Klop die win­ter-blu­es

Die win­ter-blu­es kan jou de­pres­sief, en ter­neer­ge­druk laat voel. Hier is ’n paar wen­ke om die ge­voel te klop en jou ge­moed, lig­gaam, hart en siel dié win­ter lig­ter te laat voel.

Kuier - - Kuier coach - DEUR AN­DE­LI­NE WIL­LI­AMS-P­RE­TO­RI­US

Win­ter­de­pres­sie kan be­skryf word as daar­die neer­druk­ken­de ge­voel wat som­mi­ge men­se el­ke jaar ge­du­ren­de die win­ter er­vaar. Die koue, nat en grys weer dwing baie men­se om bin­nens­huis te bly. Die dae is ook kor­ter en don­ker­der. So­si­a­le ak­ti­wi­tei­te is ge­woon­lik dun ge­saai en dit ver­oor­saak dik­wels dat die­ge­ne wat aan win­ter­de­pres­sie ly, meer as ge­woon­lik be­gin dink aan daar­die goed wat hul­le nie juis ge­luk­kig maak nie.

As ge­volg van die te­kort aan son­lig, ver­val jy in daar­die grys en don­ker gat, jy voel de­pres­sief, moeg, angs­tig, is nie goeie ge­sel­skap nie en jy het min­der be­heer oor jou eet­ge­woon­tes. Die ge­peu­sel aan on­ge­son­der hap­pies kan lei tot ’n toe­na­me in jou ge­wig. Baie ly­ers voel ook meer de­pres­sief in die og­gend as saans.

Die grys weer in die win­ter gaan dik­wels ge­paard met sterk of storm­ag­ti­ge wind wat aan jou deu­re en ven­sters ruk en pluk en jou meer koud laat voel. Dit ver­oor­saak dat die voor­uit­sig om dit bui­te te waag, nie iets is waar­na jy uit­sien nie.

Die re­ën se lang tra­ne wat bui­te teen jou ven­ster af­loop, is vir baie ’n bron van in­spi­ra­sie, maar vir die­ge­ne wat aan win­ter­de­pres­sie ly, is dit iets wat die hart en ge­moed net­so grys maak. Win­ter­de­pres­sie kan vol­was­se­nes, be­jaar­des, tie­ners so­wel as jong kin­ders raak.

’n vro­li­ker win­ter

Dit is moont­lik om ’n war­mer en vro­li­ker win­ter te be­leef. Deur plan­ne te be­raam voor die win­ter aan­breek, kan help dat jou win­ter­de­pres­sie jou nie poot­jie nie.

’n Ge­reel­de oe­fen­plan, by­voor­beeld om el­ke dag vir so­wat 30 mi­nu­te te gaan stap, kan won­de­re ver­rig om daar­die neer­druk­ken­de ge­voel te ver­lig. Dit is ook be­lang­rik om tyd te maak om te ont­span en om jou­self te be­derf.

Maak tyd om saam met vrien­de of fa­mi­lie te kui­er, maar waak daar­teen om nie te veel al­ko­hol te ge­bruik nie. Dink po­si­tief, lees in­spi­re­ren­de boe­ke en maak me­di­ta­sie ’n ge­reel­de ak­ti­wi­teit.

As jy nie so ge­luk­kig is om ’n kag­gel­vuur te hê nie, moet jy an­der ma­nie­re pro­beer om war­mer te bly. Sorg dat jy ge­noeg warm kle­re, skoe­ne en bed­de­goed het.

Trek gor­dy­ne be­dags oop om te sorg dat daar ge­noeg lig van bui­te af in­kom. Dit sal help om daar­die erg­ste neer­druk­kend­heid as ge­volg van die nat, koue en don­ker weer te ver­lig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.