Mô­re se lei­ers

Leer­ders van die ATKV se jeug­be­raad sê met hul nu­we vaar­dig­he­de, is hul­le reg om ’n ver­skil in hul ge­meen­skap­pe te maak.

Kuier - - Promosie - DEUR an­ge­lo ju­lies

Die ATKV se jeug­be­raad in die Wes-Kaap ein­de ver­le­de maand by Gou­di­ni Spa, het voor­waar die jong lei­ers van mô­re aan die dink ge­sit en die 71 gr. 11’s wat dit by­ge­woon het, is nou reg om die wê­reld te ver­an­der.

Ae­rin Kot­zee (16), ’n leer­der van Ho­ër­skool Pi­ket­berg sê sy kyk nou met nu­we oë na die le­we en die wê­reld om haar.

“Die be­raad het my denk­wy­se heel­te­mal ver­an­der. Ek kyk nou an­ders na die le­we rond­om my. Te mid­de van al die ne­ga­ti­wi­teit wat in die sa­me­le­wing rond­om ons aan­gaan, is daar hoop vir die toe­koms. Ons is die hoop vir die toe­koms,”sê Ae­rin.

Te­mas soos po­li­tiek, on­der­wys, e­ko­no­mie, teg­no­lo­gie en die sa­me­le­wing is al­les van­jaar in­diep­te met van die land se voor­ste ken­ners op dié ge­bie­de be­spreek.

leer­sa­me er­va­ring

Die leer­ders wat die be­raad by­ge­woon het, se ge­dag­tes is ge­prik­kel deur die be­spre­kings en hul­le is uit­ge­daag om be­ter lands­bur­gers te word en nie net uit te styg bo hul om­stan­dig­he­de nie, maar ook om ’n be­te­ke­nis­vol­le ver­skil in hul ge­meen­skap­pe te maak.

Chris­to van der Rheede, uit­voe­ren­de hoof van die A­fri­kaan­se Han­del­s­in­sti­tuut en een van die spre­kers by die be­raad, het on­der meer met die leer­ders ge­praat oor hul ta­len­te en hoe om dit te ont­wik­kel.

“Ta­lent al­leen sal nie die klas van 2015 help om die tal­le pro­ble­me in die sa­me­le­wing te bo­we te kom nie. Ont­wik­kel jou ta­lent s­taps­ge­wys. Som­mi­ge ta­lent­vol­le men­se be­reik hul vol­le po­ten­si­aal, ter­wyl an­der hul­self ver­nie­tig of in mid­del­ma­tig­heid vas­val. Die ge­heim van suk­ses lê in die keu­ses wat ons maak. Dis wát jy tot jou ta­lent toe­voeg wat die groot­ste ver­skil maak,”het hy ge­sê.

Kay­le­ne B­rink (16), ’n leer­der van Hu­ge­no­te Ho­ër­skool op Wel­ling­ton het baie na die spre­kers uit­ge­sien. Haar pa het die ar­ti­kel oor die ATKV-jeug­be­raad in die

Kui­er ge­lees en be­sluit om haar daar­voor in te skryf. “Toe ek die ar­ti­kel lees het die on­der­werp‘e­ko­no­mie’my aan­dag ge­trek om­dat dit my in­te­res­seer. Ek het ver­wag dat ek baie sou leer, en ek het,”sê Kay­le­ne.

Pie­ter Gel­den­huys, stig­ter en di­rek­teur van die In­s­ti­tuut vir Teg­no­lo­gie, Stra­te­gie en In­no­va­sie, het oor teg­no­lo­gie ge­praat en leer­ders uit­ge­daag om hul­self op te voed en in te lig deur te lees.

Hy het ook die leer­ders ge­wys hoe hul­le teg­no­lo­gie kan ge­bruik om hul le­wen­stan­daard te ver­be­ter. Hy het hul­le ook aan­ge­moe­dig om in­no­ve­rend REGS: Chris­to van der Rheede (mid­del) van die A­fri­kaan­se Han­del­s­in­sti­tuut met van die leer­ders by die jeug­be­raad. en kre­a­tief te wees. Een van die as­pek­te wat die jeug­be­raad so an­ders maak, is dat dit nie net die heel­tyd net toe­spra­ke is nie, maar dat die leer­ders ook ak­tief by die ge­sprek­ke be­trek word.

Ro­aan Tim­mie (17) van Ho­ër­skool La­di­smith sê hy het nie reg­tig ge­weet wat om te ver­wag nie.“Om eer­lik te wees het ek ge­dink ons gaan net heel­dag na spre­kers luis­ter en die on­der­wer­pe be­spreek. Maar tot my ver­ba­sing het ons so­veel meer ge­doen as om net te luis­ter. Ek het so baie ge­leer en is reg­tig bly ek het dit by­ge­woon.”

Die feit dat die on­der­wer­pe tot en met die eer­ste ses­sie van die be­raad ’n ge­heim was, het al­les net so­veel meer in­te­res­sant en op­win­dend ge­maak.

T­ri­stan Cu­pi­do (17), ’n leer­der van Ho­ër­skool V­re­den­burg, sê die be­raad het sy le­we ver­an­der.“Ek is van na­tu­re ’n in­tro­vert en hou nie juis daar­van om nu­we men­se te ont­moet nie. Maar die be­raad het my uit my dop laat kruip. Ver­al die im­promp­tu ak­ti­wi­teit wat ons ge­doen het, het my eers on­ge­mak­lik laat voel, maar la­ter het ek be­sef ek doen nou din­ge wat ek nie som­mer an­der­sins sou doen nie. Dit het my uit my ge­mak­so­ne ge­haal en my die self­ver­troue ge­gee om die le­we aan te pak, nu­we men­se te leer ken en nu­we din­ge te pro­beer.”

Top­tips vir leer­ders wie nie by die be­raad was nie: • Wees jou­self en vorm jou eie o­pi­nies, maar re­spek­teer ook an­der s’n. • Werk hard en vol­hard daar­in. • Droom groot en moet nooit moed op­gee nie. • Wees in­no­ve­rend en kre­a­tief. • Lees om jou­self op te voed en in te lig. • Raak be­trok­ke by pro­jek­te in jou ge­meen­skap en /of by jou skool. • Kyk an­ders na die le­we om jou en wees po­si­tief, al is al­les om jou ne­ga­tief.

BO: Mo­ni­ca Fil­lies, Michaela Sie­brits en I­sa­bel­le Blaauw sê die jeug­be­raad was ui­ters waar­de­vol.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.