lem-regs­raad se woord­voer­der, Na­be­weya Ma­lick, hou eg­ter vol dat mens nie nood­wen­dig ’n va­kan­sie­dag be­no­dig om jou ge­loof­dae te vier nie.“Eid al-Fitr, aan die ein­de van ons hei­li­ge maand van Ra­mad­aan, was nog nooit ’n va­kan­sie­dag in hier­die land nie. Tog is dit die een dag waar­op al­le Mos­lems hul Skep­per eer.”

Ga­dee­jah Sams­o­dien (54), ’n Kui­er- le­ser van P­re­to­ria, stem saam met Na­be­weya. “Ja, ek sou daar­van hou as ons ge­loof­dae ook met die no­di­ge re­spek be­han­del kan word. Maar ek dink die Chris­te­ne soek e­ni­ge ver­sko­ning vir ’n va­kan­sie­dag. Hoe­veel van hul­le gaan in elk ge­val nog op K­ris­mis en Paas­fees kerk toe?”

Hier­die hei­li­ge dae het vol­gens Ga­dee­jah in elk ge­val in ’n“groot ge­suip en ’n ge­vreet ”ont­aard.“Ons Mos­lems het nie va­kan­sie­dae vir Eid nie, maar ons han­teer dit met baie re­spek. Dit laat mens won­der of al die gees­te­li­ke va­kan­sie­dae reg­tig nog no­dig is.”

Prof. Ma­ri­nus Wie­chers, ’n af­ge­tre­de grond­wet­ken­ner van P­re­to­ria, sê hy ver­staan dat an­der ge­lo­we ook hul pond vleis wil eis, maar die 2011-sen­sus­sy­fers wys tot 80% van die land se men­se is Chris­te­ne.

“Met an­der woor­de, daar is niks on­grond­wet­liks daar­aan as die mees­te Suid-A­fri­ka­ners la­ter wel op Chris­te­li­ke va­kan­sie­dae be­sluit nie,”sê hy.“Dit is ook so dat om­trent al­mal in die land – selfs die Mos­lems en die Hin­does – al Kers­fees vier. Hul­le gaan dalk nie op die dae kerk toe nie, maar koop vir me­kaar pre­sen­te en ge­niet die va­kan­sie­dag.”

Dis eg­ter nie so een­vou­dig nie, waar­sku Ra­jan.“Dit is be­lang­rik dat Hin­doe-fa­mi­lies op dae soos Di­wa­li saam by die huis en die tem­pel kan vier. En dis nie dat ons e­nig­iets van die Chris­te­ne wil weg­vat nie. Dis eer­der ’n ge­leent­heid om be­wus­ma­king en re­spek vir an­der ge­lo­we te kweek, en aan die ein­de van die dag help dit met na­sie­bou.”

Dr. Jo­hann Ernst van die NG Kerk se al­ge­me­ne si­no­de sê vol­gens Die Bur­ger dat an­der ge­loofs­groe­pe ook ten min­ste een be­taal­de o­pen­ba­re va­kan­sie­dag moet hê.“Ons ken me­kaar nie so goed soos ons moet nie en dit kan help om be­ter be­grip te ves­tig.”

Maar waar gaan dit ein­dig as el­ke ge­loofs­groep sy eie va­kan­sie­dae kry?

Chris­to dink nie Suid-A­fri­ka kan nóg be­taal­de o­pen­ba­re va­kan­sie­dae be­kos­tig nie. Hy waar­sku daar is reeds te veel sul­ke dae,“en dit sal de­fi­ni­tief sleg wees vir pro­duk­wi­teit, wat brood­no­dig is om ons land e­ko­no­mies me­de­din­gend te hou”.

Vol­gens Chris­ti­na moet die re­ge­ring eer­der ’n“buig­sa­me pa­troon”oor­weeg. Soos dat el­ke werk­ne­mer jaar­liks op 12 be­taal­de va­kan­sie­dae ge­reg­tig is, wat op e­ni­ge wy­se aan­ge­wend kan word.

“Die e­nig­ste voor­waar­de sal wees dat in­di­vi­du­e­le werk­ne­mers met werk­ge­wers moet oor­een­kom oor die be­trok­ke dae wat vir dié doel aan­ge­wend kan word.”

Prof. Jan­nie Ros­souw, hoof van die U­ni­ver­si­teit van Wit­wa­ters­rand in Johannesburg se skool vir e­ko­no­mie­se en sa­ke­be­stuur, sê eg­ter die re­ge­ring moet die mag be­hou om va­kan­sie­dae vir ’n en­ke­le ge­beur­te­nis van na­si­o­na­le be­lang uit te roep.

“Een voor­beeld is ’n al­ge­me­ne ver­kie­sing. Ons kan nie elk­een gaan stem op ’n dag wat ons pas nie.”

Die re­ge­ring krap waar dit nie jeuk nie. Dis nie hul­le s’n om weg te vat nie. Chris­ti­na Land­man

Ek sou daar­van hou as ons ge­loof­dae ook met die no­di­ge re­spek be­han­del kan word. Ga­dee­jah Sams­o­dien

8

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.