Toets jou al­ge­me­ne ken­nis

Kuier - - Speletjies -

1. Wat­ter een van die vier Grand Slam-ten­nis­toer­nooie word op klei ge­speel?

2. Wat is jy as jy‘dink jy is die kat se snor’? a) Wind­ma­ke­rig b) Ha­rig c) Ryk 3. Wat­ter san­ger, kom­po­nis en li­riek­skry­wer is be­kend as‘Die Lied­jie­boer’?

4. Wat is die naam van die denk­beel­di­ge lyn rond­om die mid­del van die aar­de?

5. In wat­ter pad­wed­loop sal jy Pol­ly Shorts en Bo­tha’s Hill moet oor­steek?

6. Wat is die naam van Ko­nin­gin E­li­za­beth II van B­rit­tan­je se e­nig­ste dog­ter? a) C­har­lot­te b) Cat­her­i­ne c) An­ne 7. Wat is die naam van die By­bel-fi­gu­re A­äron en Mi­ri­am se hak­ke­len­de broer?

8. Hoe­veel jaar is ’n eg­paar ge­troud wan­neer hul­le hul sil­wer­brui­lof vier?

9. Wat is die naam van Suid-A­fri­ka se groot­ste kor­re­spon­den­sie-u­ni­ver­si­teit?

10. Wat­ter stof in si­ga­ret­te ver­oor­saak ver­sla­wing?

11. Wat noem ’n mens die­re wat op land én in die wa­ter kan leef, soos pad­das?

12. Wat­ter soort mu­siek maak die kuns­te­naars Man­do­za en Zo­la?

13. Wat is die nom­mer van die Suid-A­fri­kaan­se Po­li­sie­diens se Blits­pa­trol­lie?

14. Wat noem ons die koers waar­teen han­dels­ban­ke geld by die Re­ser­we­bank leen? a) Wis­sel­koers b) Oor­trok­ke koers c) Re­po­koers

15. Wat­ter deel van die lig­gaam mas­seer ’n re­flek­so­loog ge­woon­lik?

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.